Följ oss

Nyheter

Billiga globala ETF:er med ren energi, batteriteknik och dekarbonisering

Publicerad

den

billiga globala ETF:er med ren energi, batteriteknik och dekarbonisering

Det har varit ett händelserikt år för rena energiaktier efter deras fantastiska vinster förra året. Aktierna i många företag i sektorn har fångats upp i försäljningen av ”tillväxtföretag” sedan slutet av januari. Precis som teknikaktier hade rena energiaktier sett höga värderingar tack vare förväntningarna om en övergång från fossila bränslen accentuerade av Coronapandemins transformativa effekter. Detta gör att det kan vara värt att titta på alternativ som billiga globala ETF:er med ren energi, batteriteknik och dekarbonisering

Politiska uttalanden på båda sidor om Atlanten förra året gav historien vingar och detaljinvesterare hoppade på vagnen – särskilt i börshandlade fonder som spårar sektorn, men också i traditionella aktiefonder. Men stigande obligationsräntor under det nya året började riva upp antagandena om långsiktig låg inflation och bottenräntor som hade stimulerat tillväxtsektorernas framtida implicita resultat.

Så rena energiaktier, precis som deras tekniska motsvarigheter, har upplevt en liten korrigering efter 2020:s spektakulära boom. Den enormt populära iShares Global Clean Energy ETF har drabbats av en dubbel smäll. Indexet som det skuggar kom ifrågasatt i januari för att vara för koncentrerat och fonden stod inför likviditetsfrågor på grund av sitt innehav i small cap aktier.

iShares Clean Energy

Damien Lardoux på EQ Investors påminner oss om att iShares ETF har haft ett volatil tidigt liv. Denna ETF lanserades i juli 2007 runt 1350p, och vid jul det året hade den nått ett all time high på 1 682p – långt över toppen i januari i år. Det var innan finanskrisen exploderade.

I mars 2009 handlades denna börshandlade fond till 542 p. Då sänktes gröna subventioner av åtstramningsregeringar. iShares Clean Energy föll ytterligare under de kommande tre åren till botten runt 230p – en nedåtgående resa på 86 procent från den tidigare toppen. ”Då var det subventionerna som gjorde många av dessa företag lönsamma”, säger Lardoux. ’Men sedan dess har kostnaden för att producera sol och vind sjunkit enormt, så lönsamheten har ökat.’

Även om sektorn fortfarande subventioneras av offentliga utgifter, är det ett rättvist antagande att den politiska risken nu är lägre än den var då, eftersom brådskan med att minska utsläppen har blivit mer allmänt accepterad.

Denna ETF föll mer än sina konkurrenter och sjönk från 1425p i början av januari till under 900p i början av mars, innan en partiell återhämtning till cirka 960-965p-märket för närvarande. Som med all investering är dock ett långsiktigt perspektiv viktigt och innehavare av äventyrliga tematiska fonder måste förvänta sig volatilitetkort och medellång sikt.

Damien Lardoux, chef för Impact Investing på EQ Investors, varnar att även om teman som ren energi kan verka mycket attraktiva för investerare i detaljhandeln måste de kunna smälta plötsliga svängningar. Och så bör en sådan ETF förbli en satellit snarare än ett kärninnehav – högst fem procent av en portfölj.

’En anledning till att dessa lager gick så bra 2020 är att ingen riktigt vet hur stor denna sektor kan vara eller kommer att bli’, tillägger han. Men med stor potential kommer potentialen för stora besvikelser.

Vi har valt ut några ETF: er som är tillgängliga på olika plattformar för att jämföra deras resultat och hur de fungerar. För det första finns iShares ETF och dess två huvudkonkurrenter i Morningstar’s Alternative Energy Equity-sektor – var och en, intressant, spårar ett annat index.

Då det omtvistade området – åtminstone av ESG-investerare – av batteriteknik och dess värdekedja. Och slutligen en ETF med en mer diversifierad och ny strategi.

Clean energy/alternativ energi

iShares Global Clean Energy (INRG)

Detta är den mest kända och mest ägda av de ETF: er som undersöks här. Det är verkligen den största med ett marknadsvärde på mer än 10 miljarder dollar (tillsammans med den amerikanska versionen, ICLN) – efter att ha förvärvat större delen av det förra året eftersom dess prestation fångade många vanliga investerare.

