Följ oss

Nyheter

Börshandlade fonder på skolschemat

Publicerad

den

Börshandlade fonder på skolschemat

Börshandlade fonder på skolschemat. Nasdaqs egen David Krein tar indexen till klassrummen när han sätter börshandlade fonder på skolschemat hos MBA studenterna på Rutgers Business School i Piscataway, New Jersey. När David Krein, ansvarig för de globala indexen på Nasdaq OMX studerade i slutet av 1990-talet var begreppet börshandlade fonder ett tämligen okänt begrepp för de flesta på Walla Street, detta trots att ETFer har funnits sedan 1992 när SPY lanserades. Att de skulle vara föremål för föreläsningar på olika universitet och högskolor var knappast något som någon hade tänkt på, i dag ser vi börshandlade fonder på skolschemat, bland annat tack vare David Krein.

David Krein, som är ansvarig för indexberäkningar på Nasdaq OMX lär nu ut vad han och hans branschkollegor betraktar som den allra första MBA-kursen som helt fokuserar på index och börshandlade fonder och ETFer eftersom dessa värdepapper replikerar och följer ett index eller en korg som består av till exempel aktier eller råvaror och som i sin tur kan handlas som aktier direkt på börserna.

Första kursen i sitt slag

Att det är den allra första kursen i sitt slag är faktisk ganska fascinerande, betänk att marknaden för börshandlade fonder på global basis uppgår till över två BILJONER USD, och att den har funnits i över 20 år. Sedan 1998 har ETF-marknaden upplevt en ökning på 140 gånger, då uppgick den till förhållandevis låga 16 miljarder.

Vid sidan av Krein föreläser även John Prestbo som tidigare arbetade på Dow Jones Indexes, där David Krein arbetade innan han tidigt 2013 anslöt sig till Nasdaq OMX, på denna kurs. Dow Jones Indexes är beläget i Ne Jersey, inte långt från Rutgers Business School i Piscataway så det finns all anledning att tro att denna mycket uppskattade kurs kommer att fortsätta även i framtiden.

När får vi se en motsvarande utbildning i Sverige? I takt med att börshandlade fonder får en allt större betydelse och fler och fler aktörer emitterar liknade produkter ser vi att det finns ett ökat behov av utbildning inom detta område. Vi vet att de flesta aktörer vi talar med håller seminarier om ETF-marknaden, men dessa är i regel riktade till större institutionella placerare och väldigt sällan till retailmarknaden. Här tror vi att det finns behov för emittenterna att fylla, framförallt på den skandinaviska marknaden där allmänhetens relativt låga intresse för detta snabbt växande segment av de finansiella marknaderna kan ha sin förklaring i att de flesta inte vet vilka fördelar denna produkt kan erbjuda.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.