Följ oss

Nyheter

ETF och ETP tillgångarna minskade med 3,2 procent under januari 2014

Publicerad

den

ETF och ETP tillgångarna minskade med 3,2 procent under januari 2014

De totala ETF och ETP tillgångarna minskade med 3,2 procent under januari 2014 som en följ av utflöden om 7,6 miljarder USD och marknadens negativa utveckling. Totalt sett räknar ETFGI i sin January 2014 Global ETF and ETP industry insights report med att 2,32 biljoner USD var placerade i ETF/ETP tillgångar i slutet av januari 2014. Nedgången beror framförallt på att januari var en besvärlig månad för emerging markets och även de utvecklade länderna.

Oron för den ekonomiska osäkerheten och oron på tillväxtmarknader, en rädsla för att USAs aktiemarknad är överköpt och osäkerhet om effekterna av FEDs minskade obligationsåterköp fick investerare att ta hem en del av sitt kapital vilket har resulterat i nettoutflöden på 7,6 miljarder USD från ETF/ETP-sektorn i januari 201, framförallt från de börshandlade fonder som placerat sitt kapital på tillväxtmarknader.

ETF/ETP med fokus på aktier upplevde de största nettoutflödet med 11,8 miljarder dollar, följt av ETF/ETP fokuserade på råvarumarknaden som noterade utflöden på 1,9 miljarder dollar, medan ränte-ETF/ETP noterade de största nettoinflödet med 2,9 miljarder USD.

I januari noterade Vanguard de största nettoinflödena till ETF/ETPer på 4,8 miljarder USD, följt av Nomura AM med 2,4 miljarder USD och First Trust 1,5 miljarder USD i nettoinflöden medan SPDR ETFs upplevde de största nettoutflöden i januari med 16,5 miljarder USD, följt av iShares med nettoutflöden på 5,6 miljarder USD.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.