Följ oss

Nyheter

Är kreditrisk mot emittenten en väsentlig risk vid köp av börshandlade fonder?

Publicerad

den

Ett vanligt misstag som många gör är att de tror att kreditrisk mot emittenten en väsentlig risk vid köp av börshandlade fonder. Så är inte fallet, det finns en mängd regler som skyddar investerarna. Observera, certifikat faller utanför denna beskrivning och det finns ett separat regelverk för dessa instrument.

Ett vanligt misstag som många gör är att de tror att kreditrisk mot emittenten en väsentlig risk vid köp av börshandlade fonder. Så är inte fallet, det finns en mängd regler som skyddar investerarna. Observera, certifikat faller utanför denna beskrivning och det finns ett separat regelverk för dessa instrument.

Vilka är fördelarna med fysiskt stödda ETPer kontra swapbaserade ETPer. För att bara nämna några saker:

De investerade medlen i ETPer är avgränsade och skyddade från emittentens konkurs och förbises av en förvaltare.

Fysiskt stödda ETPeer har inte heller någon motpartsrisk – alla ETPer backas helt upp genom att köpa de underliggande aktierna (till exempel, för varje 1 miljon USD som investeras i Leverage Shares 2x Apple ETP finns det 2 miljoner USD i Apple-aktier köpta av Leverage Shares som säkerhet ).

Alla innehav i en ETP, vilket ETFer är en undergrupp till, finns i förvar hos en custodian. Förvaltaren har inte access till dessa, utom under mycket speciella förutsättningar. En custodian kan liknas vid en depåbank, och denna är fristående från förvaltaren. Hos denna custodian klassificieras ETFens tillgångar som klientmedel, på samma sätt som en privatinvesterares medel hos till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza. Det betyder att ETFen innehav hålls separerade från depåbankens egna medel med en låg kreditrisk.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.