Följ oss

Nyheter

En stark utveckling för uran

Publicerad

den

Medvinden blåste snabbt bakom uranmarknaderna under januari månad, enligt en rapport från Sprott, en global investeringsförvaltare som specialiserar sig på investeringar i ädelmetaller och realtillgångar. Firman skriver att om en stark utveckling för uran och säger att om trenden fortsätter så kan det vara bra att exponera sig genom kringtjänster som stödjer uranmarknaden, såsom gruvdrift.

Medvinden blåste snabbt bakom uranmarknaderna under januari månad, enligt en rapport från Sprott, en global investeringsförvaltare som specialiserar sig på investeringar i ädelmetaller och realtillgångar. Firman skriver att om en stark utveckling för uran och säger att om trenden fortsätter så kan det vara bra att exponera sig genom kringtjänster som stödjer uranmarknaden, såsom gruvdrift.

”Under 2022 stärktes grunderna för uran och kärnenergi avsevärt och stärktes av ett kontinuerligt flöde av rekommendationer från globala regeringar”, tillade rapporten. ”Trots detta drogs aktier i uranbrytning ned 2022 av deras systemrisk för de övergripande marknaderna, inte förvånande med tanke på förra årets björnmarknad där det breda amerikanska S&P 500-indexet föll med 18,11 procent.”

Skiftande investerarsentiment

Att förändra investerarsentimentet skapar en miljö för mer styrka framåt i uranbrytningsindustrin. Den breda förväntningen är att världens centralbanker så småningom kommer att få inflationen under kontroll, vilket ger ett risk-on-sentiment som står i kontrast till förra årets risk-off.

”Januari var en avgörande månad när det gällde förändrade investerarsentiment och minskande motvind för aktiemarknaderna, vilket stödde uppgången i uranbrytningsaktier” framgår det i rapporten. ”En kombination av ”januarieffekten”, som minskade rädslan för att den amerikanska ekonomin är på väg mot recession och sjunkande inflation, stärkte marknaderna. Marknaderna började sin rörelse högre den 6 januari när den amerikanska jobbrapporten i december visade att lönetillväxten var under förväntningarna, vilket tyder på att inflationstrycket kan försvagas.”

Sprott anser att uran är en idealisk inflationssäkring, särskilt med tanke på att inflationen kan stanna kvar ganska länge. Fed inser att få inflationen under kontroll inte kommer att hända över en natt, så att värdera tillgångar i tid med relativt höga konsumentpriser kan hjälpa till att skydda en investerares portfölj.

Ett sätt att få uranexponering är inte nödvändigtvis i själva metallen, utan genom gruvarbetare som en bakdörrslek. Ett sätt att få exponering mot uran och företag som utvinner uran eller arbetar mot denna sektor är genom ETFer, så kallade börshandlade fonder. Längre ned i artikeln nämner vi ett antal sådana, tillsammans med flera andra sätt genom vilka det går att investera i uran.

EU förklarar kärnkraft och gas som grön

Europeiska kommissionen har stämplat kärnkraft och gas som hållbart. Kritiker kallar steget ”green washing” och säger att det kan hota blockets försök att bli klimatneutrala till 2050. EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen kan inte upprepa tillräckligt ofta hur nära hennes hjärta ligger att intensifiera klimatåtgärderna.

Hon beskrev European Green Deal som ”Europas man på månen ögonblick.” Hon har kallat klimatneutralitet för ”vårt europeiska öde”. Vidare proklamerade hon att inga ansträngningar kommer att sparas för att Europa ska bli världens första kontinent med netto-nollutsläpp.

Den stora frågan är exakt hur Europeiska unionen avser att uppnå sina mål. En åtgärd som vidtas är en så kallad taxonomi, ”ett klassificeringssystem, som upprättar en lista över miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter”, enligt EU-kommissionen.

Denna taxonomi skulle kunna beskrivas som EU:s regelbok för gröna investeringar, avsedd att tjäna målet att tillåta kontinenten att bli klimatneutral 2050.

