Följ oss

Nyheter

Allt för mycket socker

Publicerad

den

Allt för mycket socker

Allt för mycket socker i Indien har fått sockerraffinaderierna att efterfråga exportstöd. Sockerskörden i Indien, världens största producent efter Brasilien, väntas stiga till den högsta nivån sedan 2012, vilket ökar trycket på regeringen att subventionera exporten och minska lagren.

Sockerbitar, vita och bruna i skål

Sockerproduktionen förväntas enligt en undersökning som nyligen publicerades av nyhetsbyrån Bloomberg stiga till 26 miljoner ton under det år som började löpa den 1 oktober 2014. Om denna prognos nås är det den högsta nivån sedan 2011/2012, och en större skörd än den prognos på 25 till 25,5 miljoner ton som Indian Sugar Mills Association publicerade den 18 december 2014. Redan i dag finns det cirka 7,5 miljoner ton socker i lager hos de indiska sockerbruken, och ytterligare en stor skörd kommer att bygga på detta lager.

Subventioner, bland annat i form av transporter, bidrar till att underlätta för de sockerbruk som tvingas köpa sockerrör till priser som fastställts av den indiska regeringen, men de kommer också att bidra till att öka överskottet på den globala sockermarknaden och trycka ned sockerpriset. Den globala efterfrågan är helt enkelt för låg för att kunna hantera den indiska exporten. The International Sugar Organization bedömer att det globala överskottet från det skördeår som startade den 1 oktober 2014 kommer att uppgå till 473 000 ton.

Kan exportera 1,5 miljoner ton råsocker

De indiska sockerbruken kan komma att exportera 1,5 miljoner ton råsocker denna säsong, för vilka de får ett bidrag om 4 000 rupier, motsvarande 65 USD per ton. Transporterna har emellertid upphört från i oktober 2014 då den indiska regeringen suspenderade incitament för utlandsförsäljning.

Sockerbruken kan inte planera råsockerproduktionen utan beslut om subventioner, och den indiska regeringen arbetar på ett förslag rörande det sade landets livsmedelsminister Ram Vilas Paswan den 21 januari i New Delhi, utan att gå in på närmare detaljer. Att subventioner behövs råder det inget tvivel om. Indien behöver exportera 1,5 till 2 miljoner ton socker för att hjälpa producenterna att betala jordbrukare i tid och återbetala lån till bankerna, sade Indian Sugar Mills Association den 16 januari.

Bajaj Hindusthan (BJH), Indiens största producent, har sex raka kvartalsförluster, medan Balrampur Chini Mills (BRCM), det näst största sockerbruket, misslyckats med att redovisa vinst under fem av de senaste sex kvartalen. Shree Renuka Sugars (SHRS), det största raffinaderiet, har också rapporterat sex raka kvartalsförluster.

Sockerpriserna är i dag för låga säger Indian Sugar Mills Association, och hävdar att sockerbruken i dag inte har råd att betala ens det pris som den indiska regeringen har fastställt. Raffinerat socker i Indien handlas just nu till den lägsta nivån på tre år.

Indien exporterade 1,2 miljoner ton råsocker under året som avslutades i september inklusive 700 000 ton med statliga subventioner, enligt föreningen. Indien producerade totalt 2 120 000 ton socker under säsongen 2013-2014.

Sockerpriserna i Indien har fallit under produktionskostnaderna på grund av en svag efterfrågan och höga lager. Rösterna höjs nu bland både odlarna och sockerbruken att den indiska regeringen måste köpa minst 2,5 miljoner ton socker för att absorbera ett överskott som kan komma att öka till 10 miljoner ton i september 2015.

Om situationen inte åtgärdas omedelbart och sockerpriserna stannar på dessa låga nivåer, kommer sockerbrukens skuld till bönderna överstiga 130 miljarder rupier i mars och april.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.