Följ oss

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden juni 2022

Publicerad

den

ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden juni 2022 till cirka 9,8 mdkr (11,1 mdkr i maj) varav cirka 9,1 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för cirka 2%.

ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden juni 2022 till cirka 9,8 mdkr (11,1 mdkr i maj) varav cirka 9,1 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för cirka 2%.

Precis som vanligt dominerade XACT den nordiska ETF-handeln under juni 2022. Det var även samma börshandlade fonder som vanligt som stod för handeln. XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF). var den mest handlade ETFen.

Efter detta ser vi hävstångsfonden Xact Bull x 2 och Xact Bear x 2  Dessa ETFer handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

Xact Norden Högutdelande  återfinns på sjätteplats, en ETF som brukar köpas av många utdelningsplacerare för att ägas för den utdelning som kommer varje kvartal.

Av de mest omsatta ETFerna under juni 2022 var åtta av de tio mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT.

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för juni 2022

Antal handelsdagar: 20

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.