Följ oss

Nyheter

Den billigaste börshandlade fonden på marknaden?

Publicerad

den

Den billigaste börshandlade fonden på marknaden?

iShares, Blackrocks division för börshandlade fonder skall locka ytterligare investerare till sina ETFer genom att ytterligare skära kostnaderna på sina aktie- och obligationsfonder. Nu har iShares den billigaste börshandlade fonden på marknaden.

Under förra veckan meddelade iShares att bolaget sänker förvaltningskostnaderna för sju av de börshandlade fonder som ingår i iShares Core ETF serie samtidigt som denna förvaltare lanserade iShares Core International Aggregate Bond ETF (NYSEArca: IAGG), tar bort iShares Core GNMA Bond ETF (NYSEArca: GNMA) från serien och planerar att ändra det underliggande jämförelseindexet för iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (NYSEArca: ITOT) enligt ett pressmeddelande.

iShares sänkte förvaltningskostnader för dessa sju iShares Core ETF

•    iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (NYSEArca: ITOT) till 0.03% från 0.07%
•    iShares Core U.S. Growth ETF (NYSEArca: IUSG) till 0.07% från 0.09%
•    iShares Core U.S. Value ETF (NYSEArca: IUSV) till 0.07% från 0.09%
•    iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: IEMG) till 0.16% från 0.18%
•    iShares Core MSCI Europe ETF (NYSEArca: IEUR) till 0.12% från 0.14%
•    iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSEArca: IPAC) till 0.12% från 0.14%
•    iShares Core Total USD Bond Market ETF (NYSEArca: IUSB) till 0.12% från 0.14%

Avgiftssänkningarna kan ses som ett aktivt sätt att tillgodose kraven från en allt större grupp av investerare och finansiella rådgivare som söker billiga investeringsinstrument. Historiskt sett har ETF-investerare vänt sig till de biligare placeringsalternativen. iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM), en börshandlad fond som replikerar utvecklingen av MSCIs Emerging market index, har under året sett utflöden på 6,4 miljarder dollar. EEM har en driftskostnadsprocent på 0,68 procent. Samtidigt har iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: IEMG), med en förvaltningskostnad på 0,16 procent, sett inflöden på 3,6 miljarder dollar.

Core, för Buy and hold

iShares Core lanserades i oktober 2012, och var tänkt att fungera som en serie placeringsalternativ för de placerare som väljer att arbeta långsiktigt med sin ETF, som har en buy-and-hold strategi, och vill kunna använda börshandlade fonder för att på ett enkelt sätt och till en låg kostnad kunna investera i aktier och obligationer.

Med dessa nu aviserade nedskärningar av förvaltningskostnaderna har ITOT kommit att gå om Schwab US Broad Market ETF (NYSEArca: SCHB), den börshandlade fond som tidigare kunde tituleras sig som den billigaste ETFen för amerikanska börsnoterade aktier. SCHB har en driftskostnadsprocent på 0,04 procent och följer ett index som påminner om det mycket breda Russell 3000, men med en mycket lägre exponering mot de minsta aktierna. En annan ETF som kan betraktas som ett likvärdigt alternativ till ITOT är Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEArca: VTI), en börshandlad fond som har en förvaltningskostnad på 0,05 procent. VTI äger aktier i nästan alla de amerikanska noterade företagen.

Nytt underliggande index den 18 december

Från och med den 18 december 2015 kommer ITOT att replikera det nya indexet, S&P Total Market Index. Detta index inkluderar större small cap och micro cap företag, och omfattar därför mer än dubbelt så många komponenter som denna börshandlade fondens nuvarande jämförelseindex, S & P Composite 1500 Index. En effekt av det nya indexet bredare marknadsexponering är att ITOT kan komma bli mindre topptyngt och ge större diversifieringsfördelar.

Utöver att sänka sina förvaltningsarvoden och byta det underliggande jämförelseindexet för ITOT har ledningen för iShares valt att lansera en ny Core ETF, den valutasäkrade Core International Aggregate Bond ETF som kommer att handlas under kortnamnet IAGG. Denna ETF kommer att försöka återspegla resultatet av internationella investment grade obligationer samtidigt minska valutariskerna för amerikanska placerare som köper dessa instrument i dollar. IAGG kommer att konkurrera mot Vanguard Total International Bond ETF (NYSEArca: BNDX), som har en driftskostnadsprocent på 0,19 procent. IAGGs underliggande index tillåter emellertid köp av obligationer utgivna av mindre emittenter vilket kommer att gör att denna börshandlade fond får en lägre exponering mot till exempel japanska statsobligationer

Slutligen lämna GNMA iShares Core ETF serie vilket betyder att GNMA kommer byta namn till iShares GNMA Bond ETF.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

European Green Deal om mer än klimatförändringar

Publicerad

den

HANetfs chef för ETF-analys Tom Bailey pratar med Thomas Warner från Proactive efter att den tematiska ETF-leverantören meddelade att European Green Deal UCITS ETF (ASWA) har passerat 52 miljoner USD AUM bara två månader efter lanseringen. ASWA är mer än mer än klimatförändringar.

