Följ oss

Nyheter

Aktiebelåningen i skrämselzonen

Publicerad

den

Aktiebelåningen i skrämselzonen

Aktiebelåningen i skrämselzonen. I mars varnade obligationsgurun Jeffrey Gundlach för den belåning som investerarna använt sig av för att köpa aktier. Han sade att dollarvolymen nu befann sig i farozonen, 465 miljarder dollar. Sedan dess har belåningen minskat något men per halvårsskiftet befann sig nivån på denna belåning strax under rekordnivåerna, befinner sig då aktiebelåningen i skrämselzonen?

Det har fått bland annat Dennis Gartman att uttala sig om att aktiemarknaden nu är mogen för en korrigering.

”…since ’09 margin debt has risen from $200 billion to nearly $475 billion as of two months ago and historically margin debt actually begins to weaken from its highest levels before stock prices begin to turn downward,” he writes. ”If the highs were made a few months ago in margin debt, the market is more vulnerable now than it was, if history is prologue to the future. Although past performance by mutual and hedge fund managers is not, according to the SEC, indicative of future performance, when it comes to margin debt the past truly is a guide to the future.”

Doug Short som har publicerat den data som Gartman refererar till är en smula mer sansad och konstaterar att denna data redan var flera veckor gammal när den publicerades och att den inte blivit yngre. Det går därför inte att dra en slutsats om vi står inför ett betydande trendskifte när det gäller belåningen för köp av aktier.

Det finns vissa som är av den åsikten att den ökade aktiebelåningen sammanfaller med en ökad förekomst av hedgefonder, vilket är varför Gundlach säger att det är svårt att säga om ökningen är en orsak eller verkan av det aktiemarknadsrally vi sett de senaste åren. Men det är helt klart något som investerare bör titta noga på.

NYSE Margin

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.