Följ oss

Nyheter

En stark utveckling för uran

Publicerad

den

Medvinden blåste snabbt bakom uranmarknaderna under januari månad, enligt en rapport från Sprott, en global investeringsförvaltare som specialiserar sig på investeringar i ädelmetaller och realtillgångar. Firman skriver att om en stark utveckling för uran och säger att om trenden fortsätter så kan det vara bra att exponera sig genom kringtjänster som stödjer uranmarknaden, såsom gruvdrift.

Medvinden blåste snabbt bakom uranmarknaderna under januari månad, enligt en rapport från Sprott, en global investeringsförvaltare som specialiserar sig på investeringar i ädelmetaller och realtillgångar. Firman skriver att om en stark utveckling för uran och säger att om trenden fortsätter så kan det vara bra att exponera sig genom kringtjänster som stödjer uranmarknaden, såsom gruvdrift.

”Under 2022 stärktes grunderna för uran och kärnenergi avsevärt och stärktes av ett kontinuerligt flöde av rekommendationer från globala regeringar”, tillade rapporten. ”Trots detta drogs aktier i uranbrytning ned 2022 av deras systemrisk för de övergripande marknaderna, inte förvånande med tanke på förra årets björnmarknad där det breda amerikanska S&P 500-indexet föll med 18,11 procent.”

Skiftande investerarsentiment

Att förändra investerarsentimentet skapar en miljö för mer styrka framåt i uranbrytningsindustrin. Den breda förväntningen är att världens centralbanker så småningom kommer att få inflationen under kontroll, vilket ger ett risk-on-sentiment som står i kontrast till förra årets risk-off.

”Januari var en avgörande månad när det gällde förändrade investerarsentiment och minskande motvind för aktiemarknaderna, vilket stödde uppgången i uranbrytningsaktier” framgår det i rapporten. ”En kombination av ”januarieffekten”, som minskade rädslan för att den amerikanska ekonomin är på väg mot recession och sjunkande inflation, stärkte marknaderna. Marknaderna började sin rörelse högre den 6 januari när den amerikanska jobbrapporten i december visade att lönetillväxten var under förväntningarna, vilket tyder på att inflationstrycket kan försvagas.”

Sprott anser att uran är en idealisk inflationssäkring, särskilt med tanke på att inflationen kan stanna kvar ganska länge. Fed inser att få inflationen under kontroll inte kommer att hända över en natt, så att värdera tillgångar i tid med relativt höga konsumentpriser kan hjälpa till att skydda en investerares portfölj.

Ett sätt att få uranexponering är inte nödvändigtvis i själva metallen, utan genom gruvarbetare som en bakdörrslek. Ett sätt att få exponering mot uran och företag som utvinner uran eller arbetar mot denna sektor är genom ETFer, så kallade börshandlade fonder. Längre ned i artikeln nämner vi ett antal sådana, tillsammans med flera andra sätt genom vilka det går att investera i uran.

EU förklarar kärnkraft och gas som grön

Europeiska kommissionen har stämplat kärnkraft och gas som hållbart. Kritiker kallar steget ”green washing” och säger att det kan hota blockets försök att bli klimatneutrala till 2050. EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen kan inte upprepa tillräckligt ofta hur nära hennes hjärta ligger att intensifiera klimatåtgärderna.

Hon beskrev European Green Deal som ”Europas man på månen ögonblick.” Hon har kallat klimatneutralitet för ”vårt europeiska öde”. Vidare proklamerade hon att inga ansträngningar kommer att sparas för att Europa ska bli världens första kontinent med netto-nollutsläpp.

Den stora frågan är exakt hur Europeiska unionen avser att uppnå sina mål. En åtgärd som vidtas är en så kallad taxonomi, ”ett klassificeringssystem, som upprättar en lista över miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter”, enligt EU-kommissionen.

Denna taxonomi skulle kunna beskrivas som EU:s regelbok för gröna investeringar, avsedd att tjäna målet att tillåta kontinenten att bli klimatneutral 2050.

Kan gas och kärnkraft vara grönt?

Kritiker säger att målet om klimatneutralitet kan vara hotat, eftersom EU-kommissionen, EUs verkställande arm, beslutade att ge kärnenergi och naturgas en grön märkning under denna klassificering.

Kärnkraftverk skulle anses vara gröna om platserna kan klara av att säkert slutförvara radioaktivt avfall. Än så länge har ingen permanent deponeringsanläggning över hela världen tagits i drift.

