Följ oss

Nyheter

FAEU ETF en fond som investerar i fallna änglar och hedgar i euro

Publicerad

den

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedge Acc (FAEU ETF) spårar amerikanska högavkastande företagsobligationer som har nedgraderats från investment grade. Denna ETF är valutasäkrad till euro (EUR).

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedge Acc (FAEU ETF) spårar amerikanska högavkastande företagsobligationer som har nedgraderats från investment grade. Denna ETF är valutasäkrad till euro (EUR).

Denna ETF har hela utbudet av obligationens löptider. De underliggande obligationerna har klassificering av subinvestering. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras). Denna ETF finns i en dollarnominerad version FAHY ETF.

Den totala utgiftskvoten uppgår till 0,50% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (provtagningsteknik). Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedge Acc är en liten ETF med 26 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hdg Acc syftar till att ge den totala avkastningsprestandan för FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, (”referensindex”), minus effekterna av avgifter.

För att minimera exponeringen för fluktuationer i växelkursen mellan USD och EUR, gör EUR Hedged-andelsklassen valutatransaktioner.

Referensindexet mäter resultatet av ”fallna änglar” – obligationer som tidigare rankats som investeringsgrad men som därefter nedgraderades till högavkastning. För att inkluderas måste värdepappren vara obligationer i USD utgivna av företag med säte i USA eller Kanada. Alla sådana obligationer med en rating som har ändrats från investeringsgrad till högavkastning under föregående månad är berättigade till inkludering och kommer att innehas under en period av 60 månader, förutsatt att de fortsätter att uppfylla inklusionskriterierna. Om en obligation går ut och sedan åter går in i indexet återställs inkluderingsperioden. Till skillnad från index där konstituerande vikter baseras på marknadsvärde, bestäms indexets vikter utifrån tiden från inkludering, med högre vikter tilldelade obligationer som nyligen har blivit ”fallna änglar” (syftar till att fånga den potentiella prisuppgångseffekten som fallit änglar. kan uppleva strax efter sin första nedgradering till högavkastning). Ingen enskild emittent kan utgöra mer än 5% av indexet. För likviditet begränsas beståndsdelarnas tidsbaserade vikter till fem gånger deras respektive marknadsvärdesbaserade vikter. Referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla FAEU ETF

US High Yield Fallen Angels EUR (FAEU ETF) är en europeisk börshandlad fond. är en europeisk börshandlad fond som kommer att handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEURFAEU
Borsa ItalianaEURFAEU
SIX Swiss ExchangeEURFAEU
XETRAEURFAEU

Största innehav

NamnISINKupong
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01/06/25US780153AZ5011.5
Newell Brands Inc 4.7% 01/04/26US651229AW644.7
FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/31US337932AC137.375
Macy’s Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/23US55616XAH082.875
Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/24US013817AW165.125
IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/29US44962LAJ614.25
American Airlines 2015-1 Class A P 3.375% 01/05/27US023770AA813.375
QVC Inc 4.375% 15/03/23US747262AK964.375
FirstEnergy Corp 4.4% 15/07/27US337932AH004.4
Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/44US075896AC475.165

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.