Följ oss

Nyheter

En ETF att satsa på om det portugisiska räddningsprogrammet avslutas

Publicerad

den

En ETF att satsa på om det portugisiska räddningsprogrammet avslutas. Den europeiska ekonomin visar nu i in helhet tecken på långsamt men stadigt bättre förbättrade ekonomiska utsikter. Affärsverksamheterna i denna region har nu nått den bästa nivån på tre år, ett tydligt tecken på att den europeiska ekonomiska tillväxten åter är på rätt spår.

Detta gäller särskilt Markit´s Composite Flash Inköpschefsindex (PMI) – som spårar både tillverknings-och tjänstesektorer i regionens ekonomi. Detta index kom in bättre än väntat för april. Vidare ser euroområdet konsumentförtroende ut att befinna sig i en stigande trend och läsningen för april ökade till den högsta nivån på sex och ett halvt år vilket kan förklaras av en sjunkande arbetslöshet.

Många av länderna i Eurozonen, till exempel Frankrike, Tyskland, Holland, Italien och Danmark visade redan förra året att de var på väg ut ur recessionen.

Vi tittar nu på ett annat land i Eurozonen, Portugal, ett av de så kallade PIIGS-länderna, som under det andra kvartalet i tysthet började smyga sig recessionen och nu visar tydliga tecken på att landets ekonomi faktiskt förbättras på allvar. Ett effektivt genomförande av strukturreformer, ett ökat konsumentförtroende, en högre efterfrågan, blomstrande export och sjunkande arbetslöshet är alla faktorer som spelat en viktig roll för att föra ekonomin tillbaka till hälsa.

Ökad efterfrågan på portugisiska obligationer

Portugal förväntas bli det andra landet, efter Portugal, att avsluta sitt räddningsprogram i maj i år. Kostnaderna för detta räddningsprogram har uppgått till 78 miljarder Euro. Spekulationerna fick fart sedan Portugals centralbank lyckades med att emittera obligationer för 750 MEUR vid den första ordinarie auktionen sedan landet fick ta del av räddningspaket från Internationella valutafonden och EU under 2011.

Räntan blev bättre än väntat, det vill säga för den portugisiska staten, och kom att hamna på 3,57 procent enligt en rapport som publicerats av Financial Times. Efter den lyckade auktionen har den tioåriga portugisiska obligationsräntan fallit till den lägsta nivån på åtta år, något som tyder på att investerarkollektivet i form av obligationsköparna återfått förtroendet för Portugal. Auktionen visar tydligt att det finns en efterfrågan på de portugisiska statsobligationerna, det inkom bud på 347 procent av den totala obligationsvolymen.

Kommer Portugal göra rent hus?

Efter den mycket framgångsrika obligationsförsäljningen är det sannolikt att Portugal kommer välja en exit från räddningsprogrammen landet haft stöd av. Detta scenario är mycket uppmuntrande eftersom det för bara ett halvår sedan var många investerare och EU-tjänstemän som var övertygade om att det skulle krävas ett andra räddningspaket i Portugal när det nuvarande programmet löper ut under slutet av 2014. Regeringen tros också stå inför påtryckningar från oppositionen som kräver en ren exit.

Portugal har byggt upp en ansenlig kassareserv på drygt 15 miljarder €, som förväntas hålla landet fullt finansierat under det kommande tolv månaderna efter det att räddningsprogrammet avslutas. Detta bör komma som en lättnad för investerarna, vilket ger dem en viss försäkran om att landet kommer att vara skyddat från finansiell turbulens i år.

Med tanke på den senaste tidens utveckling, kan det vara värt att hålla ett vakande öga på Portugal ETF Global X FTSE Portugal 20 ETF (NYSEARCA: PGAL) som är ett bra sätt att kunna ta del av en eventuell uppgång som kan komma att uppstå om Portugal bestämmer sig för denna exit. PGAL kan vara en ETF att satsa på om det portugisiska räddningsprogrammet avslutas.

PGAL i fokus

Vi har skrivit om PGAL tidigare, under rubriken Så var de fem, men det är värt att uppmärksamma denna börshandlade fond igen. PGAL har varit den näst bästa landspecifika ETFen i Europa under 2014, och har gett en värdeökning om nästan 16 procent under årets första fyra månader.

Denna ETF följer FTSE Portugal 20 Index och består således av en liten korg, endast 20 aktier. Av dessa 20 aktier utgör emellertid fem av dem fondens största innehav. De fem största innehaven har ett värde som utgör mer än halva fondförmögenheten och det största enskilda innehavet, Energias de Portugal, svarar för mer än en femtedel av fondförmögenheten. Sektormässigt är fonden tungt viktade mot verktyg (26,4 %) och finanssektorn (21,2 %). Förvaltningskostnaden för PGAL ligger på 0,55 procent per år.

Slutsats

Oavsett om den portugisiska regeringen väljer att avsluta räddningsprogrammet med eller utan en försiktighetskreditgräns, behöver Portugal fortfarande fortsätta arbetet med sina reformer för att förbättra landets ekonomiska situation.

Även arbetslösheten visar en nedåtgående trend, är det fortfarande hög och uppgår till tvåsiffriga tal. Europeiska kommissionen har betonat att Portugals höga skuld och landets BNP-nivå endast kan hanteras om landet fortsätter att behålla sin reformer och skattemässiga justeringar.

Portugal har ändå uppnått mycket under räddningsprogrammet, men det återstår att ta itu med landets stora skuldbörda och den hög arbetslöshet innan landet kan återvända till att bli en framträdande nation. Den som tror att detta kan komma att ske, bör titta på PGAL som erbjuder en fokusering på just Portugal.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.