Följ oss

Nyheter

En börshandlad fond i denna region förbises

Publicerad

den

En börshandlad fond i denna region förbises Aktierna i Latinamerika och de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av dessa länders aktiemarknader har utvecklats väl under 2016. Tillväxtmarknadernas eftersläntrare har blivit vinnare på de stigande råvarupriserna. Trots detta har en börshandlad fond i denna region förbises när allt fler investerare gett länder som Brasilien, Latinamerika största ekonomi, förnyad uppmärksamhet.

En börshandlad fond i denna region förbises Aktierna i Latinamerika och de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av dessa länders aktiemarknader har utvecklats väl under 2016. Tillväxtmarknadernas eftersläntrare har blivit vinnare på de stigande råvarupriserna. Trots detta har en börshandlad fond i denna region förbises när allt fler investerare gett länder som Brasilien, Latinamerika största ekonomi, förnyad uppmärksamhet.

Trots att iShares MSCI All Peru Capped ETF (NYSEArca: EPU), den landspecifika börshandlade fonden som replikerar utvecklingen av aktiemarknaden i Lima, Perus huvudstad, har stigit med mer än 26 procent sedan starten 2016 är denna ETF fortfarande att betrakta som förbisedd.

EPU speglar Perus ekonomi väl, och landets roll som en stor producent av metaller som guld, silver och koppar. Denna börshandlade fond har allokerat 46,4 procent av sitt kapital till materialsektorn, och 30,1 procent till finanssektorn. Ingen annan sektor har en vikt som överstiger 8,8 procent av denna ETFs kapital.

EPU har utvecklats väl trots att denna ETF har haft lägre guld- och silverpriser att kämpa mot, men det har också varit många frågetecken kring Perus marknadsklassificering som skapat oro bland investerarna. Indexleverantör MSCI hade tidigare varnat för att Peru var i riskzonen att förlora sin tillväxtmarknadsstatus och att degraderas till den beteckning frontier market, eller gränsmarknad. MSCI har emellertid bekräftat att Peru får behålla sin tillväxtmarknadsstatus.

MSCI varnade tidigare i mitten av augusti 2015 att Peru skulle kunna nedgraderas till frontier market eftersom endast tre värdepapper från landet hade uppfyllt storlek och likviditetskrav för tillväxtmarknadsstatus. För de investerare som söker exponering mot den peruanska aktiemarknaden är EPU i allmänhet det bästa valet eftersom peruanska aktier har en mycket låg vikt bland de traditionella tillväxtmarknadsindexen.

Peru tillhör de länder som brukar betraktas som ”förlorade”, och därmed utgör de minsta fiskarna i den stora aktiemarknadsdammen. Övriga länder i denna kategori är till exempel Grekland, Irland och Israel. Ingen av dessa ekonomier tillhör dem som i allmänhet återfinns i den genomsnittliga aktieportföljen. Trots detta har EPU mer än 166 MUSD under förvaltning varav 28 MUSD i form av kontanter. Perus centralbank har redan höjt landets räntorna och förväntas göra så flera gånger i år, men marknadsbedömare ser detta som positivt.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.