Även efter de senaste fallen, vilket innebär att den är 18 procent lägre än i år (13 april), visar den en totalavkastning på 12 månader på 102 procent. Den kommer med en löpande avgift på 0,65, en ganska hög kostnad för en ETF, och det har också funnits ganska länge sedan 2007.

Hur iShares Clean Energy ETF har presterat de senaste tre åren

INRG har sedan starten spårat S&P Global Clean Energy index, som bara spårade de 30 största företagen i globala rena energirelaterade företag med en anpassad marknadsviktning. Detta placerade ribban för inträde till ETF: höga beståndsdelar var infrastrukturföretag för förnybar energi, tillverkare av vindkraftverk och solpaneler och liknande. Så det var ett mycket rent spel på sektorn.

Men också mycket koncentrerad, med de tio toppinnehav som ofta utgör hälften av fonden. Och när miljarder strömmade in i INRG och dess amerikanska iteration ICLN förra året samlade de enorma innehav i några av de mindre aktierna i indexet.

Vilket symbiotiskt hotade denna ETF:s stabilitet. Aktiekurserna för små bolag uppblåstes artificiellt av massköp från trackerfonder och blev sedan föremål för likviditetsproblem – och möjligheten till snabba devalveringar om och när fonderna måste avyttra sina innehavda aktier.

S&P har granskat sitt index för ren energi och ETF, som nu omstruktureras, kommer snart att baseras på allt upp till 100 företag – inte alla kommer att vara rena gröna energisektorföretag. Så den rekonstruerade ETF:en bör vara mer stabil men en mindre ren satsning på sektorn.

Det nya indexet kommer att använda ett system för anpassad viktning som kombinerar marknadsvärde, hur dedikerat ett företag är för sektorn och tar tak på den vikt som enskilda aktier tillför. Renare beståndsdelar kommer att ha en större vikt (maximalt 8 procent) än företag med mer blandade inkomstkällor (begränsade till antingen 4 eller 6 procent). Så ett mindre rent grönt energiföretag kan ha samma inflytande som en större, ”mindre ren” beståndsdel.

Dessutom kan alla aktier med en vikt som är större än 4,5 procent inte tillsammans utgöra mer än 40 procent av indexet – en betydande förändring med tanke på Plug Powers nuvarande 9,7 procents viktning i INRG.
Investeringsplattformen Nutmeg tog bort denna ETF från sina färdiga portföljer i februari på grund av likviditetsproblemen, medan Interactive Investor överväger att släppa den från sin rekommendationslista på grund av den utspädda ESG-satsningen i S&P: s nya index.

Lyxor New Energy (NRJL)

Detta spårar World Alternative Energy index, som består av ” världens 40 största företag som verkar inom sektorerna för förnybar energi, distribuerad energi eller energieffektivitet, som får minst 40% av sina intäkter från alternativ energi relaterad verksamhet ”.

Hur har Lyxor New Energy ETF har presterat under de senaste tre åren

Så, i likhet med hur iShares ETF kommer att moderniseras, tillåter det i företag som inte är rena gröna energispel. Indexsammansättningen granskas halvårsvis och vägs med börsvärde och med ett högre tak på 15 procent.

Brennan säger att denna metod innebär att det är ett alternativ med lägre risk men ett mindre rent spel: ’Till exempel genererar det största innehavet (Schneider Electric) cirka 70% av intäkterna från hållbara lösningar – vilket innebär att 30% inte är det.’

Det har nästan £ 900 miljoner i tillgångar, tar ut en löpande avgift på 0,6 procent. Denna ETF handlas 5 procent lägre i år hittills.

L&G Clean Energy (RENG)

Denna ETF lanserades så sent som i november, och är fortfarande liten på bara drygt 50 miljoner pund. Det är mer diversifierat än de två första ETF:erna och är det billigaste av de tre när det gäller löpande avgifter på 0,49 procent. RENG har backat med 1,3 procent hittills i år.

RENG spårar ett annat riktmärke, Solactive Clean Energy index, som består av 57 aktier i ’börsnoterade företag som är aktivt engagerade i den globala renenergibranschen i olika segment av värdekedjan’.

