Följ oss

Nyheter

Dra fördel av globala aktieavknoppningar

Publicerad

den

Dra fördel av globala aktieavknoppningar

Dra fördel av globala aktieavknoppningar. Guggenheim Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) är inte längre den enda börshandlade fonden som är helt dedikerad åt att köpa aktier i företag som har knoppats av. I veckan gjorde Market Vectors Global Spin-Off ETF (NYSEArca: SPUN) debut på marknaden. Dessa två ETFer skiljer sig litet åt, men har samma grund i sina respektive placeringsreglementen. Market Vectors Global Spin-Off ETF (NYSEArca: SPUN) replikerar utvecklingen av Horizon Kinetics Global Spin-Off Index (GSPIN) som är et likaviktat index som försöker följa utvecklingen av noterade företag som har knoppats av från ett annat bolag. För att få komma med i indexet skall bolagen vara domicila och handlas i enderas USA, de utvecklade marknaderna i västeuropa eller Asien. SPUN arbetar således globalt medan CSD endast investerar i företag som handlas i USA.

Detta till trots svarar amerikanska aktier för mer än två tredjedelar av de 87 aktierna som ingår i SPUN. Ingen av dessa aktier har en kapitalvikt som överskrider 1,59 procent. Av de tio största aktieinnehaven är sju listade i USA, till exempel Prothena (NasdaqGS: PRTA), Liberty Media (NasdaqGS: STRZA) och AbbVie (NYSE: ABBV).

Tiden kommer att skilja dessa åt

Över tiden kommer avkastningen mellan de två börshandlade fonderna SPUN och CSD att skilja sig åt, men i skivande stund finns det en skillnad mellan dem som en investerare behöver vara uppmärksam på. The Horizon Kinetics Global Spin-Off Index kan ta in en aktie så snart denna har knoppats av och sedan behålla detta innehav i upp till fem (5) år. CSD kan däremot köpa aktier i företag som har knoppats av under de senaste trettio månaderna, det vill säga två och ett halvt åren. CSD kan emellertid inte köpa dessa aktier inom loppet av ett halvår innan denna ETF re-balanseras.

Ingen av dessa företag har någon större exponering mot så kallade large caps, något som inte är så pass konstigt då det rör sig om företag som knoppas av. SPUN har allokerat 16,5 procent av sitt kapital till small caps, 56,3 procent till mid caps och 27,2 procent till large caps. Placeringsreglementet säger dessutom att för att förvaltarna på SPUN skall kunna köpa en aktie så måste företaget ha ett market cap på över 599 MUSD, vilket visar att även det som kallas small caps är betydligt större företag än vad vi är vana vid. Dessutom krävs en daglig omsättning på minst 500 000 USD för att aktien skall kunna tas med i det underliggande indexet.

SPUN har allokerat 1,6 procent av kapitalet till Kina, vilket gör det till den enda emerging market, eller tillväxtmarknad, som finns representerad i denna ETF. Brittiska aktier svarar för 6,4 procent av kapitalet medan den australiensiska aktiemarknaden har en kapitalvikt om 5,5 procent. Detta gör dessa två länder till den andra och tredje största geografiska exponeringen i SPUN. Ingen annan aktiemarknad har en vikt som överstiger fem (5) procent. Totalt omfattar SPUNs aktieportfölj företag från 17 olika länders aktiemarknader.

En etablerad strategi

Market Vectors Global Spin-Off ETF ger exponering mot företag knoppades av från sina föräldrar under en hel konjunkturcykel. I samband med att ett nytt företag listas efter en avknoppning är det inte ovanligt att det uppstår en ineffektiv prissättning och säljtryck. Eftersom SPUN håller aktierna över en längre tidsperiod innebär detta att denna börshandlade fond istället drar fördel av den initiala ineffektiva prissättningen och säljtrycket.

SPUN1

Att investera i avknoppningar är en etablerad eventdriven placeringsstrategi. Det underliggande indexets utformning gör det möjligt för SPUN ETF att på ett tidigt skede köpa in långsiktiga aktieinnehav i avknoppade företag som kan ägas under hela konjunkturcykeln.

SPUN2

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.