Kan gas och kärnkraft vara grönt?

Kritiker säger att målet om klimatneutralitet kan vara hotat, eftersom EU-kommissionen, EUs verkställande arm, beslutade att ge kärnenergi och naturgas en grön märkning under denna klassificering.

Kärnkraftverk skulle anses vara gröna om platserna kan klara av att säkert slutförvara radioaktivt avfall. Än så länge har ingen permanent deponeringsanläggning över hela världen tagits i drift.

Miljöorganisationer ser med all säkerhet kritiskt på detta och säger att förslaget kan äventyra EUs mål att nå klimatneutralitet till 2050. Climate Action Network Europe skrev att EU-kommissionen ”offrar den vetenskapliga integriteten hos taxonomin på altaret för fossilgas och kärnkraftslobby och misslyckades med att ”omorientera finansiella flöden mot genuint klimatpositiva investeringar.”

Även en grupp experter som ger råd till EU i frågan hade meddelat hur de är oroliga för ”de miljökonsekvenser som kan bli följden”, till exempel konsekvenserna av en kärnkraftsolycka. Att bygga nya kärnkraftverk skulle också ta för lång tid att bidra till 2050 års neutralitetsmål, anser de.

Tyskland vill ha naturgas, Frankrike vill ha kärnkraft

Frankrike, som får cirka 70 procent av sin elektricitet från kärnkraftverk, tillhör föga förvånande – den kärnkraftsvänliga fraktionen. Denna fraktions stöds av en grupp EU-stater inklusive Polen, Ungern, Tjeckien, Bulgarien, Slovakien och Finland. Särskilt Frankrike vill investera i nya kärnkraftverk, särskilt i ny generation, så kallade små modulära reaktorer.

Tyskland har emellertid argumenterat mot kärnkraft – också föga överraskande, eftersom det beslutade att stänga alla sina kärnkraftverk i slutet av 2022 efter Fukushima-katastrofen 2011. Danmark, Österrike och Luxemburg delar denna uppfattning och lyfter fram den kontroversiella punkten om var det är säkert att lagra högradioaktivt kärnavfall.

Hur investera i uran?

Det finns en rad olika sätt att investera i uran, dels går det att handla med denna energiråvara i form av terminskontrakt på New York Mercantile Exchange (NYMEX). NYMEX Uranium terminspriser är noterade i dollar och cent per pund och handlas i partistorlekar på 250 pound, cirka 125 kg.

Vad gäller ädelmetaller så rekommenderarar många experter att äga en del av sitt innehav i fysisk form, och att förvara det lätt åtkomligt men åtskilt från sina andra tillgångar. Vi har inte sett någon som rekommenderar att äga uran i fysisk form.

Sedan finns det direktägande, genom att köpa aktier i olika företag som på ena eller andra sättet arbetar med att utvinna uran eller leverera olika typer av kringtjänster till denna sektor, något som Sprott rekommenderade. Nedan har vi listat de fem största aktörerna, vilket inte skall tolkas som en köprekommendation.

BHP (NYSE:BHP,ASX:BHP,LSE:BHP)

Detta är ett av världens största gruvföretag, och bolaget har intressen i en rad olika metaller och mineraler över hela världen. BHPs Olympic Dam-gruva i Australien är en av de största uranfyndigheterna i världen. Även om koppar är den primära resursen som bryts vid Olympic Dam, innehåller tillgången också uran, guld och silver. Det gör att BHP inte är en pure play satsning på uran.

Cameco (NYSE:CCJ,TSX:CCO)

50 procent av Camecos nyckelverksamhet inkluderar en andel på 50 procent i Saskatchewan-baserade Cigar Lake, som anses vara den mest produktiva urangruvan i världen. Företaget har också 70 procent av aktierna i McArthur River-gruvan och 83 procent i Key Lake-bruket, båda belägna i provinsens Athabasca Basin, som är en välkänd uranjurisdiktion.

