Följ oss

Nyheter

Billiga globala ETF:er med ren energi, batteriteknik och dekarbonisering

Publicerad

den

billiga globala ETF:er med ren energi, batteriteknik och dekarbonisering

Det har varit ett händelserikt år för rena energiaktier efter deras fantastiska vinster förra året. Aktierna i många företag i sektorn har fångats upp i försäljningen av ”tillväxtföretag” sedan slutet av januari. Precis som teknikaktier hade rena energiaktier sett höga värderingar tack vare förväntningarna om en övergång från fossila bränslen accentuerade av Coronapandemins transformativa effekter. Detta gör att det kan vara värt att titta på alternativ som billiga globala ETF:er med ren energi, batteriteknik och dekarbonisering

Politiska uttalanden på båda sidor om Atlanten förra året gav historien vingar och detaljinvesterare hoppade på vagnen – särskilt i börshandlade fonder som spårar sektorn, men också i traditionella aktiefonder. Men stigande obligationsräntor under det nya året började riva upp antagandena om långsiktig låg inflation och bottenräntor som hade stimulerat tillväxtsektorernas framtida implicita resultat.

Så rena energiaktier, precis som deras tekniska motsvarigheter, har upplevt en liten korrigering efter 2020:s spektakulära boom. Den enormt populära iShares Global Clean Energy ETF har drabbats av en dubbel smäll. Indexet som det skuggar kom ifrågasatt i januari för att vara för koncentrerat och fonden stod inför likviditetsfrågor på grund av sitt innehav i small cap aktier.

iShares Clean Energy

Damien Lardoux på EQ Investors påminner oss om att iShares ETF har haft ett volatil tidigt liv. Denna ETF lanserades i juli 2007 runt 1350p, och vid jul det året hade den nått ett all time high på 1 682p – långt över toppen i januari i år. Det var innan finanskrisen exploderade.

I mars 2009 handlades denna börshandlade fond till 542 p. Då sänktes gröna subventioner av åtstramningsregeringar. iShares Clean Energy föll ytterligare under de kommande tre åren till botten runt 230p – en nedåtgående resa på 86 procent från den tidigare toppen. ”Då var det subventionerna som gjorde många av dessa företag lönsamma”, säger Lardoux. ’Men sedan dess har kostnaden för att producera sol och vind sjunkit enormt, så lönsamheten har ökat.’

Även om sektorn fortfarande subventioneras av offentliga utgifter, är det ett rättvist antagande att den politiska risken nu är lägre än den var då, eftersom brådskan med att minska utsläppen har blivit mer allmänt accepterad.

Denna ETF föll mer än sina konkurrenter och sjönk från 1425p i början av januari till under 900p i början av mars, innan en partiell återhämtning till cirka 960-965p-märket för närvarande. Som med all investering är dock ett långsiktigt perspektiv viktigt och innehavare av äventyrliga tematiska fonder måste förvänta sig volatilitetkort och medellång sikt.

Damien Lardoux, chef för Impact Investing på EQ Investors, varnar att även om teman som ren energi kan verka mycket attraktiva för investerare i detaljhandeln måste de kunna smälta plötsliga svängningar. Och så bör en sådan ETF förbli en satellit snarare än ett kärninnehav – högst fem procent av en portfölj.

’En anledning till att dessa lager gick så bra 2020 är att ingen riktigt vet hur stor denna sektor kan vara eller kommer att bli’, tillägger han. Men med stor potential kommer potentialen för stora besvikelser.

Vi har valt ut några ETF: er som är tillgängliga på olika plattformar för att jämföra deras resultat och hur de fungerar. För det första finns iShares ETF och dess två huvudkonkurrenter i Morningstar’s Alternative Energy Equity-sektor – var och en, intressant, spårar ett annat index.

Då det omtvistade området – åtminstone av ESG-investerare – av batteriteknik och dess värdekedja. Och slutligen en ETF med en mer diversifierad och ny strategi.

Clean energy/alternativ energi

iShares Global Clean Energy (INRG)

Detta är den mest kända och mest ägda av de ETF: er som undersöks här. Det är verkligen den största med ett marknadsvärde på mer än 10 miljarder dollar (tillsammans med den amerikanska versionen, ICLN) – efter att ha förvärvat större delen av det förra året eftersom dess prestation fångade många vanliga investerare.

