Följ oss

Nyheter

Fallna änglar ger högre kvalitet än junk bonds

Publicerad

den

Fallna änglar ger högre kvalitet än junk bonds

Fallna änglar ger högre kvalitet än junk bonds Investerare som placerar i räntebärande papper men som bekymrar sig för kvaliteten på spekulativa obligationer, ofta kallade junk bonds eller skräpobligationer, rekommenderas att titta på de börshandlade fonder som investerar i så kallade fallna änglar, fallen angels. Fallna änglar ger högre kvalitet än junk bonds, i alla fall har det varit så historiskt. Det finns till exempel en börshandlad fond som heter Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL) som replikerar utvecklingen av sådana företagsobligationer. ANGL har gett sina ägare mer än sex (6) procents värdeökning under 2015.

Vi har skrivit om fallna änglar tidigare, och vi ser det som ett bra alternativ för de placerare som är bereda att ta en litet högre risk än med statspapper samtidigt som de inte vill ha fullt lika mycket risk som i junk bonds. Dessa obligationer bör emellertid inte utgöra hela innehavet i en räntebärande portfölj, men de kan ha en större andel än bara fungera som en krydda.

Vad är fallna änglar?

Fallna änglar är obligationer som är utgivna av företag som en gång hade investment grade status rating, men som av olika orsaker fått det nedgraderat till junk status. Fallen angels tenderar att vara större och mer etablerade än den genomsnittliga junk bond emittenten. Eftersom dessa fallna änglar tidigare hade investment grade status har dessa oftare oftast en högre snittkvalité än månag mer fonder som gett arbetar med högavkastande obligationsfonder.

Rodilosso säger att fallna änglar som har varit i BB kategori ofta har en högre kvalité jämfört med andra högavkastande obligationer, till exempel junk bonds. ANGLs kreditkvalitet innehåller BBB 1,6 %, BB 76,9%, B 14,0% och CCC 4,5%.

Junk bonds-ETFs måste förlita sig på mer spekulativa obligationer. Populära börshandlade fonder med fokus på junk bonds, till exempel iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSEArca: HYG) har en fördelning på BBB 0,9% BB 49,2% och 40,0% B 9,1% CCC. Med högavkastande obligationer är ränteinvesterare mer oroliga för fallissemang.

Enligt den 30-åriga studien som Edward Altman gjort avseende fallen angels har dessa en default rate som ligger mindre en procentenhet under den default rate som high yield obligationer har. Original-utfärda högavkastande obligationer har någonstans runt 4,5 procent default per år i genomsnitt medan fallna änglar ligger närmare 3,6 procent i default.

Högavkastande obligationer i form av fallna änglar har också haft en default rate under det senaste året, under en procent. Samtidigt stiger andelen av de fallna änglarna som får tillbaka sin investment grade status. Det betyder att fallna änglar fallerar i mindre utsträckning än andra high yield obligationer samtidigt som de ökar i värde när deras kreditbetyg höjs. Rodilosso varnar emellertid för att fallna änglar är känsligare för förändringar i marknadsräntan än vad övriga high yield obligationer är. Trots detta säger Rodilosso att fallna änglar ger högre kvalitet än junk bonds.

Vanligtvis har fallit änglar längre löptider eftersom många av dessa obligationer ursprungligen utfärdades med kreditbetyget investment grade och med längre än 10-års löptid. ANGL har en genomsnittlig löptid på 5,57 år på sina underliggande obligationer vilket gör att durationen är högre för denna börshandlade fonds innehav än den genomsnittliga high yield obligationen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.