NexGen Energy (NYSE:NXE,TSX:NXE,ASX:NXG)

Uranprospekterings- och utvecklingsföretaget NexGen Energy är fokuserat på projekt i Kanadas Athabasca Basin. Dess huvudsakliga egendom är Rook I, som är värd för ett antal upptäckter, inklusive Arrow och South Arrow. NexGen har också en andel på 51 procent i prospekteringsföretaget IsoEnergy (TSXV:ISO,OTCQX:ISENF).

Uranium Energy (NYSEAMERICAN:UEC)

Uranium Energy har två produktionsklara, in-situ återvinning (ISR) nav- och ekerplattformar i södra Texas och Wyoming som inkluderar fullständigt licensierad och operativ bearbetningskapacitet vid Hobson- och Irigaray-fabrikerna. Företaget har också sju USA-baserade ISR-uranprojekt med alla deras stora tillstånd på plats.

Energy Fuels (NYSEAMERICAN:UUUU,TSX:EFR)

Den största producenten av uran i USA, Energy Fuels förser stora kärnkraftverk med uran från White Mesa-bruket i Utah, landets enda konventionella uranbruk. Bruket har en licensierad kapacitet på över åtta miljoner pound, cirka fyra kg, U3O8 per år.

Börshandlade fonder som investerar i uran

Ett annat sätt att investera i uran och de globala företag som bryter, utvecklar och producerar uran samt de företag som äger fysiskt uran eller uran royalty är genom en ETF. Utvalda företag ägnar minst 50 procent av tillgångarna till affärsverksamhet kopplad till uran.

Olika innehav i olika länder lämpar sig ytterligare för diversifiering av fonden. Majoriteten av fondernas innehav är allokerade till Kanada, men de äger också aktier i företag i länder som Kazakstan, Australien och USA.

Det finns i dag tre olika ETF tillgängliga för europeiska investerare, men det ryktas om att det finns planer på flera. Samtliga dessa börshandlade fonder handlas på tyska Xetra och finns tillgängliga för handel på Nordnet.

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU) investerar i aktier med fokus på World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras). Denna börshandlade fond spårar marknadsvärdesvikt index över företag som är involverade i uranbrytning och produktion av kärnkomponenter. Även om URNU kom till Europa så sent som förra året är det en europeisk variant av den börshandlade fond som heter URA, eller Global X Uranium ETF, som funnits sedan 2010 i USA.

Toronto-baserade Sprott Asset Management lanserade under 2022 sin uranfond i Europa i form av en börshandlad fond, som ger exponering mot företag inom uranbrytningsindustrin. Sprott Uranium Miners UCITS ETF handlas på tyska Xetra under kortnamnet U3O8. Den kommer med en kostnadskvot på 0,85%. Fonden släpptes ut på marknaden i samarbete med ETF-emittenten HANetf som kommer att ansvara för marknadsförings- och distribution.

Det senaste tillskottet är VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF. Den börshandlade fonder ger investerare exponering mot företag som är verksamma inom uran-, kärnkraftssektorn och tjänstesektorerna. Denna börshandlade fond handlas under kortnamnet NUKL.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid

Publicerad

den

Sedan i onsdags har två nya börshandlade fonder utgivna av iShares kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Dessa börshandlade tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid.

Sedan i onsdags har två nya börshandlade fonder utgivna av iShares kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Dessa börshandlade fonder ger tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid.

De två iShares iBonds dec 2026 och iShares iBonds dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETFer ger investerare tillgång till en portfölj av eurodenominerade italienska statsobligationer som förfaller under samma kalenderår som ETFernas förfallodatum. Förfallodagen är satt till slutet av 2026 eller 2028. Vid löptidens slut likvideras den börshandlade fonden och portföljvärdet betalas ut till andelsägarna.

