Följ oss

Nyheter

Den starkaste aktiemarknaden i Eurozonen?

Publicerad

den

Den starkaste aktiemarknaden i Eurozonen?

Tack vare en imponerande ekonomisk tillväxt i den irländska ekonomin har iShares MSCI Irland Capped ETF (NYSEArca: EIRL) stigit med nästan 14 procent under 2015, vilket gör denna börshandlade fond till en av de bästa landspecifika ETFerna i Euroområdet. Det finns emellertid en del att tänka på när det gäller stabiliteten i både den ETF som heter EIRL och den irländska ekonomin. Frågan är om inte Irland har den starkaste aktiemarknaden i Eurozonen?

Under det första kvartalet 2015 växte Irlands ekonomi efter en reviderad statistik på 5,2 procent för 2014. Detta var den starkaste siffran sedan 2007, och Irlands ekonomi har nu vuxit till en nivå som överstiger den så kallade Celtic Tiger boom. Irlands centralbank pekar på stöd från den inhemska efterfrågan, en robust detaljhandel och en förbättrad arbetsmarknad när den förklarar den stärkta ekonomin på den gröna ön Irland..

Stabilast av PIIGS-länderna

Irland betraktas i allmänhet som den starkaste av de fem PIIGS-länderna, och av de fem landspecifika börshandlade fonder så har denna utvecklats bäst. EIRL kan redovisa en dollarbaseras uppgång på över 22 procent under den senaste tolvmånadersperioden. En stor anledning till att Irland har gjort så pass bra ifrån sig är att landet har lyckats med att sköra i sina utgifter och höja sina skatter. Detta tillsammans med en svag euro, något som har bidragit till att stärka exporten, gör att Irlands regering förutsätter en bruttonationalprodukttillväxt på cirka 6,1 procent. Landets arbetslöshet har sjunkit från 15 procent 20012 till 9,7 procent i dag.

Mer än 160 MUSD under förvaltning

EIRL har i dag cirka 163 MUSD under förvaltning, fördelat på 24 olika aktier där materials och dagligvarusektorn står för mer än hälften av kapitalallokeringen i denna börshandlade fond. Denna ETF har en kraftig exponering mot CRH Plc, ett innehav som upptar nästan 21 procent av denna börshandlade fond. De fen största innehaven står för crika 54 procent av denna ETFs vikt.

Irlands prestationer under de senaste fyra åren står i skarp kontrast till dess perifera kamrater i euroområdet. Portugisiska aktier har rast med cirka 12 procent, aktier i Italien är upp 32 procent, och aktiemarknaden i Spanien har ökat med 15 procent. Föga förvånande har skuldtyngda Grekland varit den värsta marknaden där vi ser en värdeminskning med 33 procent sedan skuldkrisen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.