Följ oss

Nyheter

AuAg Fonder lanserar The ESG Gold Mining ETF

Publicerad

den

Efter att under 2020 ha lanserats vad som nu är den enda ETF som sponsras av ett myntverk, RMAU, tar HANetf nästa steg. Nu förbereder denna white label leverantör av börshandlade fonder lanseringen av en ESG Gold Mining ETF tillsammans med Eric Strand från svenska AuAg Fonder.

Efter att under 2020 ha lanserats vad som nu är den enda ETF som sponsras av ett myntverk, RMAU, tar HANetf nästa steg. Nu förbereder denna white label leverantör av börshandlade fonder lanseringen av en ESG Gold Mining ETF tillsammans med Eric Strand från svenska AuAg Fonder.

The ESG Gold Mining ETF (ESGO) ger en

• Unik möjlighet att komma åt temat via ett ESG-medveten mandat

• Exponering för en likaviktad korg med 25 ESG-screenade guldproducerande företag

• ESG-screening utesluter alla utom de 25 bästa ESG-riskföretagen i branschen. ESG-riskdata tillhandahålls av Sustainalytics och är aktiv, extern såväl som oberoende.

• Sustainalytics har över 25 års erfarenhet av att producera ESG-relaterad analys.

• Solactive AuAg Gold Mining Index är väl diversifierat med 25 likaviktade företag

• Den likaviktade designen hjälper till att undvika koncentrationsrisker. Sannolikheten för att två företag har ett sammanlagd vikt på 25-35% är relativt hög i ett marknadsviktat index för en enda sektor.

• Den möjliga underviktningen hos några få dominerande megaföretag kan också ge en fördelaktig avkastningsprofil för ”The ESG Gold Mining ETF ”på en tjurmarknad för guld– och guldproducerande företag.

Producenter – en gyllene möjlighet

• Gold Miners är väl positionerade för att dra nytta av högre guldpriser eftersom många har rengjort sina balansräkningar under guldprisets senaste björnmarknad. Vi ser en ”lean & mean” sektor med ett växande antal M & As eftersom det är svårt att hitta nya fyndigheter. Vi ser också fler aktieåterköp samt en trend med högre och högre utdelningar.

• Priset på guld kan över tid återspegla megatrenden av oförminskad utskrift av pengar och växande skuld. När priset på guld stiger på en tjurmarknad kan det ha en dramatisk inverkan på lönsamheten för ett guldproducerande företag.

• Ädelmetaller är en del av lösningen i omvandlingen till en grön värld. Eftersom gruvsektorn är en del av globala utsläpp av växthusgaser är det viktigt att vara medveten om ESG-aspekter när man investerar. Moderna guldproducenter går nu på nätet, använd solenergi och använd bränslecellsbrytbilar. Detta behövs för att vara i linje med Parisavtalet.

Om AuAg Funds

AuAg Funds är ett boutiquemärke som specialiserat sig på att skapa investerarvänliga finansiella koncept med starkt fokus på ädelmetaller och green tech element. AuAg Funds har två UCITS-fonder som handlas dagligen, AuAg Silver Bullet och AuAg Precious Green. Nu AuAg Funds tar nästa steg – att designa ett index och lägga till sin första börshandlade fond i familjen.

Solactive AuAg ESG Gold Mining Index

25 innehav med en vikt om fyra procent vardera.

Jämförelse konkurrenter

Historisk indexutvecklíng

 Solactive AuAg ESG Gold Mining Index – avgiftVanEck Vectors Gold Miners ETFiShares Gold Producers UCITS ETF
Total avkastning122,21 %78,93 %106,76 %
Avkastning per år14,16 %10,13 %12,80 %
Volatilitet per år35,62 %40,09 %34,49 %
Drawdown-45,50 %-43,90 %-43,71 %

Utveckling före fondens startdatum är baseras på historiska indexdata. Backtestning är processen att utvärdera en investeringsstrategi att tillämpa den på historisk data för att simulera vad resultatet av en sådan strategi skulle ha varit. Backtestning representerar inte faktiska utveckling och bör inte tolkas som en indikation på verklig eller framtida utveckling. Tidigare resultat för indexet är i USD.

Tidigare resultat är inte en indikator för framtida resultat och bör inte vara den enda faktor som ska beaktas när du väljer en produkt. Investerare bör läsa emittentens prospekt (”Prospekt”) innan de investerar och bör hänvisa till avsnittet i Prospektet med titeln ”Riskfaktorer” för ytterligare information om risker förknippade med en investering i denna produkt.

Metodöversikt Index

Screening

Representation av värdepapper från alla globala företag som är verksamma inom guldbrytningsindustrin. Baserat på indexuniverset, den initiala sammansättningen av indexet samt valet för en vanlig ombalans bestäms på urvalsdagen i enlighet med följande regler (”krav på indexkomponenter”):

• Solactive utvärderar alla företag i respektive indexuniversum om de följer FN:s principer Global Compact. Alla värdepapper som inte uppfyller FN:s Global Compact-principer exkluderas för ytterligare hänsyn. Utvärderingen baseras på data som tillhandahålls av dataleverantören.