NamnISINAvgift %Utdelnings-policyReferens-
index
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) Dist)
(26TP)
IE000LZ7BZW80,12 %UtdelningICE 2026 Maturity Italy UCITS Index
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) Dist)
(28IY)
IE000Q2EQ5K80,12 %UtdelningICE 2028 Maturity Italy UCITS Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 156 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Navigating Macro Headwinds, On-Chain Optics, and The Rise of Runes

Publicerad

den

Navigating Macro Headwinds Heightened User Activity, Soaring Transaction Fees, While Miners Sell Less Runes Protocol and Bitcoin’s Ever-Growing Ecosystem

• Bitcoin Weathers Macroeconomic Storm

• Heightened User Activity, Soaring Transaction Fees, While Miners Sell Less

• Runes Protocol and Bitcoin’s Ever-Growing Ecosystem

Navigating Macro Headwinds, On-Chain Optics, and The Rise of Runes

This newsletter will be a Bitcoin-centric edition as we dissect the impact of recent macroeconomic events on Bitcoin’s price, followed up with an on-chain analysis of the network’s behavior post-halving. Additionally, we’ll explore some of the exciting innovations emerging within the Bitcoin ecosystem that were timed following the latest halving.

Bitcoin Weathers Macroeconomic Storm

The past two weeks have presented a challenging market environment for the crypto industry. As mentioned in our last newsletter, rising inflation in the U.S. remains, as evidenced by the higher-than-expected CPI print on April 9. Additionally, escalating conflict in the Middle East poses a significant threat to regional stability and added stress on the U.S. The potential of wider involvement from additional militant groups such as Lebanon’s Hezbollah, coupled with Iran’s control of a crucial maritime passage for commodity trading, the Strait of Hormuz, raise concerns about potential energy price hikes, steepening inflationary pressures and their effect on various asset classes.

Bitcoin initially reacted negatively to these events, experiencing an 8.22% drop in the immediate aftermath. Despite the 24/7 nature of crypto markets, which could have amplified the initial price shocks, Bitcoin’s underlying resilience shines through upon closer inspection. The S&P 500 fell by 2.03% on the market reopening last Monday and continues to tumble, while Bitcoin has recovered over 3.28% since the drawdowns, evidenced in Figure 1. This suggests a potentially more robust response to geopolitical turmoil compared to traditional assets, which is unsurprising given Bitcoin’s narrative as a flight to safety.

Figure 1: Bitcoin vs. Gold Price Performance Amid Geopolitical Tension

Source: TradingView

Examining Bitcoin’s market data, we see clear evidence that the futures market played a significant role in the initial price drops, which were attributed to the macroeconomic events of the last few weeks. A significant spike in long liquidations on the day of the attack, at $168M, suggests that some leveraged traders exited their positions, as shown below in Figure 2. Additionally, the high open interest at $35B leading up to the CPI print was followed by a recent $5B cool-off, indicating a correction in the futures market, reflected in the consolidation of the Bitcoin price.

Figure 2: Bitcoin Futures Long Liquidations, Short-Term and Long-Term Holder Supply

Source: Glassnode

Importantly, the spot market paints a more optimistic picture. In the last 10 days, which includes last week’s turbulence, long-term holders displayed minimal selling activity. Their holdings decreased by only 0.05%, while short-term holders continued to accumulate BTC, increasing their holdings by 0.5%. Notably, “Accumulation Addresses,” characterized by having no outbound transactions, holding more than 10 BTC, and not being affiliated with centralized exchanges or miners, have capitalized on the recent market dip. They currently hold over 3.17M BTC, accumulating over $2.3B since the CPI print, as evidenced below by Figure 3.

Figure 3 – Total Balance in Accumulation Addresses

Source: Glassnode

Further bolstering the positive outlook, the 90-day due diligence period for U.S. spot Bitcoin ETFs has now concluded. According to Bloomberg, over 100 fund managers have disclosed their ownership of these products, signifying the growing institutional appetite for Bitcoin exposure, adding another layer of support to the asset class.

Heightened Activity, Soaring Transaction Fees, While Miners Sell Less

In the world of Bitcoin, transactions get logged onto a whiteboard-like structure, divided into cells called “blockspace,” where each cell represents a limited amount of space. Transaction fees play a crucial role in managing limited block space on the Bitcoin network. Users who pay higher fees get their transactions prioritized for confirmation within these blocks. This ensures smoother operation by preventing congestion and disincentivizing low-value spam transactions. Additionally, transaction fees serve as an important security measure. They incentivize miners to dedicate significant computing power to validate transactions and secure the network. Without these fees, mining might become less profitable, potentially jeopardizing network security.

