Följ oss

Nyheter

Den billigaste börshandlade fonden på marknaden?

Publicerad

den

Den billigaste börshandlade fonden på marknaden?

iShares, Blackrocks division för börshandlade fonder skall locka ytterligare investerare till sina ETFer genom att ytterligare skära kostnaderna på sina aktie- och obligationsfonder. Nu har iShares den billigaste börshandlade fonden på marknaden.

Under förra veckan meddelade iShares att bolaget sänker förvaltningskostnaderna för sju av de börshandlade fonder som ingår i iShares Core ETF serie samtidigt som denna förvaltare lanserade iShares Core International Aggregate Bond ETF (NYSEArca: IAGG), tar bort iShares Core GNMA Bond ETF (NYSEArca: GNMA) från serien och planerar att ändra det underliggande jämförelseindexet för iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (NYSEArca: ITOT) enligt ett pressmeddelande.

iShares sänkte förvaltningskostnader för dessa sju iShares Core ETF

•    iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (NYSEArca: ITOT) till 0.03% från 0.07%
•    iShares Core U.S. Growth ETF (NYSEArca: IUSG) till 0.07% från 0.09%
•    iShares Core U.S. Value ETF (NYSEArca: IUSV) till 0.07% från 0.09%
•    iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: IEMG) till 0.16% från 0.18%
•    iShares Core MSCI Europe ETF (NYSEArca: IEUR) till 0.12% från 0.14%
•    iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSEArca: IPAC) till 0.12% från 0.14%
•    iShares Core Total USD Bond Market ETF (NYSEArca: IUSB) till 0.12% från 0.14%

Avgiftssänkningarna kan ses som ett aktivt sätt att tillgodose kraven från en allt större grupp av investerare och finansiella rådgivare som söker billiga investeringsinstrument. Historiskt sett har ETF-investerare vänt sig till de biligare placeringsalternativen. iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM), en börshandlad fond som replikerar utvecklingen av MSCIs Emerging market index, har under året sett utflöden på 6,4 miljarder dollar. EEM har en driftskostnadsprocent på 0,68 procent. Samtidigt har iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: IEMG), med en förvaltningskostnad på 0,16 procent, sett inflöden på 3,6 miljarder dollar.

Core, för Buy and hold

iShares Core lanserades i oktober 2012, och var tänkt att fungera som en serie placeringsalternativ för de placerare som väljer att arbeta långsiktigt med sin ETF, som har en buy-and-hold strategi, och vill kunna använda börshandlade fonder för att på ett enkelt sätt och till en låg kostnad kunna investera i aktier och obligationer.

Med dessa nu aviserade nedskärningar av förvaltningskostnaderna har ITOT kommit att gå om Schwab US Broad Market ETF (NYSEArca: SCHB), den börshandlade fond som tidigare kunde tituleras sig som den billigaste ETFen för amerikanska börsnoterade aktier. SCHB har en driftskostnadsprocent på 0,04 procent och följer ett index som påminner om det mycket breda Russell 3000, men med en mycket lägre exponering mot de minsta aktierna. En annan ETF som kan betraktas som ett likvärdigt alternativ till ITOT är Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEArca: VTI), en börshandlad fond som har en förvaltningskostnad på 0,05 procent. VTI äger aktier i nästan alla de amerikanska noterade företagen.

Nytt underliggande index den 18 december

Från och med den 18 december 2015 kommer ITOT att replikera det nya indexet, S&P Total Market Index. Detta index inkluderar större small cap och micro cap företag, och omfattar därför mer än dubbelt så många komponenter som denna börshandlade fondens nuvarande jämförelseindex, S & P Composite 1500 Index. En effekt av det nya indexet bredare marknadsexponering är att ITOT kan komma bli mindre topptyngt och ge större diversifieringsfördelar.

Utöver att sänka sina förvaltningsarvoden och byta det underliggande jämförelseindexet för ITOT har ledningen för iShares valt att lansera en ny Core ETF, den valutasäkrade Core International Aggregate Bond ETF som kommer att handlas under kortnamnet IAGG. Denna ETF kommer att försöka återspegla resultatet av internationella investment grade obligationer samtidigt minska valutariskerna för amerikanska placerare som köper dessa instrument i dollar. IAGG kommer att konkurrera mot Vanguard Total International Bond ETF (NYSEArca: BNDX), som har en driftskostnadsprocent på 0,19 procent. IAGGs underliggande index tillåter emellertid köp av obligationer utgivna av mindre emittenter vilket kommer att gör att denna börshandlade fond får en lägre exponering mot till exempel japanska statsobligationer

Slutligen lämna GNMA iShares Core ETF serie vilket betyder att GNMA kommer byta namn till iShares GNMA Bond ETF.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

VettaFis Jane Edmondson diskuterar NATO Defence ETF

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Den största delen av utgiftsökningen sker i Europa, driven av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och Finlands och Sveriges inträde i Nato. EU-länderna spenderade 270 miljarder euro på försvar 2023, och denna siffra förväntas stiga. En ny försvarsindustristrategi uppmuntrar gemensamma investeringar och upphandling mellan EU-länder. De senaste samarbetena inkluderar Frankrikes och Tysklands gemensamma stridsvagnsprojekt och ett drönarförsvarsinitiativ från sex Nato-länder. Dessutom finns det en ökning av försvarsrelaterade börsintroduktioner i Europa, vilket tyder på ett växande intresse för sektorn. ESG-investerare omprövar försvarsinvesteringar, med många europeiska pensionsplaner som omvärderar sina positioner. VettaFis index visar företag som följer FN:s och OECD:s riktlinjer och fokuserar på Nato-anslutna företag, och erbjuder ett ESG-vänligt förhållningssätt till försvarsinvesteringar.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

RIEM ETF investerar i bolag från emerging markets som följer Parisavtalet

Publicerad

den

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är en liten ETF med tillgångar på 77 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 1 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Fondens mål

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF (”Fonden”) syftar till att spåra resultatet för Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index (”Indexet”).

Ögonblicksbild av fonden

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF syftar till att ge låga koldioxidexponeringar mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som (i) bidrar till miljömål, (ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och (iii) följer god förvaltningspraxis.

Indexbeskrivning

Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index är utformat för att ge låga koldioxidutsläpp exponering mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Handla RIEM ETF

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXRIEE
London Stock ExchangeEURREAG
London Stock ExchangeUSDRIEM

Fortsätt läsa

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Populära