Följ oss

Nyheter

Denna ETF kan gynnas av oljepriset uppgång

Publicerad

den

i alla fall i jämförelse med andra ETFer med fokus på energi. CRAK är emellertid en ETF som kanske kan gynnas av oljepriset uppgång.

Market Vectors Oil Refiners ETF (NYSEArca: CRAK) är den första börshandlade fonden som är helt dedikerad till investeringar i oljeraffinaderier, en sektor som har tynat bort i skuggan av oljeprisets uppgång, i alla fall i jämförelse med andra ETFer med fokus på energi. CRAK är emellertid en ETF som kanske kan gynnas av oljepriset uppgång.

Att oljeraffinaderier utvecklas sämre i dagens klimat är emellertid inte förvånande då dessa dra ekonomisk fördel av lägre oljepriser, det vill säga en lägre kostnad för sin huvudsakliga insatsvara. Samtidigt kan även priset på färdiga produkter såsom bensin, diesel och eldningsolja påverkar ett raffinaderis lönsamhet.

Följaktligen är skillnaden mellan kostnaden för råolja och priset på slutprodukterna, eller den så kallade Crack spreaden, är en vanlig indikator på de potentiella vinsterna oljeraffinaderier gör. Det finns emellertid vissa analytiker som ser en ljus framtid för aktierna i oljeraffinaderierna, bland annat några av de företag som ingår som komponenter i CRAK.

OPEC bakom problemen för energisektorn

En stor del av problemen som energisektorn just nu brottas med kan hänföras till de oljeexporterande länderna, det vill säga OPEC som vägrar att minska sin produktion och på detta sätt hejda de låga oljepriserna. OPEC har hållit upp produktionen i syfte att pressa ut högkostnadsproducenterna, till exempel amerikanska skifferoljeproducenter, från marknaden. IEA, International Energy Agency, bedömer emellertid att det kommer att ta flera år innan OPEC kan prisa ut högkostnadsproducenterna från marknaden.

Återspeglar Market Vectors Global Oil Refiners Index

CRAK försöker återspegla resultatet för Market Vectors Global Oil Refiners Index, ett modifierat, värdeviktat index som följer de största och mest likvida bolagen i den globala oljeraffineringsindustrin. I portföljen ingår bland annat företag som Marathon Petroleum, Delek och HollyFrontier som alla har utvecklats väl. Det finns emellertid en risk för kursnedgångar, men vid de nuvarande raffineringskursnivåerna erbjuder CRAK en attraktiv inkörsport för långsiktiga investerare.

Raffinaderierna investerar också i midstream tillgångar, som kan ge resultat och uppnå högre midcycle avkastning, med mindre volatilitet. Dessutom har många raffinaderier ett betydande fritt kassaflöde, som har återföras till aktieägarna genom utdelning och återköp av egna aktier. Medan avkastningen har varit relativt låg, är utdelningstillväxt redo att

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.