Även efter de senaste fallen, vilket innebär att den är 18 procent lägre än i år (13 april), visar den en totalavkastning på 12 månader på 102 procent. Den kommer med en löpande avgift på 0,65, en ganska hög kostnad för en ETF, och det har också funnits ganska länge sedan 2007.

Hur iShares Clean Energy ETF har presterat de senaste tre åren

INRG har sedan starten spårat S&P Global Clean Energy index, som bara spårade de 30 största företagen i globala rena energirelaterade företag med en anpassad marknadsviktning. Detta placerade ribban för inträde till ETF: höga beståndsdelar var infrastrukturföretag för förnybar energi, tillverkare av vindkraftverk och solpaneler och liknande. Så det var ett mycket rent spel på sektorn.

Men också mycket koncentrerad, med de tio toppinnehav som ofta utgör hälften av fonden. Och när miljarder strömmade in i INRG och dess amerikanska iteration ICLN förra året samlade de enorma innehav i några av de mindre aktierna i indexet.

Vilket symbiotiskt hotade denna ETF:s stabilitet. Aktiekurserna för små bolag uppblåstes artificiellt av massköp från trackerfonder och blev sedan föremål för likviditetsproblem – och möjligheten till snabba devalveringar om och när fonderna måste avyttra sina innehavda aktier.

S&P har granskat sitt index för ren energi och ETF, som nu omstruktureras, kommer snart att baseras på allt upp till 100 företag – inte alla kommer att vara rena gröna energisektorföretag. Så den rekonstruerade ETF:en bör vara mer stabil men en mindre ren satsning på sektorn.

Det nya indexet kommer att använda ett system för anpassad viktning som kombinerar marknadsvärde, hur dedikerat ett företag är för sektorn och tar tak på den vikt som enskilda aktier tillför. Renare beståndsdelar kommer att ha en större vikt (maximalt 8 procent) än företag med mer blandade inkomstkällor (begränsade till antingen 4 eller 6 procent). Så ett mindre rent grönt energiföretag kan ha samma inflytande som en större, ”mindre ren” beståndsdel.

Dessutom kan alla aktier med en vikt som är större än 4,5 procent inte tillsammans utgöra mer än 40 procent av indexet – en betydande förändring med tanke på Plug Powers nuvarande 9,7 procents viktning i INRG.
Investeringsplattformen Nutmeg tog bort denna ETF från sina färdiga portföljer i februari på grund av likviditetsproblemen, medan Interactive Investor överväger att släppa den från sin rekommendationslista på grund av den utspädda ESG-satsningen i S&P: s nya index.

Lyxor New Energy (NRJL)

Detta spårar World Alternative Energy index, som består av ” världens 40 största företag som verkar inom sektorerna för förnybar energi, distribuerad energi eller energieffektivitet, som får minst 40% av sina intäkter från alternativ energi relaterad verksamhet ”.

Hur har Lyxor New Energy ETF har presterat under de senaste tre åren

Så, i likhet med hur iShares ETF kommer att moderniseras, tillåter det i företag som inte är rena gröna energispel. Indexsammansättningen granskas halvårsvis och vägs med börsvärde och med ett högre tak på 15 procent.

Brennan säger att denna metod innebär att det är ett alternativ med lägre risk men ett mindre rent spel: ’Till exempel genererar det största innehavet (Schneider Electric) cirka 70% av intäkterna från hållbara lösningar – vilket innebär att 30% inte är det.’

Det har nästan £ 900 miljoner i tillgångar, tar ut en löpande avgift på 0,6 procent. Denna ETF handlas 5 procent lägre i år hittills.

L&G Clean Energy (RENG)

Denna ETF lanserades så sent som i november, och är fortfarande liten på bara drygt 50 miljoner pund. Det är mer diversifierat än de två första ETF:erna och är det billigaste av de tre när det gäller löpande avgifter på 0,49 procent. RENG har backat med 1,3 procent hittills i år.

RENG spårar ett annat riktmärke, Solactive Clean Energy index, som består av 57 aktier i ’börsnoterade företag som är aktivt engagerade i den globala renenergibranschen i olika segment av värdekedjan’.

Hur L&G ETF Clean Energy har presterat sedan starten

Till skillnad från de två första ETF:erna är indexet likaviktat ’under förutsättning att vissa likviditetsbaserade vikttak är gjorda för att säkerställa att värdepapper med lägre likviditet inte är alltför representerade i indexet’.