Miljöorganisationer ser med all säkerhet kritiskt på detta och säger att förslaget kan äventyra EUs mål att nå klimatneutralitet till 2050. Climate Action Network Europe skrev att EU-kommissionen ”offrar den vetenskapliga integriteten hos taxonomin på altaret för fossilgas och kärnkraftslobby och misslyckades med att ”omorientera finansiella flöden mot genuint klimatpositiva investeringar.”

Även en grupp experter som ger råd till EU i frågan hade meddelat hur de är oroliga för ”de miljökonsekvenser som kan bli följden”, till exempel konsekvenserna av en kärnkraftsolycka. Att bygga nya kärnkraftverk skulle också ta för lång tid att bidra till 2050 års neutralitetsmål, anser de.

Tyskland vill ha naturgas, Frankrike vill ha kärnkraft

Frankrike, som får cirka 70 procent av sin elektricitet från kärnkraftverk, tillhör föga förvånande – den kärnkraftsvänliga fraktionen. Denna fraktions stöds av en grupp EU-stater inklusive Polen, Ungern, Tjeckien, Bulgarien, Slovakien och Finland. Särskilt Frankrike vill investera i nya kärnkraftverk, särskilt i ny generation, så kallade små modulära reaktorer.

Tyskland har emellertid argumenterat mot kärnkraft – också föga överraskande, eftersom det beslutade att stänga alla sina kärnkraftverk i slutet av 2022 efter Fukushima-katastrofen 2011. Danmark, Österrike och Luxemburg delar denna uppfattning och lyfter fram den kontroversiella punkten om var det är säkert att lagra högradioaktivt kärnavfall.

Hur investera i uran?

Det finns en rad olika sätt att investera i uran, dels går det att handla med denna energiråvara i form av terminskontrakt på New York Mercantile Exchange (NYMEX). NYMEX Uranium terminspriser är noterade i dollar och cent per pund och handlas i partistorlekar på 250 pound, cirka 125 kg.

Vad gäller ädelmetaller så rekommenderarar många experter att äga en del av sitt innehav i fysisk form, och att förvara det lätt åtkomligt men åtskilt från sina andra tillgångar. Vi har inte sett någon som rekommenderar att äga uran i fysisk form.

Sedan finns det direktägande, genom att köpa aktier i olika företag som på ena eller andra sättet arbetar med att utvinna uran eller leverera olika typer av kringtjänster till denna sektor, något som Sprott rekommenderade. Nedan har vi listat de fem största aktörerna, vilket inte skall tolkas som en köprekommendation.

BHP (NYSE:BHP,ASX:BHP,LSE:BHP)

Detta är ett av världens största gruvföretag, och bolaget har intressen i en rad olika metaller och mineraler över hela världen. BHPs Olympic Dam-gruva i Australien är en av de största uranfyndigheterna i världen. Även om koppar är den primära resursen som bryts vid Olympic Dam, innehåller tillgången också uran, guld och silver. Det gör att BHP inte är en pure play satsning på uran.

Cameco (NYSE:CCJ,TSX:CCO)

50 procent av Camecos nyckelverksamhet inkluderar en andel på 50 procent i Saskatchewan-baserade Cigar Lake, som anses vara den mest produktiva urangruvan i världen. Företaget har också 70 procent av aktierna i McArthur River-gruvan och 83 procent i Key Lake-bruket, båda belägna i provinsens Athabasca Basin, som är en välkänd uranjurisdiktion.

NexGen Energy (NYSE:NXE,TSX:NXE,ASX:NXG)

Uranprospekterings- och utvecklingsföretaget NexGen Energy är fokuserat på projekt i Kanadas Athabasca Basin. Dess huvudsakliga egendom är Rook I, som är värd för ett antal upptäckter, inklusive Arrow och South Arrow. NexGen har också en andel på 51 procent i prospekteringsföretaget IsoEnergy (TSXV:ISO,OTCQX:ISENF).

Uranium Energy (NYSEAMERICAN:UEC)

Uranium Energy har två produktionsklara, in-situ återvinning (ISR) nav- och ekerplattformar i södra Texas och Wyoming som inkluderar fullständigt licensierad och operativ bearbetningskapacitet vid Hobson- och Irigaray-fabrikerna. Företaget har också sju USA-baserade ISR-uranprojekt med alla deras stora tillstånd på plats.

Energy Fuels (NYSEAMERICAN:UUUU,TSX:EFR)

Den största producenten av uran i USA, Energy Fuels förser stora kärnkraftverk med uran från White Mesa-bruket i Utah, landets enda konventionella uranbruk. Bruket har en licensierad kapacitet på över åtta miljoner pound, cirka fyra kg, U3O8 per år.

