Följ oss

Nyheter

CA3E ETF investerar i kinesiska mid cap företag på fastlandet med hjälp av en swap

Publicerad

den

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF acc (CA3E ETF) syftar till att ge nettototalavkastningen för S&P China A MidCap 500 Index ("Referensindexet"), minus avgifternas påverkan.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF acc (CA3E ETF) syftar till att ge nettototalavkastningen för S&P China A MidCap 500 Index (”Referensindexet”), minus avgifternas påverkan.

Referensindexet är utformat för att mäta prestandan för mid-cap-segmentet på den kinesiska A-aktiemarknaden. Det omfattar de 500 största aktierna efter totalt börsvärde i S&P China A 1800 Index, efter exkludering av aktier i S&P China A 300 Index. Referensindexet balanseras om halvårsvis.

Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att hålla en korg med aktier, som vanligtvis levererar det mesta av fondens avkastning men som vanligtvis inte skulle vara densamma som i referensindexet. Fonden kommer också att använda ofinansierade swappar, som är kontrakt där en eller flera godkända motparter går med på att utbyta med fonden eventuella skillnader mellan avkastningen på referensindex och korgen med aktier. Syftet är att uppnå en närmare och mer konsekvent prestation i förhållande till referensindexet än vad som generellt skulle vara möjligt genom enbart fysisk replikering.

Obs: Swapavgiften är det belopp som fonden betalar till swapmotparten. Om detta värde är negativt representerar detta ett belopp som betalas av swapmotparten till fonden utöver referensavkastningen (dvs. en positiv överavkastning som erhållits av fonden).

Denna ETF hanteras passivt.

Beskrivning av Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc investerar i aktier med fokus Mid Cap, Kina. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,35 % p.a. Fonden replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc har tillgångar på 94 miljoner GBP under förvaltning. CA3E ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

S&P China A MidCap 500-index följer 500 kinesiska medelstora aktier som är denominerade i renminbi (”RMB”) och noterade på börserna i Shenzhen och/eller Shanghai (A-aktier).

Handla CA3E ETF

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CA3E ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURC500
London Stock ExchangeGBXCM5S
London Stock ExchangeGBPCM5S
London Stock ExchangeUSDC500
SIX Swiss ExchangeUSDC500
XETRAEURCA3E

Största innehav

VärdepapperISINVikt %
CHENGXIN LITHIUM ORD ACNE100000BN60.71%
JX SP ELEC MOTOR ORD ACNE1000007F40.62%
EASPRING TECH ORD ACNE100000NN10.57%
ORIENT WIRES ORD ACNE100001T230.56%
BJ UNITED ORD ACNE100003M280.54%
YAHUA IND ORD ACNE100000WF80.52%
RED ARROW ORD ACNE0000001980.51%
CHINA BAOAN GRP ORD ACNE0000002220.50%
DO-FLUORIDE ORD ACNE100000P850.50%
SENIOR MATERIAL ORD ACNE100002DP30.49%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.