Månadsvis bedöms varje företags vikt och om något av dem överstiger 15 procent av indexet justeras konsoliderna så att de återigen vägs lika. Allt detta innebär att de 10 bästa innehaven kommer att ha en lägre effekt på resultatet än i de andra två ETF: erna.

Hur L&G ETF Clean Energy allokerar kapitalet

Batteriteknik och produktion. Batteriteknik är uppenbarligen avgörande för framgången med framför allt övergången till elfordon och transport. Två börshandlade fonder har zoomat in på ”batterivärdekedjan” men många ESG-entusiaster är inte intresserade.

Förutom de företag som är involverade i batteriforskning och produktion, inkluderar värdekedjan utvinning och raffinering av jordmetaller som används vid tillverkningen, som litium och nickel. De som tittar på den koldioxid- och föroreningsminskande slutprodukten måste titta närmare på detta om de vill investera i gruvarbetare som, även om de kanske städar upp sina handlingar, ibland har blandat register över arbetstagarnas rättigheter och säkerhet och lokal miljöförstöring .

Koleffekten av batteriproduktion och miljöpåverkan av kassering av batterier är andra tvistområden. Litiumjonbatterier är en del av lösningen på fossila bränslen när de driver elfordon – men ESG-investerare är försiktiga med gruvföretagen som har värdekedjefonder.

L&G Battery Value Chain (BATG)

Denna ETF spårar Solactive Battery Value-Chain Index, som är en korg med företag som tillhandahåller vissa elektrokemiska energilagringstekniker och gruvföretag som producerar metaller som används för att tillverka batterier.

Screeningmetoden väljer batterileverantörer kartlagda enligt deras teknologityp (blybaserade, litiumbaserade, nickelbaserade och natriumbaserade) och litiumgruvor klassificerade som nuvarande litiumproducenter.

Hur L&G Battery Value Chain ETF har presterat under de senaste tre åren

Det är ett likaviktat, koncentrerat index på 31 aktier som ombalanseras varje månad med ett 15-procentigt tak för enskilda aktier. Företag kan läggas till eller tas bort två gånger om året. BATG är 13,5 procent högre än YTD och 124 procent över 12 månader, med en löpande avgift på 0,49 procent.

WisdomTree Battery Solutions (CHRG)

Denna ETF som lanserades för ungefär ett år sedan spårar WisdomTrees eget batterilösningsindex. Detta inkluderar företag som tillhandahåller batteri- och energilagringslösningar – råvaror, tillverkning, aktiverare eller framväxande teknik – men exkluderar företag som inte uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier. I och med att den handlas på flera olika börsen världen över har den flera kortnamn, ett annat namn på CHRG är VOLT.

Hur WisdomTree Battery Solutions ETF har presterat sedan starten

Det är ett väl diversifierat anpassat viktat index på för närvarande 91 aktier, med ett individuellt aktievikttak på 3,5 procent. Vi kan se att de 10 bästa innehaven utgör en något lägre andel av fonden (34 procent) än i BATG (41 procent) och att det läggs mindre vikt vid stora biltillverkare.

Det är något billigare än BATG med en årsavgift på 0,40 procent och är 1,7 procent högre 2021, men med 101 procent över 12 månader.

Övergång möjliggör transformationen till ESG

Det finns många ETF: er som är tätt begränsade av ESG-kriterier, men få gör en kvalitativ bedömning av hur deras konsumenter faktiskt bidrar till (och drar nytta av) strävan efter lägre utsläpp. En har dock lanserats nyligen.

iClima Global Decarbonisation Enablers (CLMA)

Denna nya ETF ger exponering för företag som erbjuder produkter och tjänster som aktivt underlättar minskningen av koldioxidutsläpp.

Dess skapare hävdar att det är unikt genom att det ”flyttar fokus från företagens utsläppsminskande åtgärder, till företag som erbjuder produkter och tjänster som direkt möjliggör lösningar för att undvika koldioxidutsläpp och belyser innovatörer i klimatförändringen”.

Hur iClima ETF har presterat sedan starten

CLMA spårar ett index med samma namn, som ”ger balanserad exponering för företag som tillhandahåller klimatförändringslösningar från fem delsektorer inklusive grön energi, grön transport, förbättringar av vatten och avfall, lösningar för koldioxidutsläpp och hållbara produkter”.

