Följ oss

Nyheter

Fem strategier för ETF-investerare

Publicerad

den

Fem strategier för ETF-investerare. Nästan ingen annan kategori av investeringar har upplevt så mycket turbulens på de senaste tolv månaderna som den som utdelningsinvesterare har utsatts för.

Fem strategier för ETF-investerare. Nästan ingen annan kategori av investeringar har upplevt så mycket turbulens på de senaste tolv månaderna som den som utdelningsinvesterare har utsatts för. Räntorna har varit på en berg-och dalbana som har satt de grundläggande reglerna ur spel, vare sig det har gällt räntebärande placeringar, REITs, preferensaktier eller den utdelning som vanliga aktier ger.

År av låg volatilitet i många av dessa kategorier har gjort att investerarna hade invaggats i en känsla av trygghet som när den visade sig vara falsk ledde till att placerarna fick ta emot en lång rad stötar och i vissa fall också förluster i sina aktieportföljer. Strategier för ETF-investerare

Som tur är, har vi sett en stabilisering av räntan i år och rädslan för en börskollaps har ännu inte förverkligas trots stora ansträngningar från ”experter”. Nu när vi precis stängt det första kvartalet, är detta en perfekt tid att se över investeringarna och bedöma styrkor och svagheter i din portfölj och de underliggande värdepappren. Genom denna analys, kan du hitta områden som kan justeras för att öka din avkastning under resten av året. Nedan visar vi fem strategier för ETF-investerare.

1.    Sänk durationen i ränteplaceringarna

Du har säkert hört uppmaningen att sänka den genomsnittliga durationen, ett sätt att mäta risken och löptiden på räntebärande placeringar. Många investerare befinner sig emellertid i den övre delen av avkastningskurvan vilket gör att deras portföljer är mer känsliga för svängningar i räntorna något som kan visa sig vara ett misstag om vi ser att räntorna går stiger i år. Tumregeln är, går räntorna upp så minskar obligationspriserna.

Ett alternativ ETF som du kanske vill överväga är Vanguard Short-Term Corporate Bond Fund (VCSH) som investerar i en portfölj av räntebärande placeringar med en duration på ett till tre år. Samtliga investeringar är investment grade. Denna ETF har ökat stadigt under de senaste sex månaderna och kommer att vara mindre känsligt för ränteförändringar än en liknande fond med högre genomsnittlig duration. En annan strategi för att tänka på är att flytta sina ränteplaceringar till en aktivt förvaltad fond som är inriktad på ränterisk och med framgång navigerat i dessa vatten förra året.

2.    Motstå frestelsen från junk bonds

Amerikanska högränteobligationer, ofta benämnda som junk bonds, har haft en fantastisk utveckling under de senaste åren. Ett mycket litet antal av dessa obligationer har visat någon form av default på senare år, något som i kombination med en efterfrågan på löpande avkastning har drivit upp priserna i denna sektor. På senare tid har dessa värderingar emellertid kommer att nå extremt höga nivåer, något som i sin tur lett till låg avkastning på nytt kapital som allokerats till denna sektor.

Om du redan äger en junk bond ETF såsom iShares High Yield Corporate Bond ETF (HYG) är det värt att ligga kvar i denna, men att se till att bevaka kreditmarknaden för att snabbt kunna kliva av dansgolvet om så krävs. Notera att vi inte ser att priserna indikerar någon form av problem i nuläget och inkomstströmmarna är fortfarande fast för tidiga investerare. Det kommer emellertid att komma en tid när det kommer att vara meningsfullt att re-allokera sina positioner till andra delar av räntemarknaden, till exempel företagsobligationer av investment grade karaktär eller bostadsobligationer. För de flesta svenska placerare är det meningslöst att satsa på statsskuldsväxlar eller statsobligationer, det är istället bättre att placera i obligationer utgivna av hypoteksbolagen. Räntan är högre och det är en mycket låg sannolikhet att de fallerar. Skulle de mot förmodan göra detta kommer hela kapitalmarknaden ha gjort detta.

Ett möjligt alternativ som erbjuder en mer attraktivt avkastning i förhållande till risken är iShares JP Morgan USD Emerging Market Bond ETF (EMB). Denna ETF har en direktavkastning på knappt 5 procent och handlas fortfarande under 2013 års toppnivåer.

3.    Vidga vyerna

Jakten på utdelningar och löpande avkastning kan ta många skepnader. Många investerare är fokuserade på en sak, att få månatliga höga utdelningar, något som är svårt i Sverige där de flesta bolagen lämnar sina utdelningar under årets andra kvartal.

För dem som har detta som sitt primära mål finns det en ETF med en unik placeringsstrategi, YieldShares High Income ETF (YYY). Denna ETF kan liknas vid en ”fond-i-fond” som investerar i 30 olika ”closed-end-funds” som i sin tur investerar i både aktier och räntebärande papper.

YYY har för närvarnade en avkastning på 8,38 procent, en utdelning som betalas ut varje månad. Detta ger ett starkt utdelningsflöde och en diversifiering på samma gång något som bör passa de flesta som söker efter regelbunda utdelningar.

4.    Sök i utlandet

Den inhemska aktiemarknaden har numera nått ganska höga höjder och den procentuella direktavkastningen har fallit betydligt som en följd av att de underliggande aktierna har stigit kraftigt i värde. Ett sätt att hantera detta är genom den börshandlade fond som heter iShares International Select Dividend ETF (IDV).

Denna ETF betalar en utdelning på 4,64 procent, och består av aktier i 100 utdelande bolag i utvecklade ekonomier som till exempel Australien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. En relativt hög utdelning och en diversifiering utanför USA gör IDV till en attraktiv utdelningsmaskin som ger innehavaren möjligheterna till kommande värdestegringar.

5.    Minska kassan

En kassa kan vara bra att som en kudde när det stormar och innan det att trenden utkristalliserar sig, men det är inget att sträva efter att ha en längre tid eftersom det sällan ger någon ränta och därmed drar ned portföljens avkastning. Detta gällde 2013 och så här långt också under 2014. Även en kortsiktig obligationsfond kan ge en blygsam inkomstkälla utan alltför stora risker.

Överväg att kombinera aktier, obligationer, eller till och med alternativa tillgångar i olika strategier för att balansera portföljen och minska de specifika riskerna i ett enskilt tillgångsslag. Detta kan bidra till att jämna ut volatiliteten och öka den totala avkastningen över tiden.

Slutsats

Utdelningsinvesterare har mött ett antal unika möjligheter och risker under det senaste året vilket har krävt flexibilitet att anpassa sig när förhållandena ändras. Lyckligtvis finns det ett antal utmärkta valmöjligheter genom börshandlade fonder som erbjuder placerarna tillgång till specifika teman och hjälper dem att undvika eventuella hinder. strategier för ETF-investerare

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.