Hur L&G ETF Clean Energy har presterat sedan starten

Till skillnad från de två första ETF:erna är indexet likaviktat ’under förutsättning att vissa likviditetsbaserade vikttak är gjorda för att säkerställa att värdepapper med lägre likviditet inte är alltför representerade i indexet’.

Månadsvis bedöms varje företags vikt och om något av dem överstiger 15 procent av indexet justeras konsoliderna så att de återigen vägs lika. Allt detta innebär att de 10 bästa innehaven kommer att ha en lägre effekt på resultatet än i de andra två ETF: erna.

Hur L&G ETF Clean Energy allokerar kapitalet

Batteriteknik och produktion. Batteriteknik är uppenbarligen avgörande för framgången med framför allt övergången till elfordon och transport. Två börshandlade fonder har zoomat in på ”batterivärdekedjan” men många ESG-entusiaster är inte intresserade.

Förutom de företag som är involverade i batteriforskning och produktion, inkluderar värdekedjan utvinning och raffinering av jordmetaller som används vid tillverkningen, som litium och nickel. De som tittar på den koldioxid- och föroreningsminskande slutprodukten måste titta närmare på detta om de vill investera i gruvarbetare som, även om de kanske städar upp sina handlingar, ibland har blandat register över arbetstagarnas rättigheter och säkerhet och lokal miljöförstöring .

Koleffekten av batteriproduktion och miljöpåverkan av kassering av batterier är andra tvistområden. Litiumjonbatterier är en del av lösningen på fossila bränslen när de driver elfordon – men ESG-investerare är försiktiga med gruvföretagen som har värdekedjefonder.

L&G Battery Value Chain (BATG)

Denna ETF spårar Solactive Battery Value-Chain Index, som är en korg med företag som tillhandahåller vissa elektrokemiska energilagringstekniker och gruvföretag som producerar metaller som används för att tillverka batterier.

Screeningmetoden väljer batterileverantörer kartlagda enligt deras teknologityp (blybaserade, litiumbaserade, nickelbaserade och natriumbaserade) och litiumgruvor klassificerade som nuvarande litiumproducenter.

Hur L&G Battery Value Chain ETF har presterat under de senaste tre åren

Det är ett likaviktat, koncentrerat index på 31 aktier som ombalanseras varje månad med ett 15-procentigt tak för enskilda aktier. Företag kan läggas till eller tas bort två gånger om året. BATG är 13,5 procent högre än YTD och 124 procent över 12 månader, med en löpande avgift på 0,49 procent.

WisdomTree Battery Solutions (CHRG)

Denna ETF som lanserades för ungefär ett år sedan spårar WisdomTrees eget batterilösningsindex. Detta inkluderar företag som tillhandahåller batteri- och energilagringslösningar – råvaror, tillverkning, aktiverare eller framväxande teknik – men exkluderar företag som inte uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier. I och med att den handlas på flera olika börsen världen över har den flera kortnamn, ett annat namn på CHRG är VOLT.

Hur WisdomTree Battery Solutions ETF har presterat sedan starten

Det är ett väl diversifierat anpassat viktat index på för närvarande 91 aktier, med ett individuellt aktievikttak på 3,5 procent. Vi kan se att de 10 bästa innehaven utgör en något lägre andel av fonden (34 procent) än i BATG (41 procent) och att det läggs mindre vikt vid stora biltillverkare.

Det är något billigare än BATG med en årsavgift på 0,40 procent och är 1,7 procent högre 2021, men med 101 procent över 12 månader.

Övergång möjliggör transformationen till ESG

Det finns många ETF: er som är tätt begränsade av ESG-kriterier, men få gör en kvalitativ bedömning av hur deras konsumenter faktiskt bidrar till (och drar nytta av) strävan efter lägre utsläpp. En har dock lanserats nyligen.

iClima Global Decarbonisation Enablers (CLMA)

Denna nya ETF ger exponering för företag som erbjuder produkter och tjänster som aktivt underlättar minskningen av koldioxidutsläpp.

Dess skapare hävdar att det är unikt genom att det ”flyttar fokus från företagens utsläppsminskande åtgärder, till företag som erbjuder produkter och tjänster som direkt möjliggör lösningar för att undvika koldioxidutsläpp och belyser innovatörer i klimatförändringen”.