Varje företag är begränsat till 2 procent av ETFen för att avlägsna överexponering för stora bolag och består för närvarande av 157 företag. Så det är en bredbaserad och diversifierad ETF. CLMA lanserades i december 2020, kostar 0,65 procent och hittills är den 3,7 procent högre.

Applied Materials, Eaton Corporation, Trane Technologies, Republic Services, ABB, Generac Holdings, Compagnie de Saint-Gobain, Infineon Technologies och Siemens ingår alla i topp 10-innehaven – var och en utgör mindre än 1,5 procent av portföljen.

Handla iShares Global Clean Energy

iShares Global Clean Energy handlas på både Londonbörsen med kortnamn INRG och på tyska Xetra med kortnamnet IQQH. Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla Lyxor New Energy

Lyxor New Energy (NRJL) handlas på Xetra, men också på London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana och Parisbörsen (EuroNext Paris). Handel sker i USD, CGF, GBP och Euro. Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla L&G Clean Energy UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG) handlas på Xetra, men också på London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange och Borsa Italiana. Handel sker i USD, CGF, GBP och Euro. Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla WisdomTree Battery Solutions (CHRG)

WisdomTree Battery Solutions (CHRG) handlas på Xetra, men också på London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange och Borsa Italiana. Handel sker under kortnamnen VOLT och CHRG beroende på börs. Handel sker i USD, CGF, GBP och Euro. Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla iClima Global Decarbonisation Enablers (CLMA)

iClima Global Decarbonisation Enablers (CLMA). Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kryptomingel hos Virtune på Kungsgatan 26

Publicerad

den

Oavsett om du är en erfaren investerare eller bara nyfiken på krypto som tillgångsslag så är detta kryptomingel en givande och informativ upplevelse. Träffa branschexperter, utbyt idéer och utvidga ditt nätverk.

Oavsett om du är en erfaren investerare eller bara nyfiken på krypto som tillgångsslag så är detta kryptomingel en givande och informativ upplevelse. Träffa branschexperter, utbyt idéer och utvidga ditt nätverk.

Virtune bjuder in till en kryptomingelkväll på vårt kontor på Kungsgatan 26! Kvällen är den perfekta möjligheten att nätverka med likasinnade entusiaster, diskutera de senaste trenderna, utforska den spännande kryptomarknaden samt att få höra mer om Virtune och företagets produkter.

Denna kvällar är avsedd för den som vill lära sig mer om kryptoregleringar, blockkedjeteknik, decentraliserad finans och mycket mer.

Hoppas vi ses där!

Vänliga hälsningar,

Virtune-teamet

Tid: Torsdagen den 10 oktober, klockan 18,00 till 22,00

Plats: Kungsgatan 26, 2 trappor, 111 35 Stockholm

Fortsätt läsa

Nyheter

EL41 ETF investerar i amerikanska mid cap företag

Publicerad

den

Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41 ETF) investerar i aktier med fokus Mid Cap, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41 ETF) investerar i aktier med fokus Mid Cap, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka MSCI USA MC UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 33 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka MSCI USA MC UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel offentlig fond som följer utvecklingen för MSCI USA Mid Cap-index (prisindex). Indexet representerar mid cap-segmentet på amerikanska aktiemarknader.

Investeringsstrategi

Deka MSCI USA MC UCITS ETF försöker följa MSCI USA Mid Cap-index. MSCI USA Mid Cap-index följer amerikanska medelstora aktier.

Handla EL41 ETF

Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Fortsätt läsa

Nyheter

De populäraste börshandlade fonder i september 2023

Publicerad

den

Som vanligt har vi gjort en sammanställning på de populäraste börshandlade fonder i september 2023. Det är emellertid inte enbart ETFer som återfinns på listan, både Valours och Virtunes börshandlade produkter på krypotvalutor finns med på listan. Det finns även ett par fonder som vi skrivit om som våra besökare söker information om.

Som vanligt har vi gjort en sammanställning på de populäraste börshandlade fonder i september 2023. Det är emellertid inte enbart ETFer som återfinns på listan, både Valours och Virtunes börshandlade produkter på krypotvalutor finns med på listan. Det finns även ett par fonder som vi skrivit om som våra besökare söker information om.

XACT Norden Högutdelande är utan tvekan den mest populära av alla de ETFer som vi har skrivit om på vår sida. Den kvartalsvisa utdelningen och dess satsning på aktier med en låg volatilitet och hög direktavkastning gör det till en populär fond som återfinns i mångas depåer.

Under sensommaren 2020 tittade på en helt ny fond, Tenoris One, som då sades vara ett sätt att få exponering mot råvarumarknaden. Parallellt med Etfmarknaden driver vi också Nordens största sajt för råvaror, under namnet Råvarumarknaden.se.

Av den anledningen såg vi denna fond som i allra högsta grad intressant, även om vi ansåg att det var ont om info på deras hemsida, samtidigt som ett fast förvaltningsarvode på en (1) procent kändes högt. Förvaltarna tog dessutom tjugo (20) procent av överavkastningen som bestod i statsskuldsväxelräntan om vi minns det korrekt. Fonden har sedan dess bytt både inriktning, namn och förvaltare. Varför denna just nu är så pass eftersökt vet vi inte.

Bitcoin Zero SEK ett certifikat utan förvaltningskostnader som dessutom handlas i svenska kronor på en svensk börs. Detta certifikat är en börshandlad produkt som gör det enkelt, säkert och kostnadseffektivt att investera i Bitcoin.

Fonder som följer S&P 500 är, föga förvånande, en typ av fonder som det finns stort intresse kring. Det är ingen speciell enskild fond som sticker ut och lockar mer än andra.

ESG älskad och hatad. En variant av ESG-fond är de fonder som har en islamistisk inriktning, så kallade halalfonder. En sådan fond är ASWE, som är en aktivt förvaltad shariafond men till exempel HSBC har en serie fonder med fokus på att investera enligt islam. Det är ingen speciell enskild fond som sticker ut och lockar mer än andra.

En annan populär ETFen är XACT Sverige, som även denna lämnar utdelning. Till skillnad från XACT Norden Högutdelande sker utdelningen endast en gång per år.

Sökbegreppet etf utdelning skulle kunna tolkas som att det är investerare som letar efter börshandlade fonder som ger utdelning.

VGWD ETF, eller VGWD Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing som är dess fullständiga namn, handlas bland annat på tyska Xetra, vilket gör att det går att handla den direkt genom DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza. VGWD ger bred exponering mot de största företagen med högre avkastning på utvecklade och tillväxtmarknader, men utesluter fastighetsbolag. Som alla andra av Vanguards ETFer så har den en låg förvaltningsavgift, 0,29 procent. Den kan liknas vid en global variant av XACT Norden Högutdelande eftersom den investerar i högavkastande aktier från hela världen.

Den enda obligationsfonden på listan är XACT Obligation (UCITS ETF). Det är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med så kallad Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden kan passa den som söker en bred obligationsexponering. XACT Obligation kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,10 procent, och har blivit mer populär när de amerikanska bankerna hamnade i problem.

I och med att guldpriset har rört sig uppåt har intresset för guldfonder kommit att bli mer populärt överlag. Den mest populära fonden är 4GLD, Xetra-Gold som erbjuder investerare en optimal och enkel möjlighet att delta i utvecklingen av guldmarknaden. Dessutom är handel med Xetra-Gold också mycket kostnadseffektiv eftersom den till skillnad från andra värdepapper inte kommer med varken abonnemangsavgifter eller förvaltningsavgifter.

Det finns bara transaktionskostnader som vanligtvis medför valutahandel när du köper eller säljer Xetra-Gold. En låg spread på i genomsnitt 0,1 procent (max. 1 procent) garanterar låga transaktionskostnader. Nominering i euro och gram gör investering i guld mer transparent för europeiska investerare.

Virtune en svensk emittent av ETPer som är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen som är auktoriserat att bedriva handel och förvaltning av kryptovalutor. Vidare har Virtune erhållit ett godkänt EU-Grundprospekt för att notera börshandlade produkter inom krypto. Virtune grundades med en vision om att bli den ledande kapitalförvaltaren inom krypto i Norden och att möjliggöra för institutionella och privata investerare att investera i kryptomarknaden lika enkelt sätt som man handlar en indexfond eller en aktie.

Med svenska ägare och kontor i Stockholm kombinerat med ett starkt team med bred kompetens erbjuder Virtune sofistikerade och innovativa investeringsprodukter inom krypto som handlas i realtid på reglerade marknadsplatser. Det är framförallt deras produkt Virtune Crypto Top 10 Index som har attraherat intresse.

Swedbank ETF tror vi kan tolkas att det endera finns intresse för att veta om Swedbank har ETFer i sitt utbud, eller om det går att handla börshandlade fonder på Swedbank. Svaret på denna fråga återfinns här.

Månadsutdelaren QYLE ETF Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Distributing tillhör kategorin Alternativa investeringar, teknologi, USA. Utdelningen i fonden delas ut till investerarna (månadsvis).

QYLE spårar prestanda för en täckt köpoption på Nasdaq 100-index. En täckt köpoption kombinerar en lång position i en tillgång med försäljning av köpoptioner på denna tillgång. Denna ETF får alltså kassaflöden genom att ställa ut köpoptioner och ta emot utdelningar vilket gör att den kan dela ut pengar till andelsägarna varje månad.

Xact Bear 2 är den fjärde av Handelsbanken Fonders ETFer som hittar sin plats på denna lista. Ingen annan emittent kommer ens i närheten av detta, men det är ett starkt varumärke och det är dessutom en svensk emittent.

XACT Bear 2 är en börshandlad fond med inverterad hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bear 2 kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Det finns en annan inverterad ETF från XACT, men med lägre hävstång.

XACT Bear ETF som är en inverterad börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av sitt index. Detta motsvarar 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index. XACT Bear kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Ännu en börshandlad kryptovaluta har hittat en plats på listan. Valour SOLANA (SOL) är en börshandlad produkt, som gör investeringar i SOL enkla, säkra och kostnadseffektiva.
Solana är en decentraliserad blockchain och den snabbaste blockchain i världen, med mer än 400 projekt som spänner över DeFi, NFT, Web3 och mer.

Produkten är en en strukturerad investering i form av ett tracker certifikat enligt svensk lag. Den handlas på Nordic Growth Market (NGM) som är den primära marknadsplatsen.

Fonder som följer det amerikanska indexet Nasdaq-100 är, föga förvånande, en typ av fonder som det finns stort intresse kring. Det är ingen speciell enskild fond som sticker ut och lockar mer än andra.

Magic Formula Investing hänvisar till en regelbaserad, disciplinerad investeringsstrategi som lär människor en relativt enkel och lättförståelig metod för värdeinvesteringar. Den förlitar sig på kvantitativa skärmar av företag och aktier, och är utformad för att slå aktiemarknadens genomsnittliga årliga avkastning genom att använda S&P 500 för att representera marknadsavkastningen. Enkelt uttryckt fungerar det genom att rangordna aktier baserat på deras pris och avkastning på kapital. Oss veterligen finns ingen ETF som följer denna formel, men det vore onekligen en intressant produkt.

KakaoETF har blivit alltmer populärt i takt med att kakaopriset stiger. Det finns emellertid ingen ren ETF som investerar i kakao i Europa. Det finns däremot börshandlade produkter, till exempel ETPer, så kallade certifikat.

WisdomTree Cocoa (COCO) är det enda rena alternativet vi har hittat. Annars finns WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged (4RUP ETC) som ger den dubbla kursutvecklingen för kakaopriset, både när det stiger och faller.

ETF Indien är inte en specifik börshandlad fond, men förekommer i en mängd olika varianter. Det finns tydligen ett stort intresse för att investera i indiska aktier bland sidan besökare, och då är kanske en ETF ett bra sätt att göra det.

Helt nytt på listan är uranfonder. Det finns i Europa ingen ETF som investerar enbart i uran, men det finns flera som investerar i uranproducenter, till exempel VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL ETF), HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) och Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU ETF).

Det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

JPGL ETF var en amerikansk aktie-multifaktorfond som emitterades av JP Morgan Asset Management. Den amerikanska investmentbanken valde att stänga denna börshandlade fond då den lyckades med att attrahera tillräckliga tillgångar.

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV ETF) investerar i utdelningsaktier från hela världen. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Många söker efter alternativ till XACT Norden Högutdelande. För den som vill ha europeiska aktier i sin portfölj finns en ETF med samma inriktning som heter Franklin European Dividend (FLXD) som fokuserar på europeiska innehav med störst exponering mot brittiska, spanska samt schweiziska bolag.

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE ETF) investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Health CareEurope. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Fortsätt läsa

Populära