HANetfs chef för ETF-analys Tom Bailey pratar med Thomas Warner från Proactive efter att den tematiska ETF-leverantören meddelade att European Green Deal UCITS ETF (ASWA) har passerat 52 miljoner USD AUM bara två månader efter lanseringen. ASWA är mer än mer än klimatförändringar.

Bailey ger lite bakgrund om produkten, som tagits fram i samarbete med Societe Generale och som fokuserar på EU:s ambitiösa Green Deal-initiativ, som syftar till att halvera koldioxidutsläppen till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

Denna ETF utnyttjar fyra nyckelpolitiska områden: ren energi, hållbara transporter, renovering av byggnader och cirkulär ekonomi.

Bailey betonar att ETFen är europeisk fokuserad, men den inkluderar företag från Storbritannien och länder utanför EU som Norge och Schweiz. Han tror att till skillnad från tidigare energiövergångar kommer den globala strävan mot utsläpp av koldioxid att ledas av politiken med det europeiska gröna avtalet som ett utmärkt exempel.

Trots potentiella politiska risker förblir Bailey optimistisk om ETF:s framtid och säger att den europeiska gröna avtalet handlar om mer än klimatförändringar men också är insvept i EU:s geopolitiska ambitioner.

Handla ASWA ETF

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Ökningen av cybersäkerhet i försvarsutgifter

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att fördjupa sig i försvarsutgifter, den lockande sfären av försvarsfonder och ETFer, med särskilt fokus på NATO Future Defence ETF och vad som skiljer den från traditionella försvarsfonder. NATO Future Defense ETF framstår som en banbrytande produkt som är skräddarsydd specifikt för Natos utgifter, en kategori som har sett en betydande tillväxt på grund av Ryssland-Ukraina-konflikten och Natos medlemsländers åtaganden att allokera 2 procent av sin BNP till försvaret.

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att fördjupa sig i cybersäkerhet i försvarsutgifter, den lockande sfären av försvarsfonder och ETFer, med särskilt fokus på NATO Future Defence ETF och vad som skiljer den från traditionella försvarsfonder.

NATO Future Defense ETF framstår som en banbrytande produkt som är skräddarsydd specifikt för Natos utgifter, en kategori som har sett en betydande tillväxt på grund av Ryssland-Ukraina-konflikten och Natos medlemsländers åtaganden att allokera 2 procent av sin BNP till försvaret.

Detta engagemang för att modernisera försvarsstyrkorna, som inkluderar framsteg som obemannade fordon, drönare och cyberförsvarsteknik, har skapat en övertygande investeringsmöjlighet. Noterbart är att NATO Future Defence ETF utmärker sig genom att vara den första i sitt slag, vilket återspeglar det utvecklande landskapet för försvarsutgifter. För närvarande uppfyller endast 11 av de 31 NATO-medlemsländerna utgiftsmålet på 2 procent, men prognoser tyder på att 19 kommer att nå denna tröskel under det kommande året.

Inkluderandet av nya NATO-medlemmar som Finland och Sverige, drivet av deras unika geopolitiska situation, bidrar till den totala ökningen av försvarsutgifterna. Betydande mottagare av denna ökning av cybersäkerhet i försvarsutgifter inkluderar framstående amerikanska försvarsentreprenörer och europeiska företag som Saab.

NATO Future Defense ETF riktar sig dessutom strategiskt mot cyberförsvarsföretag, med insikt om den växande betydelsen av cybersäkerhet inom försvarssektorn. För investerare som vill dra nytta av dessa trender erbjuder denna ETF en attraktiv väg. Att äga en diversifierad portfölj av relevanta företag inom försvarssektorn genom en ETF kan ge exponering för nya möjligheter utan att behöva investera i enskilda aktier. NATO Future Defence ETF är i detta avseende positionerad för att utnyttja försvarsindustrins utvecklande dynamik.

Handla ASWC ETF

Future of Defense UCITS ETF (ASWC) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

EFQ8 ETF investerar i globala företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF har tillgångar på 223 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som är registrerad i Tyskland. Fondens mål är att följa utvecklingen för iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Price Index). Det maximala antalet företagsobligationer i indexet är begränsat till 40.

Investeringsstrategi

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF strävar efter att spåra iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified-index. iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified-index spårar de 40 mest likvida företagsobligationer i euro denominerade av icke-finansiella företag.

Handla EFQ8 ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREFQ8
Stuttgart Stock ExchangeEUREFQ8
XETRAEUREFQ8

Fortsätt läsa

Populära