Följ oss

Nyheter

Är den amerikanska aktiemarknaden övervärderad?

Publicerad

den

Är den amerikanska aktiemarknaden övervärderad?

Är den amerikanska aktiemarknaden övervärderad? Om den är det vad gör vi då? Förra månaden skrev vi att det var dags att köpa emerging markets igen. Vi fortsätter att vara nästan fullinvesterade, med undantag för att vi i dag saknar en exponering mot obligationsmarknaden. Det finns en förklaring till detta, obligationer är i dagsläget inte en tillgångsklass som har framtiden för sig, inte med dagens låga räntor och risken för räntehöjningar. Det gör att det finns stora nedsidor men få uppsidor för denna typ av tillgång som obligationer som utgör.

Hade vi följt vårt system med att dela upp kapitalet i olika delmarknader och tillgångsslag slaviskt hade vi till exempel kunna investera i BND, något som hade gett oss en värdeökning på 1,02 procent och en ränta på 0,66 procent, totalt sett 1,68 procent på det senaste kvartalet. Nedsidan, eller om Du föredrar det, risken, är emellertid betydligt högre än så. Så länge vinstmöjligheterna är begränsade och risken vi exponerar oss för är högre så väljer vi att inte köpa något inom obligationssidan.

Den befintliga portföljen

Om vi tittar på de befintliga investeringarna så ser vi att PRF och de andra börshandlade fonderna gör att vi får värdeökningar. PRF har till dags dato stigit med nästan 45 procent sedan september 2012, utdelningar oräknat. Till och med EEM har kommit att bidra med en liten vinst.

De senaste 12 månaderna varit en demonstration av vad den amerikanska aktiemarknaden kan leverera när det omgestaltar sig in i en kraftig bull market. Den kanadensiska marknaden har däremot inte alls varit lika lysande, den är i dagsläget nedtryckt av den förväntade nedgången i efterfrågan på råvaror från tillväxtmarknader, främst Kina och Indien. Det sägs att Kinas ekonomi fortfarande växer med 7 procent per år, men jag tvivlar på det, men jag tvivlar inte på att det finns många dåliga krediter skelett i sin garderob.

Den amerikanska aktiemarknaden

Vi har nyligen sett hur den amerikanska BNPn kom in, och siffrorna för det första kvartalet 2013 visade på hur USAs ekonomi, säsongs- och inflationsjusterat, krympte med en årstakt på en procent. Siffran är oroväckande men det finns faktorer som talar för USAs ekonomi och tillsammans med en indikerad tryckning av pengar i Europa – låt oss kalla det ”QEE” – finns det en sannolikhet att vi kommer att se hur aktiemarknaderna i väst drivs upp ytterligare.

Det som oroar är att oavsett hur den amerikanska börsen värderas så känns den dyr. I dag handlas S & P 500 till ett genomsnittligt p/e tal på 19,20, att jämföra med historiskt värde på 15. Det så kallade Shiller P/E (först populariserades av Ben Graham), ger en siffra på nästan 20, jämfört med ett historiskt genomsnitt på cirka 16.

Direktavkastning på S & P är nu nere på låga 1,88%

Direktavkastning på S & P är nu nere på låga 1,88%, jämfört med ett genomsnitt på 4,42%, även om utdelningen är på historiskt sett höga nivåer. Vinst per aktie är historiskt hög (vi pratar gamla historia här, sedan 1870), och så är försäljningen per aktie och vinstmarginalerna (men inte den viktiga siffran avkastning på eget kapital). Aktierna handlas till nästan 3 gånger det bokförda värdet.

Tobins Q, som är förhållandet mellan aktiekurserna till återanskaffningsvärdet av företagens nettotillgångar, ligger på 1,10 jämfört med ett historiska medelvärde på 0,68 (sedan 1900). Slutligen, förhållandet mellan BNP och det totala börsvärdet uppgår till 111 % jämfört med 111 % år 2007, strax innan den stora finanskrisen, men långt under värdet på 149 % som uppmättes 2000 innan Dot Com kraschen.

Varför fortsätter PRF att stiga?

Så, varför fortsätter då PRF, en börshandlad fond som investerar på den amerikanska aktiemarknaden, att stiga? Det finns tre saker som händer som inte skett tidigare som har en betydande påverkan. Det amerikanska energioberoendet, där fokus på energikällorna flyttats från Mellanöstern till Nordamerika. Detta ökar förädlingsvärdet i både USA och Kanada, på i alla fall tre olika sätt. Först genom att eliminera en stor del av det pris som Mellanöstern och andra länder tidigare behållit som royalties; för det andra, genom att anställa förhållandevis fler amerikaner för arbetet; och för det tredje genom att förbättra handelsbalansen och, kanske, värdet på den amerikanska dollarn.

För det andra – och jag vet att många av mina vänner i USA inte håller med om detta – Obama Care kommer så småningom att visa sig vara en kostnadsbesparing för företagen eftersom de inte längre kommer att behöva betala notan för sina anställdas sjukvårdskostnader – eller låt oss säga, inte i samma utsträckning som de gör nu.

Fastighetspriserna är tillbaka till hälsosamma nivåer

För det tredje, fastighetspriserna är tillbaka upp till mycket hälsosamma nivåer och det innebär att högre värden och ”må bra” faktor som de kommer att medföra i sin tur kommer att skapa bränsle för mer personlig kredit och konsumtion, generera högre vinster och – viktigast av allt – högre sysselsättning.

Trots allt…

Trots de dåliga nyheterna hör och alla domedagsprofeter som talar om för oss att marknaden kommer snart kommer att rasa, skulle jag inte bli förvånad, särskilt med tanke på presidentvalet och hype där ute ökar exponentiellt, om vi inte får se en ytterligare ett bra år för både de amerikanska och kanadensiska börserna.

Vad händer med marknaden beror på vad som händer i Kina och flera andra faktorer, men i avsaknad av några mycket dåliga nyheter bör PRF fortsätta utvecklas bra även om det finns orsak till att redan nu flagga för att vi kanske bör ta hem vinsterna under sensommaren men vara beredda på ett kursfall som gör denna ETF riktigt prisvärd.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.