Följ oss

Nyheter

De bästa ETFerna 2014

Publicerad

den

De bästa ETFerna 2014

De bästa ETFerna 2014 Haussen fortsatte även under 2014, förstärkt av ekonomiska data och bättre resultat från företagen under hela året. Trots detta såg vi ett antal sättningar i aktiekurserna under året, även om de i allmänhet var ganska korta. Det var framförallt den amerikanska marknaden som steg under året. Se även De sämsta ETFerna 2014.

De breda aktieindexen noterade flera nya rekordnivåer i USA, medan flera europeiska marknaden kämpade för att kunna hålla jämna steg. I allmänhet var det de mer riskfylld marknaderna som noterade utflöden, främst då placerarna ansåg att de inte fick betalt för den risk som en högre volatilitet medförde. Förvånansvärt nog var en av de bästa börshandlade fonderna en som inriktar sig på amerikanska statspapper.

Nedan listar vi 2014 bästa ETer. Observera att denna lista utesluter inverterade- och hävstångsETFer och att mätperioden sträcker sig fram till och med den 23 december.

De bästa börshandlade fonderna 2014

best Performing ETFs 2014

Under 2014 var Global Carbon ETN (GRN) den bästa börshandlade ETNen, mätt i dollar. GRN gav sina innehavare en avkastning på ganska precis 51 procent. Dessutom återfinns flera börshandlade fonder med fokus på Indien på denna lista, varav två med inriktning på det indiska small cap segmentet. Det finns även en konsumentinriktad ETF på listan över 2014 års bästa ETFer. Även biotech och Kina var vinnare under 2014, vi ser flera China A-shares på denna lista.

Utöver aktier hittar vi två stycken ETFer med fokus på amerikanska statspapper, obligationer med längre löptider på listan, 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Fund (ZROZ) och Extended Duration Treasury ETF (EDV). För en svensk placerare har dessa ETFer dessutom gett en värdeökning i form av valutaeffekterna som under året varit positiva då den amerikanska dollarn har stigit mot så gott som alla andra valutor.

Vidare finner vi två stycken ETFer med fokus på råvaror på listan. De är båda inriktade på kaffe, en råvara som stigit kraftigt som en följd av torka i Brasilien, världens största kaffeproducent. Tabellen nedan listar samtliga börshandlade fonder som visas i grafen ovan

De bästa ETFerna 2014

ETFUtveckling
Global Carbon ETN (GRN)50.91%
China A-Share Portfolio (CHNA)47.61%
MSCI India Small Cap Index Fund (SMIN)47.08%
NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT)43.77%
25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Fund (ZROZ)43.57%
Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO)43.41%
India Small Cap ETF (SCIN)42.66%
India Consumer ETF (INCO)42.32%
Pure Beta Coffee ETN (CAFE)41.12%
Extended Duration Treasury ETF (EDV)39.96%

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.