Följ oss

Nyheter

De tre största ETFerna med fokus på Latinamerika

Publicerad

den

De tre största ETFerna med fokus på Latinamerika

De börshandlade fonderna med fokus på Latinamerika erbjuder en rad olika möjligheter för den som vill få exponering mot regionen. Det finns sådana ETFer som erbjuder exponering mot Colombia, Argentina, Peru, Mexiko och Brasilien. Utöver detta finns det också sådana börshandlade fonder som erbjuder exponering mot flera länder i regionen.

Under slutet av 2015 backade så gott som alla dessa börshandlade fonder kraftigt. Under januari 2016 kom sedan de flesta av de latinamerikanska aktiemarknaderna och valutorna att rusa. Under det amerikanska presidentvalet 2016 kom sedan framförallt börshandlade fonder med fokus på Mexiko att drabbas hårt. Under 2017, i takt med att den amerikanska dollarn har rasat har den mexikanska aktiemarknaden rusat.

Nedan följer en sammanfattning av de tre största latinamerikanska ETFerna som baserat på förvaltade tillgångar (AUM).

Brasilien

iShares MSCI Brazil Index (NYSEArca: EWZ) arbetar med en marknadsvägd strategi. Denna börshandlade fond äger aktier i företag av olika storlekar och har en förvaltad volym på cirka 2,64 Miljarder dollar fördelat på 56 olika aktieinnehav. EWZ anses vara den mest heltäckande börshandlade fonden för den som önskar exponering mot den brasilianska aktiemarknaden.

Inom portföljen är finanssektorn den största fördelningen på 36,3%, följt av icke-cykliska konsumentföretag med 22,41%. Kombinationen av energi och basmaterial utgör 20,92% av innehaven.

Kostnadsförhållandet matchar genomsnittet för kategorin vid 0,62%.

Mexiko

iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW) representerar ett tvärsnitt av Mexiko ekonomi, med några anmärkningsvärda undantag. I de tre primära sektorerna energi, teknik och verktyg är de flesta företagen antingen privata eller statliga, vilket utesluter aktieägande. Till exempel är PEMEX ett av världens största oljeföretag, ägt av Mexikos regering.

Frånvaron av dessa sektorer gör att den största allokeringen av fondens AUM på 1,49 miljarder dollar gjorts i icke-cykliska konsumentföretag (22,03 %), följd av finanssektorn på 21,62% och konsumentcykliska företag på 18,15%. Kostnadskvoten för EWW ligger på 0,48 procent, vilket är under kategorinomsnittet.

iShares Latin America 40 ETF

För investerare som söker exponering för de 40 största börsnoterade företagen i Latinamerika, erbjuder iShares Latin America 40 ETF (NYSEARCA: ILF) en lösning. Portföljen följer ett marknadsviktat index som resulterar i en landtilldelning dominerad av Brasilien och Mexiko med 42,9% respektive 39,63%. Den största sektorns är ekonomi, vilket motsvarar 31,43% av innehaven, följt av icke-cykliska konsumentföretag på 17,66% och basmaterial på 12,78%.

Störst av alla innehav i ILF är den mexikanska teleoperatören America Movil S.A.B. De C.V. (NYSE: AMX) med 7,63 procent av kapitalet. Det näst största innehavet är Fomento Economico Mexicano SAB de C.V. (NYSE: FMX), även känd som FEMSA, Mexiko största distributör av Coca Cola-produkter, på 7,01%.

iShares Latin America 40 ETF har ett förvaltat kapital om cirka 634,4 MUSD. Den genomsnittliga handelsvolymen ligger på cirka 15 MUSD per dag. Förvaltningsomkostnaden för ILF ligger på 0,49 procent, vilket är under kategorinomsnittet.

Summering

Två av de latinamerikanska ETF: erna i denna grupp ger riktade exponering mot de största ekonomierna i regionen: Brasilien och Mexiko. Den tredje fonden erbjuder en exponering mot en bredare marknad, med en portfölj av de största börshandlade företagen i regionen. ILF har fokus på Latinamerika. Alla tre fonderna betalar utdelningar, men de är också föremål för valutafluktuationer, vilket kan leda till prisvolatilitet som tester komfortnivåerna hos riskaverta investerare.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *