Följ oss

Nyheter

First Trust listar 10 AlphaDEX ETFer på Nasdaq

Publicerad

den

First Trust listar 10 AlphaDEX ETFer på Nasdaq

First Trust listar 10 AlphaDEX ETFer på Nasdaq. First Trust, den sjätte största ETF-emittenten i USA sade i förra veckan att bolaget kommer att avlista tio av sina börshandlade AlphaDEX fonder, med fokus på den finansiella utvecklingen i enskilda länder från NYSE, New York Stock Exchange. Dessa ETFer kommer istället att listas på Nasdaq. I samband med flytten av marknadsplats kommer de börshandlade fonderna att behålla sitt kortnamn. De tio börshandlade fonderna kommer också att byta sitt index, till det nya Nasdaq AlphaDEX aktieindex.

Varje nytt subindex är ett modifierat, likaviktat dollarbaserat index som har utvecklats och underhålls av Nasdaq. Dessa index kan generera ett positivt alfa, en så kallad överavkastning, i förhållande till passiva index tack vare AlphaDEX urvalsmetod.

AlphaDEX ETF:er baserar sig på tillväxtfaktorer inklusive prisuppskattningar på tre, sex och tolv månaders, försäljning till pris (P/s-tal) och ett år försäljningstillväxt, och separat, på värde faktorer, inklusive bokfört värde till pris, kassaflöde för att prissätta och mäta avkastningen på tillgångar, De första Högt ETF flyttar till Nasdaq är följande:

De börshandlade fonder som First Trust kommer att lista på Nasdaq är följande

First Trust

Källa: Nasdaq

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.