Följ oss

Nyheter

00EB ETC en satsning på Brentoljan i framtiden

Publicerad

den

WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated (00EB ETC) är utformad för att göra det möjligt för investerare att få en exponering för en totalavkastningsinvestering i Brent råoljefuturesavtal genom att spåra Bloomberg Brent Crude Subindex 3 månader futures ("indexet") och tillhandahåller en säkerhetsavkastning.

WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated (00EB ETC) är utformad för att göra det möjligt för investerare att få en exponering för en totalavkastningsinvestering i Brent råoljefuturesavtal genom att spåra Bloomberg Brent Crude Subindex 3 månader futures (”indexet”) och tillhandahåller en säkerhetsavkastning.

WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated är en börshandlad råvara (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC stöds av swappar. De betalningsförpliktelser för swapmotparterna till emittenten skyddas av säkerhet som hålls på separata konton på The Bank of New York Mellon.

Indexbeskrivning

Indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på Brent–Crude Oil terminsavtal som används i Bloomberg Commodity IndexSM som är daterade för leverans 3 månader längre fram i tiden och rullas kontinuerligt. Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa en vara till ett överenskommet pris, med leverans och betalning ska ske vid en viss tidpunkt i framtiden. Terminskontrakt avyttras i allmänhet strax innan kontraktstiden löper ut och nya kontrakt ingås i ordning för att undvika att faktiskt leverera den aktuella varan (en process som kallas ’rullning’), så att kontinuerlig exponering för varan bibehålls. Kontrakten att köpa kan vara dyrare än de kontrakt som säljs vilket skulle få en investerare i råvaruterminer att göra ytterligare förlust. Denna marknadstrend är känd som ’contango’. Alternativt kan de kontrakt som köps vara billigare än de som säljs vilket skulle resultera i en ytterligare vinst, känd som ”backwardation”.

Denna prisskillnad brukar kallas ”rullning”. Som rullning är införlivat i beräkningen av indexets värde kan det därför ha en positiv eller negativ inverkan på indexets värde beroende på om det finns contango eller backwardation. ETC kommer också att påverkas eftersom dess värde baseras på indexets värde.

Potentiella risker

En investering i en ETC innebär en betydande grad av risk. Varje beslut att investera bör baseras på informationen i det relevanta prospektet. Blivande investerare bör få oberoende redovisning, skatt och juridisk rådgivning och bör rådfråga sina professionella rådgivare för att ta reda på om denna ETC är lämplig som en investeringar till sina egna förhållanden.

Handla 00EB ETC

WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated (00EB ETC) är en börshandlad råvara (”ETC”) som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEUSDFBRTJE00B78CP782
XetraEUR00EBDE000A1N49Q4

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.