• Ett totalt börsvärde på minst 500 miljoner USD, såvida inte sådan aktie är en befintlig indexkomponent, i vilket fall det totala börsvärdet måste vara minst 300 miljoner USD

• En lägsta genomsnittliga omsättning på 5 miljoner USD under 3 månader före och inklusive urvalsdagen, såvida inte sådan aktie är en befintlig indexkomponent, i vilket fall det genomsnittliga dagliga värdet som handlats under de senaste tre månaderna måste vara minst 3 miljoner USD.

• De återstående aktierna rangordnas sedan efter sin ESG-risk i stigande ordning. ESG-riskpoängen tillhandahålls av dessa dataleverantör. Därefter 70% av de återstående företagen, men högst 25 värdepapper och minst 20 värdepapper totalt, med lägsta ESG-riskpoäng väljs sedan som indexkomponenter

• Värdepapper som inte omfattas av dataleverantören beaktas inte för inkludering i indexet

Valet av indexkomponenter är helt regelbaserat och indexadministratören kan inte fatta något diskretionärt beslut.

Viktning och rebalansering

Varje valdag tilldelas varje indexkomponent lika vikt. Indexet balanseras om kvartalsvis med en fyra dagars asiatisk ombalansering.

Metodöversikt ESG Riskklassificering (ESG Riskklassificering av Sustainalytics)

ESG-riskvärderingar mäter i vilken grad ett företags ekonomiska värde riskeras av ESG-faktorer eller, mer tekniskt

I stort sett riskerar storleken på ett företags icke-hanterade ESG. För att beräkna ESG-riskbedömningen för varje företag som dataleverantören tar med hänsyn till bolagsstyrning och väsentliga ESG-frågor som beskrivs nedan.

Bolagsstyrning

Företagsstyrning är ett grundläggande inslag i ESG: s riskvärderingar och återspeglar vår övertygelse om dålig bolagsstyrning innebär väsentliga risker för företagen. Bolagsstyrning baseras på sex pelare och 15 indikatorvikter.

• De sex pelarna är: styrelsens/ledningens kvalitet, styrelsens struktur, ägar- och aktieägarrättigheter, ersättningar, revision och Ekonomisk rapportering och styrning av intressenter

• De 15 indikatorerna är: ESG Governance, ESG Reporting Standards, Verification of ESG Reporting, Global Compact Signatory, ESG Prestationsmål, Politik för politisk delaktighet, Lobby och politiska utgifter, Bestickning och korruption, Miljö Policy, whistle-blower-program, skatteupplysningar, diskrimineringspolicy, omfattning av sociala leverantörsstandarder, växthusgaser (grön program för minskning av växthusgaser) och grön upphandling.

Väsentliga ESG-problem

Väsentliga ESG-problem (MEI) bidrar till ESG-riskbedömningen. Ett företag kan ha upp till tio i förväg valda, branschspecifika MEI plus alla ytterligare företagsspecifika frågor.

MEI för varje företag kan sedan delas upp i hanterad och ohanterad risk enligt följande:

• Den hanterade risken täcks vanligtvis genom företagets policyer, program, ledningssystem etc.

• Den icke-hanterade risken täcker (1) de risker som är omöjliga att hantera (dvs. inte i företagets kontroll) och (2) de risker som bör hanteras men täcks för närvarande inte av företagets befintliga policyer, program och ledning system (kallas ”Management Gap”).

Den hanterade risken och de unmanaged riskpoängen kombineras sedan för att bestämma ESG-riskpoängen, där en lägre poäng är bättre än ett högre poäng.

Lansering och handel

Denna ETF kommer att handlas på London Stock Exchange i USD, med kortnamnet ESGO. Handeln i brittiska pund på Londonbörsen kommer att ske under kortnamnet ESGP. På tyska Xetra sker handeln i Euro, och kortnamnet kommer att vara ZSG0. ESGO kommer även att handlas på Borsa Italiana i Euro, med kortnamnet ESGO, det vill säga samma som den andelsklass som handlas i dollar på Londonbörsen.

ESG Gold Mining ETF kommer att gå att handlas genom de flesta svenska nätmäklare som till exempel DEGIRO, Nordnet eller Avanza.

Fullständig information kommer att publiceras på HANetf.com och AuAg Funds.com i god tid innan lanseringen.

Handla AuAg Silver Bullet

AuAg Silver Bullet kan handlas på de flesta banker, nätmäklare och fondplattformar, till exempel Nordnet, Avanza och SAVR.

Handla AuAg Precious Green.

AuAg Precious Green kan handlas på de flesta banker, nätmäklare och fondplattformar, till exempel Nordnet, Avanza och SAVR.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *