Följ oss

Nyheter

Deutsche öppnar den kinesiska aktiemarknaden för väst

Publicerad

den

Deutsche öppnar den kinesiska aktiemarknaden för väst

Deutsche öppnar den kinesiska aktiemarknaden för väst. Från och med på onsdag kommer de amerikanska investerarna att kunna använda sig av en enda börshandlad fond när de investerar i Kina. Deutsche Asset and Wealth Management lanserar den första USA-noterade ETFen med bred exponering mot flera av Kina andelsklasser och den omfattar både onshore och offshore investeringar i Kina. Deutsche öppnar den kinesiska aktiemarknaden för väst genom en ETF som erbjuder exponering mot hela Kinas aktiemarknad.

Den nya db x-trackers Harvest MSCI All China Equity Fund, kommer på att börja handlas onsdag på NYSE Arca, och ungefär hälften av fondens innehav kommer att vara fastlandsaktier, så kallade ”A-Shares” vilket uppnås genom den nya ETFen investerar i Deutsche’s db X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund. Vidare kommer denna ETF att investera ytterligare 23,5 procent i Hong Kong-noterade H-aktier och resten i mindre delar till andra andelsklasser, däribland de som listas i utlandet.

Cirka 11 miljarder under förvaltning

Deutsche, som har cirka 11 miljarder dollar i förvaltat kapital på sin amerikanska plattform, var den första amerikanska ETF leverantören att erbjuda sina kunder direkt tillgång till Kinas A-aktier på marknaden med sin ETF db X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund som lanserades i november 2013.

Deutsches nya ETF, som till stor del bygger på den börshandlade fond som banken lanserade under hösten och har cirka 145 MUSD under förvaltning. Fonden spårar MSCI All China Index, som omfattar stora-och medelstora kinesiska värdepapper noterade i Kina och Hongkong, samt i USA och Singapore. Den nya ETFen kommer att ha en förvaltningskostnad på cirka 71 punkter.

Deutsche är en av en handfull amerikanska ETF leverantörer som har lanserat börshandlade fonder med exponering mot Kinas fastland, som annars är en marknad som är relativt begränsad för utländska placerare.

Van Eck Global har sin Market Vectors ChinaAMC A -Share ETF, och boutique ETF företaget KraneShares har sin Bosera MSCI China A Share ETF som gör det möjligt för investerare att får en exponering mot Kinas A-aktier . Alla tre ETF- leverantörer har planer på att lansera flera börshandlade fonder enligt dokument som har lämnats in till US Securities and Exchange Commission

De befintliga börshandlade fonderna som är fokuserade på de kinesiska A-aktierna är emellertid mer fokuserade på den kinesiska A-aktiemarknaden, snarare än att införliva andra offshore marknader något som Deutsches nya ETF gör. Tanken kan vara korrekt, Deutsche kan därmed erbjuda en viktigare produkt än sina konkurrenter eftersom det med ett enda värdepapper går att få exponering mot hela den kinesiska marknaden vilket gör den användbarare. Deutsche har i dag fler börshandlade fonder listade på den svenska marknaden än vad de fyra storbankerna har tillsammans, så det kan vara så att vi kommer få se även denna ETF listad på NasdaqOMX i Stockholm, men det är enbart våra egna spekulationer.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.