Följ oss

Nyheter

Den bästa börsen under 2015

Publicerad

den

Den bästa börsen under 2015 mätt som en börshandlad fond som följer en enskild aktiemarknad är osannolikt nog Ryssland.

Den bästa börsen under 2015 mätt som en börshandlad fond som följer en enskild aktiemarknad är osannolikt nog Ryssland. Under året har tillväxtmarknaderna, så kallade emerging markets, tagit emot en hel del hårda smällar som lett till stora utflöden från dessa emerging markets. Det är bland annat en global avmattning och en osäkerhet om vad FED skall göra som har gjort att dessa marknader drabbats hårt.

Trots proxy-krig, lågkonjunktur och ekonomiska sanktioner är den bästa ETFen med fokus på ett enskilt land en börshandlad fond som replikerar utvecklingen av den ryska aktiemarknaden. Market Vectors Russia ETF (NYSEArca: RSX), den största ryska börshandlade fonden som handlas i USA, föll mer än 2% måndag när oljepriserna retirerade, men med olja stiger under den senaste månaden, har RSX stigit mer än fem procent, mätt i dollar.

Under helåret 2015 har denna börshandlade fond stigit med mer än 14 procent, och har därmed kraftigt utklassat det andra ETFerna som replikerar utvecklingen av ekonomierna i BRIC-länderna. Ingen av de stora BRIC ETFerna har kunnat visa en positiv avkastning under 2015.

Försämrad energi outlook och svagare valutor

Kombinationen av en försämrad energi outlook och svagare valutor har dragit ned aktiekurserna och därmed också aktierna som ingår i de börshandlade fonder som replikerar aktiemarknaderna i de viktigaste exportländerna. Energisektorn utgör i dag mer än 40 procent av kapitalet i RSX vilket visar vilken styrka det finns i den ryska ekonomin trots den recession som landet befinner sig i.

De framåtblickande utsikterna för Ryssland är fortsatt försiktiga. Medan president Vladimir Putin och andra ryska politiker hävdar att det värsta är över, är ekonomin förväntas befinna sig i en recession under resten av året. Många investerare uttrycker en betydande oro för en av Rysslands värsta lågkonjunkturer i den postsovjetiska eran.

RSX vändning kom efter det att oljan, Rysslands största exportvara, återhämtade sig med 23 procent sedan bottennivån, och efter det att rubeln rusat mest av all världens valutor. Detta har medfört att spekulationerna om att den ryska krisen är mildare än befarat.

Spekulationer om en kommande vapenvila

Det dollarnominerade RTS Indexet hade en största uppgången sedan 2009 efter det att både regeringstrupper och separatister under förra veckan drog tillbaka stridsvagnar och lätta vapen i östra Ukraina. Detta har lett till att spekulationerna om vapenvila ökat, något som på sikt skulle kunna leda till en lättnad av de internationella sanktioner mot Ryssland som infördes i samband med konfliktens start.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.