Följ oss

Nyheter

En växande arbetskraft stödjer Indiens ekonomi på lång sikt

Publicerad

den

En växande arbetskraft stödjer Indiens ekonomi på lång sikt Efter elva månaders oavbruten kursuppgång på den indiska börsen vek landets aktiemarknad

En växande arbetskraft stödjer Indiens ekonomi på lång sikt Efter elva månaders oavbruten kursuppgång på den indiska börsen vek landets aktiemarknad ned under april, något som även drabbade de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av dessa aktier. Det är emellertid inte så illa som det kan se ut vid första anblicken, under det senaste året fram till mitten av april hade Carnegie Indienfond stigit med 94 procent. Under april föll fonden i värde med 10,9 procent, uttryckt i kronor. Hälften av värdefallet orsakades av att den indiska valutan rupeen (INR) föll i värde med 5,6 procent mot kronan. Vi anser emellertid att det fortfarande finns en långsiktig potential i Indien, något som främst beror på en ökad urbanisering och landets gynnsamma demografi som kommer att stödja den indiska ekonomin framöver.

De indiska företagen har inte sitt bokslut den 31 december som vi är vana vid i västvärlden utan deras helårsresultat rapporteras istället per den sista mars. Det var dessa som fick den indiska börsen att falla trots att de indiska företagen kunde redovisa ökade vinster på i genomsnitt nio (9) procent. Detta var emellertid lägre än väntat, baserat på en rad olika faktorer och att flera branscher inte nådde sina förväntningar. Så rapporterade de indiska bankerna till exempel högre kreditförluster än vad marknaden väntat sig samtidigt som bolagen inom IT-service drabbades av att den indiska valutan stärktes mot euron vilket gör det dyrare för europiska företag att anlita Indiens IT-serviceföretag vilket sänkte deras försäljning. I Indien kommer bolagen med sina bokslut fram till i maj månads slut, något som gör att vi på kort sikt ställer oss litet avvaktande till att köpa ETFer med fokus på Indien då detta kan leda till tillfälliga nedställ.

Uppgång efter räntesänkningar

Indiens aktiemarknad har stigit under de första månaderna 2015, något som bland annat förklaras av att den indiska centralbanken vid två tillfällen sänkte landets styrräntor. Inflationsutvecklingen i Indien gjorde att den indiska centralbanken valde att lämna räntan oförändrad vid det senaste räntemötet, men de flesta bedömare anser att vi kommer att få se ytterligare en räntesänkning vid räntemötet i juni. Det finns emellertid en risk att de kraftiga regnväder som har plågat Indien kan komma att leda till att centralbanken åter lämnar räntan oförändrad i juni. Förklaringen är att den kraftiga nederbörden har skadat delar av den indiska vinterskörden vilket lett till höjda livsmedelspriser vilket i sin tur kan ha drivit inflationen.

De två räntesänkningarna har ännu inte fått genomslag i den indiska ekonomin, något som beror på att de indiska bankerna ännu inte sänkt räntorna mot företag och privatpersoner. Detta i kombination med ett antal försenade investeringar gör att det kommer att hända saker i det indiska näringslivet framöver. Lägger vi dessutom till ett oljepris som nästan har halverats, något som är till fördel för ett land som Indien som importerar så gott som all sin olja så ser det positivt ut.

Det finns emellertid mycket annat som är positivt med den indiska ekonomin. Landets ekonomiska utveckling och den reformpolitik som Indiens premiärminister Narendra Modi drivit har lett till att Indien är på rätt spår och företagen väntas visa goda resultat under de kommande åren, prognoserna ligger på att vinsterna ökar med 16 procent under 2016 och 18 procent under 2017. Jim O’Neill, före detta styrelseordförande för Goldman Sachs Asset Management, säger att han är av åsikten att Indien har de bästa demografiska förutsättningarna av alla så kallade emerging markets, något som på sikt kommer att leda till att Indien kommer att fungera som en viktig källa till arbetskraft för globala företag. Urbaniseringen ökar stadigt, men befinner sig fortfarande i ett tidigt skede samtidigt som arbetskraften finns på plats och produktiviteten ökar. Att Indien kan erbjuda de globala företagen en ökad källa till arbetskraft kan bidra till att locka till sig utländska investeringar. Att den indiska arbetskraften är billig gör inte saken bättre. Den genomsnittliga timlönekostnaden i Indien uppgår till 0,92 USD, att jämföra med 3,52 USD i Kina. Redan om femton år beräknas den indiska arbetskraften uppgå till 500 miljoner personer, motsvarande den sammanlagda arbetskraften i länder som Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien.

Det finns en rad olika börshandlade fonder för den som vill ha en exponering mot den indiska aktiemarknaden, till exempel

EGShares India Infrastructure ETF (NYSEArca: INXX)
WisdomTree India Earnings Fund (NYSEArca: EPI)
iShares India 50 ETF (NasdaqGM: INDY)
PowerShares India Portfolio (NYSEArca: PIN)
På den svenska börsen finns dessutom db x-trackers CNX Nifty UCITS ETF (NasdaqOMX: XNIF)

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.