Finally, transaction fees are at the core of Bitcoin’s economic sustainability as the mining reward gets halved every 210,000 blocks, transaction fees step up to fill the gap and pump miners’ revenue. We can already see the early innings of transaction fees rising against the issuance or block rewards since the launch of Ordinals in 2023, as shown in the chart below.

Figure 4 – Bitcoin Miners Revenue Breakdown

Source: 21co on Dune

It is no surprise that Bitcoin network activity has been high this year, with the amount of active addresses hovering between 700K and 1 million since January, up until the halving event. On-chain data reveals a lower-than-expected drop in active addresses following the halving, with transaction fees reaching new highs. While active addresses did experience a significant drop (43%) on April 19, falling from over 893K to 500K, they have already recovered 70K since then. Historically, the halving typically leads to a smaller decrease in active addresses (3-9%). This larger drop could indicate that rising fees are pricing some users out of the market for now, but as we’ll cover later, there are certain solutions being worked on to help alleviate this issue.

That said, transaction fees soared up to $128 on April 20, breaking $78M, tripling the previous all-time high, and making up 75% of Bitcoin miner revenue, as shown in Figure 4. The spike was primarily due to Ordinal-like inscriptions which have recently seen a spike thanks to Runes protocol, which we’ll delve deeper into in the last section. In line with this, the burgeoning Bitcoin ecosystem, expedited by Rune, has not only pushed Bitcoin out of its comfort zone unlocking new use cases, but also its transaction fees to surpass Ethereum’s since May 2023, as seen in Figure 5.

Figure 5 – BTC vs ETH fees (2 Years)

Source: Glassnode

The growth in transaction fees is appreciated even further, especially when we examine miner behavior following the halving event. Miners are now less motivated to immediately liquidate their freshly acquired BTC, as they can capitalize on an additional revenue stream apart from block rewards.

Let’s zoom in on miner activity after the halving. About 50 BTC were sold on centralized exchanges on April 20, which doesn’t compare to the sell-off of March 5 when approximately 1,154 BTC were sent to exchanges, pulling the asset to ~$64K, down from ~$68K, as shown in the chart below. The recent sale also doesn’t compare to the 307 BTC sold on the day following the previous halving in May 2020, when the asset was trading just below $9K.

Figure 6 – Transfer Volume from Bitcoin Miners to Exchanges in BTC (YTD)

Source: Glassnode

The rising importance of Ordinal inscription, akin to non fungible tokens (NFTs), can be seen with Bitcoin generating $475M in real NFT sales versus Ethereum, which helps miners rake in more revenue and become sustainable. That said, the growing adoption of the Runes protocol is expected to drive even more activity toward the miners over the coming months.

Runes Protocol and Bitcoin’s Evergrowing Ecosystem

To recap, Runes streamlines the creation and management of fungible tokens on top of Bitcoin. It addresses the inefficiencies of the BRC20 standard, which have burdened the Bitcoin blockchain due to its inefficient data handling approach. That said, Runes achieves this in two key ways. Firstly, it optimizes transaction fees by consolidating multiple Unspent Transaction Output (UTXO) transactions into one bundle, leveraging Bitcoin’s accounting UTXO model. Additionally, it utilizes Bitcoin’s script, OP_Return, to inscribe data directly onto the blockchain, which serves to assign and transfer Runes balances within the network’s UTXOs. By minimizing data usage to 80 bytes, compared to BRC20’s 4MB, Runes prevents unnecessary bloat on the Bitcoin blockchain.