Börshandlade fonder som investerar i uran

Ett annat sätt att investera i uran och de globala företag som bryter, utvecklar och producerar uran samt de företag som äger fysiskt uran eller uran royalty är genom en ETF. Utvalda företag ägnar minst 50 procent av tillgångarna till affärsverksamhet kopplad till uran.

Olika innehav i olika länder lämpar sig ytterligare för diversifiering av fonden. Majoriteten av fondernas innehav är allokerade till Kanada, men de äger också aktier i företag i länder som Kazakstan, Australien och USA.

Det finns i dag tre olika ETF tillgängliga för europeiska investerare, men det ryktas om att det finns planer på flera. Samtliga dessa börshandlade fonder handlas på tyska Xetra och finns tillgängliga för handel på Nordnet.

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU) investerar i aktier med fokus på World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras). Denna börshandlade fond spårar marknadsvärdesvikt index över företag som är involverade i uranbrytning och produktion av kärnkomponenter. Även om URNU kom till Europa så sent som förra året är det en europeisk variant av den börshandlade fond som heter URA, eller Global X Uranium ETF, som funnits sedan 2010 i USA.

Toronto-baserade Sprott Asset Management lanserade under 2022 sin uranfond i Europa i form av en börshandlad fond, som ger exponering mot företag inom uranbrytningsindustrin. Sprott Uranium Miners UCITS ETF handlas på tyska Xetra under kortnamnet U3O8. Den kommer med en kostnadskvot på 0,85%. Fonden släpptes ut på marknaden i samarbete med ETF-emittenten HANetf som kommer att ansvara för marknadsförings- och distribution.

Det senaste tillskottet är VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF. Den börshandlade fonder ger investerare exponering mot företag som är verksamma inom uran-, kärnkraftssektorn och tjänstesektorerna. Denna börshandlade fond handlas under kortnamnet NUKL.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

XGDE ETC spårar guldpriset och valutasäkrar det till euro

Publicerad

den

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (XGDE ETC) investerar i guld. Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,28 % p.a. ETC replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities är en stor ETC med tillgångar på 603 miljoner euro under förvaltning. XGDE ETC är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (XGDE ETC) investerar i guld.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,28 % p.a. ETC replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities är en stor ETC med tillgångar på 603 miljoner euro under förvaltning. XGDE ETC är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Guldspotpriset är priset på guld i amerikanska dollar. Valutasäkrad till euro (EUR).

Handla XGDE ETC

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (XGDE ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURXGDE
gettexEURXGDE

Fortsätt läsa

Nyheter

CBUH ETF är en faktor-ETF som investerar i aktier från hela världen

Publicerad

den

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (CBUH ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (CBUH ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) är en liten ETF med tillgångar på 54 miljoner GBP under förvaltning. CBUH ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför CBUH?

  1. Exponering för en portfölj av företag från MSCI World Index som uppvisar momentumfaktorn samt integrerar miljö-, social- och styrningsinformation (ESG) för att uppnå ett högre ESG-betyg
  2. Spårar ett index som uttryckligen utesluter emittenter baserat på deras inblandning i följande affärsområden/aktiviteter (eller relaterade aktiviteter): kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, oljesand och termiskt kol.
  3. Designad för investerare som letar efter ett hållbart tillvägagångssätt för att komma åt momentumaktier.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge investerare en avkastning, som består av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Investeringsstrategi

MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och företagsstyrning). Moderindexet är MSCI World-indexet.

Handla CBUH ETF

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (CBUH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDIWME
gettexEURCBUH
XETRAEURCBUH

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology5.75US5949181045USD
LLYELI LILLYHealth Care2.65US5324571083USD
PGPROCTER & GAMBLEConsumer Staples2.65US7427181091USD
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPConsumer Staples2.62US22160K1051USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples2.62US1912161007USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology2.60US0378331005USD
BMYBRISTOL MYERS SQUIBBHealth Care2.40US1101221083USD
AZNASTRAZENECA PLCHealth Care2.40GB0009895292GBP
NOVO BNOVO NORDISK CLASS BHealth Care2.35DK0060534915DKK
NVDANVIDIA CORPInformation Technology2.34US67066G1040USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

SPDR sänker avgifterna på global fond

Publicerad

den

Från och med måndagen den 3 april sänker SPDR avgifterna på sin SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI ETF).

Från och med måndagen den 3 april sänker SPDR avgifterna på sin SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI ETF).

TER kommer att sänkas från 0,40 % till 0,17 %, vilket är den mest kostnadseffektiva ETFen för kombinationen av globala Developed & Emerging och Large, Mid och SmallCaps.

Handla SPYI ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära