Följ oss

Nyheter

SUD5 ETC ger fem gånger avkastningen på valutaparet USDEUR

Publicerad

den

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily (SUD5 ETC) är utformad för att ge investerare en "leveraged short" exponering mot amerikanska dollar ("USD") i förhållande till euro ("EUR") genom att spåra MSFX 5x Short US Dollar/Euro Index (TR) ("Indexet"), som syftar till att spegla fem gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily (SUD5 ETC) är utformad för att ge investerare en ”leveraged shortexponering mot amerikanska dollar (”USD”) i förhållande till euro (”EUR”) genom att spåra MSFX 5x Short US Dollar/Euro Index (TR) (”Indexet”), som syftar till att spegla fem gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag.

ETC får exponering mot indexet genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det sker ingen kontant betalning i förskott från Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas. Dagliga kontantbetalningar görs dock mellan Emittenten och motparten för att återspegla förändringarna i indexets värde.

Separat använder Emittenten kontanterna den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänt återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan godtagbar säkerhet från Emittenten följande dag. De godtagbara säkerheterna förvaras av förvaringsinstitutet på ett depå.

MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Index (TR)

Indexet ger en 5x belånad ”kortexponering mot: (i) USD i förhållande till EUR. Till exempel, om USD skulle stiga i värde i förhållande till EUR, skulle indexet (följs av ETC) minska i värde med fem gånger samma belopp.

Omvänt om USD skulle minska i värde i förhållande till EUR, skulle Indexet öka i värde med fem gånger samma belopp; och (ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan USD- och EUR-växelkurserna.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerställd avkastning.

Handla SUD5 ETC

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily (SUD5 ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna fond handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEUSDSUD5JE00BMM1WG41

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.