Följ oss

Nyheter

En ETF för småbolag, äntligen är den här

Publicerad

den

En ETF för småbolag, äntligen är den här

En av de mest efterfrågade börshandlade produkterna i Sverige är en ETP som fokuserar på svenska småbolag. XACT har i tysthet arbetat med att ta fram en ETF för småbolag, och den kommer inom kort att lanseras och börja handlas på Nasdaq OMX Stockholm den 24 februari 2016.

XACT Svenska Småbolag

Med XACT Svenska Småbolag får Du möjligheten att ta del av värdeutvecklingen på den svenska småbolagsmarknaden med en ETF för småbolag. Detta till ett pris som är väsentligt lägre än de traditionella småbolagsfonder som finns på marknaden. Förvaltningskostnaden ligger endast på 0,3 procent, att jämföra med de 1,4 procent som en traditionell småbolagsfond kostas placerarna.

Det finns flera fördelar med XACT Svenska Småbolag jämfört med att köpa en traditionell småbolagsfond. Precis som alla andra börshandlade fonder handlas XACT Svenska Småbolag på Nasdaq OMX Stockholm, vilket gör att det går att köpa den genom en vanlig aktiedepå hos Nordnet,

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK) handlas både på London Stock Exchange och på tyska Xetra/Deutsche Börse. Det betyder att det går att handla denna fond genom de flesta svenska nätmäklarna, till exempel Nordnet och Avanza eller vilken annan bank eller fondkommissionär som helst. Det gör att det går att köpa och sälja andelarna exakt när som helst under dagen. Enkelt och snabbt i en enda affär. Med en traditionell småbolagsfond kan det ta dagar innan Du vet vad Du betalar för Dina fondandelar. På samma sätt tar det tid att sälja den, och det vill Du inte utsätta Dig för vilket Du inte behöver när Du köper en ETF för småbolag eftersom Du är en knapptryckning från att sälja när Du vill.

Det har länge saknats en börshandlad fond som följer ett svenskt småbolagsindex. Skälet är framförallt den dåliga likviditeten som kännetecknat handeln i många småbolagsaktier vilket gjort det svårt för förvaltarna att följa ett småbolagsindex. XACT Svenska Småbolag är inte en indexfond i traditionell bemärkelse utan en likvid placering som nära följer den svenska småbolagsmarknaden.

(Klicka för att förstora)

Historisk simulering visar att småbolagsmarknaden, i grafen ovan representerad av indexet CSX, Carnegie Small Cap, historiskt sett har överträffat avkastningen hos de största bolagen på börsen, vilka representeras av OMXS30. I detta exempel har båda indexen startår 2001. Simuleringen för XACT Svenska Småbolag är baserad på en femårsperiod, före avgifter. Källa: XACT

Varför småbolag?

Det har länge bedrivits akademisk forskning kring den så kallade småbolagspremien. Majoriteten av dessa studier har påvisat att små bolag systematiskt och över längre perioder ger en högre riskjusterad avkastning, det vill säga högre avkastning till lägre risk, jämfört med stora bolag, ofta benämnda large caps. Som en följd av detta har många investerare haft småbolag som en investeringsstrategi i syfte att öka den totala avkastningen i sin aktieportfölj.

(klicka för att förstora)

Riskjusterad avkastning, här beräknad som avkastning dividerad med standardavvikelsen, visar avkastning i förhållande till risk. Det skall även understrykas att riskpremien i småbolag inte är konstant över tid, från tid till annan ger småbolag sämre avkastning än övriga aktiemarknaden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Relanserar två andra ETFer

Samtidigt som XACT lanserar XACT Svenska Småbolag återkommer två gamla börshandlade fonder, XACT Obligation (förvaltningskostnad 0,10 procent) och XACT Råvaror (förvaltningskostnad 0,70 procent). Dessa ETFer handlades tidigare på Nasdaq OMX Stockholm, men lades ned.

Det är exakt samma börshandlade fonder som gör come back, men med en skillnad. Många ETF-emittenter använder rent formellt sett ett bolag som är domicilt endera på Irland eller i Luxemburg. XACT Fonder använde ett bolag i Luxemburg, SHB Sicav, men har valt att i framtiden använda sig av ett svenskt bolag. Det ger en större öppenhet och tydlighet för placerarna.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.