Följ oss

Nyheter

Europas största utdelningsfond med ESG-inriktning passerar €1md

Publicerad

den

Europas största utdelningsfond med ESG-inriktning passerar €1md

DWS Invest ESG Equity Income är Europas största aktivt förvaltade fond med hållbar utdelningsstrategi. Den är även Europas största utdelningsfond med ESG-inriktning, och har nu passerat €1md under förvaltning.

Utdelningsnivån den 5 mars 2021 något över föregående års nivå, men förvaltarna är optimistiska utsikter för 2021: stigande utdelning förväntas för 80 procent av företagen i portföljen.

Tre och ett halvt år efter lanseringen har tillgångarna i den aktivt förvaltade ”DWS Invest ESG Equity Income” ökat till mer än en miljard euro. Detta gör fonden till den främsta bland alla aktivt förvaltade hållbara utdelningfonder i Europa.

Portföljen förvaltas av Martin Berberich, som har varit ansvarig för den framgångsrika mixen av hållbarhets- och utdelningsstrategi från början. ”Till exempel avstår vi från olje- och gasföretag och fokuserar istället på leverantörer av förnybar diesel och producenter av förnybar energi. I genomsnitt släpper företagen i DWS Invest ESG Equity Income ut cirka 30 procent mindre klimatskadande koldioxid och genererar mer än två gånger mer förnybar energi än företagen i MSCI World Index”, säger portföljförvaltaren.

Utdelningstillväxt, utdelningskvot, affärsmodell och balansräkningskvalitet

För att uppfylla sina krav på att vara en solid långsiktig grundinvestering måste dock de företag som finns i fonden inte bara uppfylla strikta hållbarhetskriterier utan också höga krav på utdelningskvalitet. ”Utdelningsavkastningen enbart är dock vanligtvis inte särskilt informativ. För att undvika nedskärningar i utdelningen är det nödvändigt att kritiskt undersöka faktorer som utdelningstillväxt, utdelningskvot, affärsmodell och balansräkningskvalitet”, säger Berberich.

Tack vare detta omfattande tillvägagångssätt påverkades endast få företag i DWS Invest ESG Equity Income-portföljen av utdelningsminskningar förra året. Några nedskärningar överkompenserades till och med något av utdelningsökningar. ”Vi är därför glada över att vi kommer att kunna överstiga nivån från föregående år med utbetalningen den 5 mars 2021”, säger Berberich. För innevarande år förväntar sig portföljförvaltaren cirka 80 procent av företagen i portföljen att höja sin utdelning, vilket bör leda till en genomsnittlig ökning på åtta till tolv procent.