Följ oss

Nyheter

Fastigheter har hittat formen

Publicerad

den

Fastigheter har hittat formen I och med att allt fler investerare spår att Federal Reserve kommer att genomföra sin första räntehöjning på nästan ett årtionde har avkastningsgenererande fastighetsfonde

Fastigheter har hittat formen I och med att allt fler investerare spår att Federal Reserve kommer att genomföra sin första räntehöjning på nästan ett årtionde har avkastningsgenererande fastighetsfonder och sektorrelaterade börshandlade fonder fått ett lyft. I dag handlas de flesta av dessa långt över sina långsiktiga trendlinjer. Fastigheter har hittat formen, om än kanske kortsiktigt.

Under den senaste månaden har Vanguard REIT ETF (NYSEArca: VNQ) stigit med nästan 7 procent, SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEArca: RWR) har ökat med 7,4 procent och och iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund (NYSEArca: IYR) har gått upp med nästan 6 procent. De tre breda fastighets-ETFerna handlas alla över sitt 20 dagars glidande medelvärde.

REITs, så kallade Real Estate Investment Trusts, har rusat sedan FED aviserat att centralbanken förbereder en avskjutning av penningpolitiska åtgärder. New York Federal Reserve Bank ordförande William Dudley hävdade emellertid att det är för tidigt att tänka på en räntehöjning på grund av oro för den globala tillväxten. Han säger att situationen har förändrats under de senaste månaderna, och att det är sant att tanken var att FED skulle komma att höja räntan i slutet av 2015 men men turbulensen på de finansiella marknaderna, en modest global tillväxt, de låga energipriserna och obalanser i makrotillsynen saktar ned processen.

Räntorna förväntas fortsätta ligga lågt

Följaktligen förväntas räntorna stanna på en låg nivå, nära nollstrecket, och avkastningen på riktmärket, de tioåriga statsobligationerna kring två procent. REITs och de börshandlade fonder som investerar i dessa ser därför mycket intressanta ut för avkastningsinriktade placerare. VNQ ger i skrivande stund en avkastning på 4,14 procent, RWR 3,38 procent och IYR ger 3,94 procent i direktavkastning. Tidigare har REITs försvagats i väntan att Fed höja styrräntan, vilket skulle minska de potentiella intäkterna för fastighetsbolagen.

Räntorna kommer emellertid att stiga i framtiden, men när detta sker vet vi inte. Vad vi däremot vet är att en räntehöjning är fastighetssektorns största hot. I takt med att räntorna stiger kommer de räntebetalningar som fastighetsbolagen gör att öka, vilket kommer att minska den tillgängliga utdelningen för investerarna. Föga förvånande har de flesta REITs stora skulder, något som emellertid balanseras väl av de hyresintäkter de erhåller. Vad som emellertid är mer oroväckande är att många fastighetsbolag har korta löptider på många av sina skulder, skulder som kommer att behöva refinansieras. Dessa fastighetsbolag kommer att klara sig sämre än de REITs med med mindre skulder och långa löptider på sina lån.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.