Ultimately, Runes presents an innovation aimed at bolstering Bitcoin’s security budget, offering miners an alternative revenue source to reduce their dependence on Bitcoin’s subsidized rewards over the long term. In fact, miners have earned about 1,500 BTC, valued at close to $100M in less than three days of trading activity, as seen below in Figure 7. To that end, Runes has garnered widespread support from the outset, with multiple Tier 2 exchanges such as OKX and Gate.io already announcing the listing of early collections like UNCOMMON.GOODS and MEME.ECONOMICS, which were among the first collections minted. Additionally, Binance appears to be hinting at support for meme tokens like Wizard and Pups, which were also among the first tokens to migrate from the BRC20 to the Runes standard. Meanwhile, NFT platforms like Magic Eden and Bitcoin-focused wallet provider Unisat are also joining the trend to capitalize on Runes’ growing popularity.

Figure 7: Fees Paid by Users to Mint Tokens Using the New Runes Protocol

Source: CryptoKoryo on Dune

Following the pattern of past hype cycles, we anticipate that the initial excitement surrounding Runes will gradually subside, followed by a surge of heightened activity in the long run. This trend is often observed because the initial wave of interest tends to be on meme tokens, which can be quickly deployed and attract the masses’ attention, but often don’t add substantial value. However, as time progresses, sophisticated primitives like exchanges, automated market makers, and other DeFi lego blocks will begin emerging. These advancements will bolster Bitcoin’s capabilities at the application layer, streamlining the process of token trading on the Bitcoin network, much like ERC20/ERC721 did for Ethereum. In fact, when considering Bitcoin’s untapped market potential to establish its own fungible market ecosystem compared to other smart contract platforms, it becomes evident that there is substantial room for growth for this new generation of tokens, as illustrated in Figure 8 below.

Figure 8: The Market Opportunity for Bitcoin’s Fungible Tokens Ecosystem

Source: FranklinTempleton

That said, Ordinals and Runes aren’t the only source of excitement pushing the boundaries of Bitcoin. For one, Bitcoin’s scaling solution Stacks began the first phase of its Nakamoto upgrade, called the instantiation stage, on April 22, while its final phase is expected to culminate by the end of May. As part of the upgrade, Stacks will introduce faster block processing times, enabling transactions to be finalized in under 5 seconds, a significant improvement from Bitcoin’s average of 10-30 minutes. Additionally, Stacks will leverage Bitcoin’s robust security guarantees, making transaction reversals on the Stacks network as challenging as those on the Bitcoin network. Furthermore, the upgrade will introduce a 1:1 BTC-backed asset (sBTC), enhancing the utility of Bitcoin by enabling its use across a diverse ecosystem of financial and gaming applications built on top of the scaling solution. The growing excitement surrounding its upgrade has pushed the total valued locked on the network to its highest point last week, reaching $170M.

On the other hand, there is a growing ecosystem of scaling solutions emerging on the back of BitVM, released last year. Standing for Bitcoin Virtual machine, this primitive is an operating system that allows for native smart-contract functionality on top of Bitcoin. It does so by introducing what’s known as a two-party provider verifier model that allows for complex computation to be executed off-chain, which can then be challenged on top of Bitcoin using fraud proofs, akin to how Arbitrum and Optimism function. To put it simply, BitVM enables Bitcoin to host more complex applications, which is giving birth to an embryonic L2 landscape, including Chainway, BitLayer, and Bob, amongst others, aiming to alleviate the issue of rising transaction costs. However, we will be closely monitoring this emerging sector, as there are numerous projects attempting to exploit the unprecedented enthusiasm for Bitcoin to launch potentially fraudulent protocols.

Bookmarks
Have you read our latest report, The Bitcoin Halving and Beyond? Click here to get a digital copy.

This Week’s Calendar

Source: Forex Factory, 21Shares

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

WisdomTree utökar sortimentet med US Quality Growth UCITS ETF (QGRW)

Publicerad

den

WisdomTree har igår lanserat WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW). QGRW strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree US Quality Growth UCITS Index ("Indexet") och har en total kostnadskvot (TER) på 0,33 %. QGRW, som idag är noterat på Börse Xetra och Borsa Italiana, kommer att noteras på Londonbörsen den 24 april 2024.

