Följ oss

Nyheter

April är en betydelsefull månad för Dow Jones

Publicerad

den

April är en betydelsefull månad för Dow Jones SDPR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEArca: DIA), den börshandlade fond som replikerar utvecklingen

April är en betydelsefull månad för Dow Jones SDPR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEArca: DIA), den börshandlade fond som replikerar utvecklingen av Dow Jones Industrial Average Index, rapporterade en värdeökning om 0,4 procent under det första kvartalet 2015, och april är en betydelsefull månad för Dow Jones och DIA i synnerhet.

Vi skriver nu april, årets fjärde månad, men också den sista månaden i den sex månaders cykel då de amerikanska aktierna utvecklas bäst, i alla fall mätt på historiska data. Den goda nyheten är att april ofta är årets bästa månad för S&P 500. Under de senaste 20 åren har S&P 500 stigit i 75 procent av fallen under april, och gett investerarna en genomsnittlig avkastning om 2,2 procent. Sedan 1950 är april också den bästa månaden på året för Dow Jones.

Diagrammet nedan visar att det inte är ovanligt att aktiemarknaden utvecklas väl under de första månaderna på året. Som nämnts ovan är april, i alla fall sedan 1950, den månad som Dow Jones utvecklats bäst i genomsnitt. Tittar vi framåt ser det emellertid inte lika bra ut. Av de kommande fem kalendermånaderna är fyra av dem historiskt sett de månader som Dow Jones har utvecklats sämst sedan 1950. Den som har för avsikt att dra fördel av detta bör således titta närmare på de sektor-ETFer som normalt utvecklas väl under april. Bland dessa finns till exempel börshandlade fonder som Industrial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLI) och Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF).

Går vi tillbaka till 1999, det första fullständiga kalenderåret som de nio sektor-ETFerna från SPDR handlades, så ser vi att det är just XLI och XLF som brukar vara de börshandlade sektorfonder som utvecklats bäst under april månad. Observera att den historiska utvecklingen inte är någon garanti för en liknande utveckling i framtiden. Det är emellertid intressant att titta på dessa ETFer då DIA, den ETF som replikerar utvecklingen av Dow Jones, allokerar drygt 20 procent av sitt kapital till industriföretag och den tredje största sektorn, motsvarande 16,3 procent, är finansiella tjänster. Fem av de tio största innehaven i DIA är antingen industriföretag eller verksamma inom finanssektorn.

Tekniken, industri- och materialföretag är bland cykliska sektorer som normalt stärker i en stigande takt som investerare vänder sig bort från säkrare tillgångar och skift till mer riskfyllda områden av marknaden.

Dow Jones Månatlig utveckling

April är en betydelsefull månad för Dow Jones

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.