Hur iClima ETF har presterat sedan starten

CLMA spårar ett index med samma namn, som ”ger balanserad exponering för företag som tillhandahåller klimatförändringslösningar från fem delsektorer inklusive grön energi, grön transport, förbättringar av vatten och avfall, lösningar för koldioxidutsläpp och hållbara produkter”.

Varje företag är begränsat till 2 procent av ETFen för att avlägsna överexponering för stora bolag och består för närvarande av 157 företag. Så det är en bredbaserad och diversifierad ETF. CLMA lanserades i december 2020, kostar 0,65 procent och hittills är den 3,7 procent högre.

Applied Materials, Eaton Corporation, Trane Technologies, Republic Services, ABB, Generac Holdings, Compagnie de Saint-Gobain, Infineon Technologies och Siemens ingår alla i topp 10-innehaven – var och en utgör mindre än 1,5 procent av portföljen.

Handla iShares Global Clean Energy

iShares Global Clean Energy handlas på både Londonbörsen med kortnamn INRG och på tyska Xetra med kortnamnet IQQH. Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla Lyxor New Energy

Lyxor New Energy (NRJL) handlas på Xetra, men också på London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana och Parisbörsen (EuroNext Paris). Handel sker i USD, CGF, GBP och Euro. Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla L&G Clean Energy UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG) handlas på Xetra, men också på London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange och Borsa Italiana. Handel sker i USD, CGF, GBP och Euro. Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla WisdomTree Battery Solutions (CHRG)

WisdomTree Battery Solutions (CHRG) handlas på Xetra, men också på London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange och Borsa Italiana. Handel sker under kortnamnen VOLT och CHRG beroende på börs. Handel sker i USD, CGF, GBP och Euro. Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla iClima Global Decarbonisation Enablers (CLMA)

iClima Global Decarbonisation Enablers (CLMA). Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

26 börshandlade fonder som spårar S&P500

Publicerad

den

börshandlade fonder som spårar S&P500.

S&P 500® är USAs största aktiemarknadsindex. Detta index spårar de 500 största amerikanska företagen. S&P 500-indexet viktar i sin grundform sina beståndsdelar med fritt flytande marknadsvärde. I denna artikel tittar vi på 26 börshandlade fonder som spårar S&P500.

ETF-investerare kan dra nytta av värdeökningar och utdelningar av S&P 500-beståndsdelarna. För närvarande spåras S&P 500-indexet av 26 börshandlade fonder som är tillgängliga för europeiska investerare.

Kostnad för S&P 500 ETFer

Den totala kostnadskvoten (TER) för S&P 500 ETFer är mellan 0,03 procent p.a. och 0,19 procent p.a. I jämförelse kostar de flesta aktivt förvaltade fonder mycket mer per år.

S&P 500 ETFer i jämförelse

Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en S&P 500 ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla S&P 500 ETFer med information om förvaltningskostnad, ålder, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.

Som alltid vill vi påminna att om det finns flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. Antar vi att dessa S&P500 fonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.

S&P500 fonder

EmittentKortnamnTER
in %
UtdelningspolicyHemvistReplikeringsmetod
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) IE00B5BMR087SXR80.07%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09VUSA0.07%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
Invesco S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38P5000.05%AckumulerandeIrlandOfinansierad
swap
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) IE0031442068IUSA0.07%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Ackumelerande IE00BFMXXD54VUAA0.07%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
SPDR S&P 500 UCITS ETFIE00B6YX5C33SPY50.03%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD IE00B5KQNG97H4ZF0.09%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C LU0490618542D5BM0.15%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad
swap
Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF USD LU1681049018500E0.15%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad
swap
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D LU2009147757XSXD0.07%UtdelandeLuxemburgOfinansierad
swap
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) IE00BMTX1Y45I5000.05%AckumulerandeIrlandOfinansierad
swap
Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc LU1135865084SP5C0.07%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad
swap
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist IE00BYML9W36D5000.05%UtdelandeIrlandOfinansierad
swap
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist LU0496786574LYPS0.07%UtdelandeLuxemburgOfinansierad
swap
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist LU04967866576TVM0.07%UtdelandeLuxemburgOfinansierad
swap
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) IE000XZSV718SPYL0.03%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD FR0011550177ESAP0.15%AckumulerandeFrankrikeOfinansierad
swap
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (C) LU1681048804AUM50.15%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad
swap
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR FR0011550185ESEE0.15%AckumulerandeFranceOfinansierad
swap
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis IE00B7K93397UBU90.09%UtdelandeIrlandFysisk
replikering
UBS ETF (IE) S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc IE00B4JY5R22S5USAS0.19%AckumulerandeIrlandSwap-based
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF FR0011550680ESEA0.15%UtdelandeFrankrikeOfinansierad
swap
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) IE000D3BWBR2I50D0.05%UtdelandeIrlandOfinansierad
swap
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C IE000Z9SJA06XDPU0.06%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) IE000JZ473P7H4ZN0.09%AckumulerandeIrlandFysisk
replikering
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D) LU2391437253500D0.15%UtdelandeLuxemburgOfinansierad
swap

