Följ oss

Nyheter

Därför skall Du köpa infrastruktur i en fond

Publicerad

den

Därför skall Du köpa infrastruktur i en fond

Därför skall Du köpa infrastruktur i en fond Allt fler investerare söker sig till placeringar som ger dem löpande avkastning, endera i form av utdelningar eller räntor. Ett alternativ som kommit att bli allt mer populärt är de börshandlade fonder som investera i infrastruktur på global bas. Det är en kraftigt växande marknad som ger en attraktiv avkastning. Därför skall Du köpa infrastruktur i en fond är ämnet för dagen.

I sin senaste webacast, Infrastructure Investing for Income and Lower Volatility, förklarade Vinit Srivastava, Senior Director på S & P Dow Jones Index hur bolag som arbetar med infrastruktur generar stabila kassaflöden och har en hög avkastning samtidigt som de fungerar som ett inflationsskydd. Han säger också att dessa företag kommer att få en större betydelse när tillväxten på emerging markets ökar.

Infrastrukturprojekt har nästan alltid fördelen av ett de har långsiktiga kontrakt, vilket gör att de företag som är verksamma inom detta segment kan arbeta med långsiktiga planer och budgetar. Det innebär också att när projekten väl är på plats så kommer företagen att ha höga rörelsemarginaler och relativt sett låga årliga underhålls- och servicekostnader, något som skapar stabila kassaflöden.

En fördel med infrastruktur är de höga inträdesbarriärerna. Infrastruktur är anläggningar som representerar stora investeringar och som används dagligen av samhället. Med infrastruktur avses framförallt system för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur. En viktig del av infrastrukturen är även mer abstrakta strukturer som samhällsinstitutioner, utbildningsväsen, sjukvård, lagar och förordningar, vilka fungerar som sammanhållande medium, som ett ”lim”, i övrig mer konkret infrastruktur i samhället. Till infrastruktur brukar man först och främst räkna system som omfattar vägar och järnvägar, elnät och andra energisystem, telenät och Internet, samt vatten- och avloppsnät. Det är i allmänhet det offentliga samhället – staten och kommunerna – som ansvarar för utbyggnad och underhåll av infrastruktur. Eftersom infrastruktur ofta är utformade som centraliserade eller decentraliserade nätverk med nätverkseffekter, kan dessa få stordriftsfördelar när de omfattar hela samhället; på så sätt brukar infrastrukturen beskrivas som ett naturligt monopol. De höga inträdeskostnaderna bidrar också ofta till att avskräcka nya konkurrenter från etablera sig på området.

Fungerar som ett inflationsskydd

I allmänhet är infrastrukturkontrakt kopplade till inflationen eller så kan företagen som driver dessa projekt överföra inflationsökningarna till slutkonsumenterna. Höga kassaflöden som kan användas för utdelningar till aktieägarna kan tillsammans med inkomster som kopplas till inflationen göra att dessa projekt fungerar som en inflationshedge. Bill Belden, VD på Guggenheim Investments pekar också på att globala infrastrukturprojekt ger investerarna en lägre korrelation till traditionella tillgångsklasser som aktier och obligationer. Han pekar också på att myndigheterna i tillväxtmarknaderna spenderar pengar på infrastruktur för att bygga ut sin ekonomi medan utvecklade marknader uppdaterar åldrande tillgångar.

Guggenheim erbjuder en börshandlad fond

Investerare kan få tillgång till den växande marknaden av infrastrukturprojekt genom en fond, till exempel genom en börshandlad fond. Nyligen lanserade Guggenheim sin ETF med namnet High Income Infrastructure ETF (NYSEArca: GHII). Det finns andra alternativ till GII, men ledningen för Guggenheim har valt att fokusera på utdelningarna. I skrivande stund ger denna ETF en direktavkastning på 4,15 procent.

GHII är däremot den första börshandlade fonden med fokus på infrastruktur som noterats. Denna börshandlade fond replikerar utvecklingen av S&P High Income Infrastructure Index. Detta index består av de 50 företag i S & P Global BMI som har den högsta direktavkastningen. S&P High Income Infrastructure Index omfattar företag verksamma inom energi, transporter och försörjningssektorerna, fördelat på verktyg 49,9%, industriföretag 33,3% och energi 16,8%.

Underbranscher inkluderar olje- och gaslager & transport 29,9%, elbolag 24,5%, multi-verktyg 14,1%, motorvägar och järnvägar 10,8%, gasverktyg 5,5%, flygplatstjänster 4,5%, marina hamnar och tjänster 4,3%, oberoende kraftproducenter & elhandeln 3,1%, vattenverk 2,5% och förnybar el 0,7%.

ETF ger också en global spridning, och har allokerat sina innehav enligt följande USA 19,7%, Australien 14,8%, Kina 9,4%, Spanien 8,7% och Italien 8,1%.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

IBC9 ETF investerar i företagsobligationer från hela världen

Publicerad

den

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,50 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF är en stor ETF med tillgångar på 811 miljoner euro under förvaltning. IBC9 ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IBC9?

Diversifierad exponering mot obligationer med kreditbetyg under investeringsgrad (känd som högavkastande obligationer)

Direktinvesteringar i företagsobligationer inom alla sektorer (industri, allmännyttiga och finansiella företag)

Utvecklad marknadsexponering med hög avkastning

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av högavkastande företagsobligationer från emittenter på utvecklade marknader.

Investeringsstrategi

iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped-index följer den globala utvecklade högavkastande företagsmarknaden.

Handla IBC9 ETF

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnotering

BörsValutaKortnamn
gettexEURIBC9
Stuttgart Stock ExchangeEURIBC9
Borsa ItalianaEURHYLD
London Stock ExchangeUSDHYLD
London Stock ExchangeGBPIGHY
SIX Swiss ExchangeCHFHYLD
XETRAEURIBC9

Största innehav

EmittentVikt (%)
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC2.45
CENTENE CORPORATION2.16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION1.60
SPRINT LLC1.50
HCA INC1.50
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV1.43
TELECOM ITALIA SPA1.36
VODAFONE GROUP PLC1.23
T-MOBILE USA INC1.20
ONEMAIN FINANCE CORP1.19

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

FAMMWF ETF investerar i finansiella företag från hela världen med höga ESG-betyg

Publicerad

den

Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc (FAMMWF ETF) investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Finance, Global. Utdelningar återinvesteras i fonden (ackumulering).

Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc (FAMMWF ETF) investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Finance, Global. Utdelningar återinvesteras i fonden (ackumulering).

Den totala kostnadskvoten är 0,38 % per år. Fonden replikerar syntetiskt det underliggande indexets utveckling med en swap. ETF har varit aktiv i mindre än 1 år och är skattemässigt hemvist i Irland.

Strategi

MSCI World Financials ESG Leaders-index spårar finanssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Information

Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att spåra resultatet för MSCI World Financials ESG Leaders Index (”Referensindex”, som beskrivs nedan under underrubriken ”Beskrivning av referensindex”) samtidigt som den minimerar så långt det är möjligt tracking error mellan fondens och referensindexets resultat.

Handla FAMMWF ETF

Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc (FAMMWF ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på Borsa Italiana.

Borsa Italiana är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURFAMMWF

Fortsätt läsa

Nyheter

HIUA ETF erbjuder en islamisk investeringssyn på amerikanska företag höga ESG poäng

Publicerad

den

HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF (HIUA ETF) investerar i aktier med fokus på Islamic Investing, Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF (HIUA ETF) investerar i aktier med fokus på Islamic Investing, Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a.. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF är en mycket liten ETF med 4 miljoner GBP-tillgångar under förvaltning. ETF:n är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

MSCI USA Islamic ESG Universal Screened-index spårar de ledande aktierna på den amerikanska marknaden, som följer Shariahs investeringsprinciper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Handla HIUA ETF

HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF (HIUA ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPHIUS
London Stock ExchangeUSDHIUA

Fortsätt läsa

Populära