Följ oss

Nyheter

00XS ETC för vetepriset kvoterat i euro

Publicerad

den

WisdomTree Wheat - EUR Daily Hedged (00XS ETC) är utformad för att ge investerare en total avkastningsexponering mot råvaruterminer med en daglig valutasäkring mot rörelser i EUR/USD-växelkursen

WisdomTree Wheat – EUR Daily Hedged (00XS ETC) är utformad för att ge investerare en total avkastningsexponering mot råvaruterminer med en daglig valutasäkring mot rörelser i EUR/USD-växelkursen genom att spåra Bloomberg Wheat Subindex Euro Hedged Daily (”Indexet” ”) och ger en avkastning på säkerhet. WisdomTree Wheat – EUR Daily Hedged är en börshandlad råvara (”ETC”).

Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC stöds av swappar. Swapmotparternas betalningsförpliktelser gentemot Emittenten skyddas av innehavda säkerheter som marknadsvärderas dagligen. Säkerheten hålls på separata konton hos The Bank of New York Mellon.

Bloomberg Wheat Subindex Euro Hedged Daily Total Return

Indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på veteterminskontrakten (som kontinuerligt rullas enligt ett förutbestämt rullande schema) som används i Bloomberg Commodity IndexSM samt att införliva en valutasäkring mot rörelser i EUR/USD. Valutasäkringen ombalanseras dagligen.

Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa en vara till ett överenskommet pris, där leverans och betalning ska ske vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Terminskontrakt avyttras i allmänhet strax innan kontraktets löptid löper ut och nya kontrakt ingås för att undvika att ta faktiska leveranser av varan i fråga (en process som kallas ”rullande”), så att kontinuerlig exponering för råvaran upprätthålls.

Kontrakten som köps kan vara dyrare än kontrakten som säljs, vilket skulle få en investerare i råvaruterminer att göra en ytterligare förlust. Denna marknadstrend är känd som ”contango”. Alternativt kan kontrakten som köps vara billigare än de som säljs, vilket skulle resultera i en ytterligare vinst, känd som ”backwardation”. Denna prisskillnad kallas vanligtvis ”rullavkastning”. Eftersom rullavkastningen ingår i beräkningen av indexvärdet kan det därför ha en positiv eller negativ inverkan på indexets värde beroende på om det finns contango eller bakåtgång. ETC kommer också att påverkas eftersom dess värde baseras på indexets värde.

Handla 00XS ETC

WisdomTree Wheat – EUR Daily Hedged (00XS ETC) är en europeisk börshandlad råvara. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
Borsa ItalianaEUREWATJE00B78NNK09
XetraEUR00XSDE000A1NZLS5

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.