Handla S&P500 fonder

Med undantag för nedanstående ETFer handlas alla dessa börshandlade fonder på Xetra i Tyskland. Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

London Stock Exchange

Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF USD

Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D)

Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Euronext Amsterdam

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

SIX Swiss Exchange

UBS ETF (IE) S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc

SIX Swiss Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Fortsätt läsa

Nyheter

JGSC ETF, en aktivt förvaltad fond som investera i globala företag från utvecklade marknader som anpassat sig till Parisavtalet

Publicerad

den

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JGSC ETF), med ISIN-nummer IE000BXC49I6, är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JGSC ETF), med ISIN-nummer IE000BXC49I6, är en aktivt förvaltad ETF.

JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Strategy investerar i företag från utvecklade marknader. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Dessutom beaktas EUs direktiv om klimatskydd.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 9 augusti 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* (”Referensindexet”) genom att aktivt investera i en portfölj av företag, globalt, samtidigt som man anpassar sig till målen för Parisavtalet.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.

Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.

Handla JGSC ETF

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JGSC ETF), är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURJGSC
Borsa ItalianaEURJSEG
London Stock ExchangeGBXJSGE
London Stock ExchangeUSDJSEG
SIX Swiss ExchangeUSDJSEG
XETRAEURJGSC

Största innehav

NamnISINLandVikt %
MICROSOFT CORPUS5949181045USA5.51%
APPLE INCUS0378331005USA4.79%
NVIDIA CORPUS67066G1040USA2.84%
AMAZON.COM INCUS0231351067USA2.34%
TEXAS INSTRUMENTS INCUS8825081040USA1.99%
ZOETIS INCUS98978V1035USA1.56%
NOVO NORDISK A/S-B /DKK/DK0060534915Danmark1.51%
ADOBE INCUS00724F1012USA1.39%
AUTOMATIC DATA PROCESSINGUS0530151036USA1.29%
TESLA INCUS88160R1014USA1.13%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag i ETFer från BNP

Publicerad

den

Två nya börshandlade fonder från BNP Paribas Easy har varit omsättningsbara på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. De ger brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag.

Två nya börshandlade fonder från BNP Paribas Easy har varit omsättningsbara på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. De ger brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag.

BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF erbjuder global exponering mot företag från industrialiserade länder och utvecklingsländer som uppfyller höga miljö-, sociala och företagsstyrningsstandarder. Det underliggande jämförelseindexet uppfyller minimistandarderna i Paris klimatöverenskommelser, inklusive i synnerhet minskningen av växthusgaser med minst 50 procent jämfört med MSCI ACWIs ursprungliga investeringsuniversum och uppnåendet av ett ytterligare dekarboniseringsmål på minst 7 procent per år.

Enligt best-in-class-metoden väljs endast företag med ett enastående ESG-betyg jämfört med sin bransch. Företag vars produkter har en negativ inverkan på miljön och sociala strukturer är uteslutna. Viktningen av ett företag är begränsad till 5 procent.

Två aktieklasser är tillgängliga för investerare här, som skiljer sig åt när det gäller att säkra växelkursfluktuationer mot den amerikanska dollarn.

NamnKortnamnISINAvgift
%
Utdelnings-
policy
Referens-
index
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETFESACIE000WQ5O2930,20%AckumulerandeMSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped Index
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF – EURESABIE0004HBJKG00,20%AckumulerandeMSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 164 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära