Följ oss

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2022

Publicerad

den

Handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2022 uppgick under maj 2022 till cirka 11,1 mdkr (9,4 mdkr i april) varav cirka 10,5 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för cirka 2 procent.

Handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2022 uppgick under maj 2022 till cirka 11,1 mdkr (9,4 mdkr i april) varav cirka 10,5 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för cirka 2 procent.

Precis som vanligt dominerade XACT den nordiska ETF-marknaden under maj 2022. Det var även samma börshandlade fonder som vanligt som stod för handeln. Xact Bear x 2 var den mest handlade ETFen.

Efter detta ser vi hävstångsfonden Xact Bull x 2 och  XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF). Dessa ETFer handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

Xact Norden Högutdelande  återfinns på femteplats, en ETF som brukar köpas av många utdelningsplacerare för att ägas för den utdelning som kommer varje kvartal.

Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden maj 2022 var åtta av de tio mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.