Följ oss

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden april 2022

Publicerad

den

Under april uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden april 2022 till cirka 9,4 mdkr (15,6 mdkr i mars) varav cirka 9 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för cirka 2%.

Under april uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden april 2022 till cirka 9,4 mdkr (15,6 mdkr i mars) varav cirka 9 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i april svarade ETF-handeln för cirka 2%.

Precis som vanligt dominerade XACT den nordiska ETF-marknaden under februari 2022. Det var även samma börshandlade fonder som vanligt som stod för handeln. XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) var den mest handlade ETFen.

Efter detta ser vi hävstångsfonderna Xact Bull x 2 och Xact Bear x 2. Dessa ETFer handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

Xact Norden Högutdelande  återfinns på femteplats, en ETF som brukar köpas av många utdelningsplacerare för att ägas för den utdelning som kommer varje kvartal.

Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden mars 2022 var åtta av de tio mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT.

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.