WisdomTree har igår lanserat WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW). QGRW strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree US Quality Growth UCITS Index (”Indexet”) och har en total kostnadskvot (TER) på 0,33 %. QGRW, som idag är noterat på Börse Xetra och Borsa Italiana, kommer att noteras på Londonbörsen den 24 april 2024.

Det proprietära indexet är utformat för att spåra resultatet för amerikanska storbolag med stark kvalitet (t.ex. hög lönsamhet) och tillväxtegenskaper som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning).

WisdomTrees tillvägagångssätt syftar till att ge högre uppåtdeltagande på tjurmarknader och generera positiv överavkastning över en hel marknadscykel. Tillväxtfaktorn syftar till att fånga företag som upplever tillväxt i försäljning, realiserade intäkter och förväntade intäkter, ofta inklusive disruptiva företag och tekniska jättar, vilket möjliggör större deltagande uppåt. Kvalitetsfaktorn ger stabilitet till en portfölj och hjälper till att filtrera bort de mest olönsamma, mycket spekulativa och lågkvalitativa namnen. Denna kombination positionerar WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF som en strategisk, långsiktig aktielösning för investerare som letar efter genomtänkt exponering mot tillväxtsegmentet på den amerikanska aktiemarknaden utan att offra kvaliteten på sin portfölj.

Pierre Debru, chef för Quantitative Research & Multi Asset Solutions, WisdomTree, sa: ”Tillväxt tenderar att fånga störande och växande företag, vilket leder till högre allokering till tekniska jättar, men historisk avkastning tyder på att investeringar i tillväxtaktier utan filter kan vara en förlora spel på lång sikt. Att tillämpa en kvalitetsskärm på tillväxtaktier kan hjälpa till att säkerställa att portföljbolagen är sunda och kan leverera resultat över tid. Tillväxtaktier av hög kvalitet har historiskt sett varit bättre på att hjälpa investerare att klara avdrag än en ren tillväxtallokering utan att offra förmågan att delta i marknadsåterhämtning. Den nya ETF:n är ett alternativ till tillväxtstrategier som Nasdaq 100, eftersom den tar ett mer holistiskt tillvägagångssätt för portföljkonstruktion istället för att enbart fokusera på marknadsvärde för beståndsdelar eller deras börsnotering.”

Europeiska investerare kan nu få tillgång till QGRW, som redan är en tillgänglig strategi i USA, som initialt lanserades 2022. WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF kommer att ansluta sig till WisdomTrees sortiment av 360 miljoner USD av Quality Growth ETFer.

Genom WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF kan investerare fortsätta att dra nytta av WisdomTrees stilkonsekventa, transparenta och systematiska investeringsprocess med rötter i akademiskt driven forskning.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, tillade: ”Sedan WisdomTree grundades har vi fokuserat på att lansera differentierade och mervärdesinvesteringslösningar för våra kunder. Kärnan i vår aktiefilosofi är tron att kvalitetsaktier bör vara hörnstenen i varje aktieportfölj. De är avgörande för att bygga motståndskraftiga portföljer som kan hjälpa investerare att bygga upp välstånd på lång sikt och navigera i de oundvikliga stormarna. Vi vet att investerare positionerar portföljer för att dra nytta av de kommande räntesänkningarna i USA, vilket förväntas bli en positiv katalysator för tillväxtorienterade amerikanska aktier. Men som vi har sett de senaste åren utlovas ingenting på finansmarknaderna. Så, genom att fokusera på kvalitet snarare än börsvärde, kan investerare dra nytta av ett mer robust tillvägagångssätt än marknadsvärdevägda tillväxtfonder, utan att offra avkastningen på uppåtgående marknader.”

ETF information

NamnAvgiftBörsValutaKortnamnISIN
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%London Stock ExchangeUSDQGRWIE000YGEAK03
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%London Stock ExchangeGBxQGRPIE000YGEAK03
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%Borsa ItalianaEURQGRWIE000YGEAK03
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%Börse XetraEURQGRWIE000YGEAK03

Fortsätt läsa

Populära