Följ oss

Nyheter

De 5 bästa och sämsta börserna 2010

Publicerad

den

De 5 bästa och sämsta börserna 2010

De 5 bästa och sämsta börserna 2010. 2010 dominerades av krisen i Europa och nedgången i PIIGS länderna. Fyra av de fem sämsta börserna under 2010 var PIIGS länder och den femte hade en liknande kris och det var Ungern. Vinnarländernas framgångskoncept var ett stort beroende av råvaru- och metallpriser.

En börs är en marknadsplats där man köper och säljer olika saker till marknadspris. De vanligaste är börser för aktier och andra finansiella instrument men det finns även andra exempel, såsom derivatbörs, elbörs, råvarubörs och oljebörs m.fl.

Noterade bolag

Aktiebolag kan notera sina aktier på en aktiebörs för att säljare och köpare skall kunna göra affärer på ett kontrollerat vis och med viss likviditet. Noterade bolag kallas börsbolag eller börsföretag.

En aktieägare som vill sälja aktier lägger en s.k. säljorder på aktiebörsen. Man anger hur många aktier man vill sälja och till vilket pris man är beredd att sälja dem.

Säljordern läggs sedan in i börsens system och därmed kan information om att den aktuella posten är ute till försäljning distribueras till alla som är intresserade.

På samma sätt lägger en köpare in en köporder och anger på så sätt att man vill köpa ett visst antal aktier till ett visst pris.

Den lägsta kurs en säljare är beredd att sälja för resp den högsta kurs en köpare är beredd att betala kallas aktieaffärens limit.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.