Följ oss

Nyheter

Fond för infrastruktur överträffar marknaden

Publicerad

den

Här ser vi närmare på en Fond för infrastruktur, en fond som överträffar marknaden. Guggenheim High Income Infrastructure ETF (NYSEArca: GHII)

Fond för infrastruktur överträffar marknaden. De investerare som söker efter direktavkastning bör titta närmare på infrastruktur. Här ser vi närmare på en Fond för infrastruktur, en fond som överträffar marknaden. Guggenheim High Income Infrastructure ETF (NYSEArca: GHII) som är en börshandlad fond som äger aktier i de 50 mest högutdelande globala infrastrukturföretagen har utklassat alla andra infrastruktur ETFer efter att ha stigit med 16 procent sedan årets början.

Utöver detta har GHII en direktavkastning, mätt i USD, på 5,83 procent. Denna ETF har en annorlunda allokeringsstrategi än många andra. Förvaltarna för denna börshandlade fond arbetar med så kallad utdelningsviktad förvaltning, vilket betyder att de strävar efter att låta företag med höge direktavkastning får tyngre vikt i fondförmögenheten. Du kan läsa mer om GHII här.

Framgången beror på kapitalallokeringen

Den höga direktavkastningen för GHII kan tillskrivas dess kapitalallokering. Denna ETF är den enda av de sex börshandlade fonder som ingår i Morgingstars infrastrukturkategori som har en övervikt mot mid cap sektorn.

Efter det att tillväxtaktier fallit i onåd hos placerarna som en direkt följd av en ökad volatilitet har värdeaktier kommit i ropet igen. Under året har de mer konservativa värdeaktierna utvecklats bättre än tillväxtaktierna. Efter att FED har signalerat en duvaktig syn på framtiden, med en låg sannolikhet för räntesänkningar måste placerarna vänja sig vid ett klimat med låga räntor vilket talar för aktier med hög direktavkastning.

Mid caps utvecklas väl

Samtidigt har mid caps, mätt som utvecklingen för S&P 400, ett riktmärke för medelstora företag i USA stigit med 5,9 procent i år, att jämföra med 2,5 procent för S&P 500 och 0,5 procent för Russel 2000.

Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att GHII fortfarande är en ganska liten ETF, med cirka 2,5 MUSD under förvaltning varför en viss försiktighet rekommenderas och att en eventuell köporder som läggs är limiterad.

Det är emellertid en ide att se närmare på infrastruktur, sektorn kommer att gynnas av att världens regeringar uppdaterar och moderniserar sin åldrande och försämrade infrastruktur. American Society of Civil Engineers uppskattar att det kommer att krävas infrastrukturinvesteringar på 3,32 biljoner (3,32 tusen miljarder) under åren 2016 och 2015.

Finansieringen av infrastruktur är en av de viktigaste frågorna i det amerikanska presidentvalet, Bernie Sanders vill spendera 1 000 miljarder dollar, Hillary Clinton vill investera 275 miljarder dollar och Trump har inte angett någon siffra men har påpekat att han vill omfördela en del av de 4 000 miljarder som USA använder utanför USAs gränser till hemmamarknaden.

Fast i 1900-talet

Trots att vi skriver 201 så är vårt transportsystem fast på 1900-talet säger Terry O’Sullivan, ordförande för Laborers’ International Union of North America. Han säger att en av fyra av USAs broar är bristfällig, och att mer än hälften av all federal motorväg är i mindre än gott skick. Han säger att detta kommer göra att USA hamnar på efterkälken och att USA behöver få landet på rätt spår igen, något som bäst görs genom att lämna reala tillgångar till och kommande generationer skattebetalare.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.