Följ oss

Nyheter

Xtrackers by DWS lanserar ESG global statsobligations-ETF

Publicerad

den

Xtrackers av DWS har lanserat en miljö-, social- och styrning (ESG) global statsobligations-ETF baserad på en omfattande ESG-statlig obligationsbedömning och viktningsram som utvecklats av FTSE Russell. ETFs indexmetodik syftar till att ge meningsfull ESG-tiltning med hjälp av ett djupgående bedömningssystem som bygger på 41 ESG-indikatorer såväl som brett erkända externa datapunkter.

Xtrackers av DWS har lanserat en miljö-, social- och styrning (ESG) global statsobligations-ETF baserad på en omfattande ESG-statlig obligationsbedömning och viktningsram som utvecklats av FTSE Russell. ETFs indexmetodik syftar till att ge meningsfull ESG-tiltning med hjälp av ett djupgående bedömningssystem som bygger på 41 ESG-indikatorer såväl som brett erkända externa datapunkter.

Xtrackers ESG Global Government Bond ETF har noterats på Deutsche Börse och på Londonbörsen. ETFen refererar till FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (FTSE ESG Select WGBI-DM). Indexet använder FTSE Russells etablerade ESG-ramverk för statsobligationer med strängare ESG-lutningar för att övervikta länder med högre ESG-prestanda och undervikta länder med lägre ESG-prestanda. Den innehåller också uteslutningar för de lägsta ESG-presterande och, som svar på investerares efterfrågan, länder som inte anses vara ”fria”.

ESG-poäng för varje land härleds genom att utvärdera varje lands prestation över tre ESG-prestandapelare (var och en med flera underindikatorer):

• Miljöprestanda: tar hänsyn till energi, klimat och resurser

• Social prestation: tar hänsyn till ojämlikhet, sysselsättning, humankapital, hälsa och samhälleligt välbefinnande

• Styrningsprestanda: tar hänsyn till korruption, regeringens effektivitet, politisk stabilitet, regleringskvalitet, rättsstatsprincipen och röst och ansvarsskyldighet

”Den nya Xtrackers ESG Global Government Bond ETF syftar till att ge förbättrade ESG-egenskaper samtidigt som attraktiva riskjusterade prestationsmått bibehålls. Målet är att ge en djup analys som för marknaden framåt när det gäller att tillhandahålla intelligent och nyanserad ESG-exponering”, säger Simon Klein, Global Head of Passive Sales. ”Med detta tillägg till vår ETF-svit har investerare nu ett brett utbud av Xtrackers ESG-exponeringar de kan använda, över aktier och ränteintäkter.”

ETF har en årlig all-in avgift som börjar på 0,20 %. GBP-säkrade, USD-säkrade och EUR-säkrade aktieklasser finns också tillgängliga (se produkttabell).

Handla XZE5 ETF

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZE5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna statsobligations-ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

NamnBörsValutaISINFörvaltningskostnad (%)
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (1D)London Stock ExchangeEURLU23850681630.20
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (1D)Deutsche BörseEURLU23850681630.20
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (2D – GBP Hedged)London Stock ExchangeEURLU23850682470.25
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (3D – USD Hedged)London Stock ExchangeEURLU23850683200.25
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (4D – EUR Hedged)Deutsche BörseEURLU23850685930.25

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

SXRY ETF följer de 40 största aktierna i Italien

Publicerad

den

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,33 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) har tillgångar på 144 miljoner euro under förvaltning. SXRY ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför SXRY?

Exponering mot brett diversifierade italienska företag

Direktinvestering i 40 italienska företag

Exponering för enskilda länder och stora företag med börsvärde

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av 40 av de största och mest likvida italienska företagen

Investeringsstrategi

FTSE MIB-index följer de 40 största italienska företagen.

Handla SXRY ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXCMB1
gettexEURSXRY
Stuttgart Stock ExchangeEURSXRY
Borsa ItalianaEURCSMIB
Euronext AmsterdamEURCMIB
London Stock ExchangeEURCMIB
SIX Swiss ExchangeEURCSMIB
XETRAEURSXRY

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
ENELENELUtilities11.24IT0003128367EUR
ISPINTESA SANPAOLOFinancials7.98IT0000072618EUR
ENIENIEnergy7.86IT0003132476EUR
STLASTELLANTIS NVConsumer Discretionary7.09NL00150001Q9EUR
RACEFERRARI NVConsumer Discretionary6.78NL0011585146EUR
STMSTMICROELECTRONICS NVInformation Technology6.10NL0000226223EUR
GASSICURAZIONI GENERALIFinancials5.64IT0000062072EUR
UCGUNICREDITFinancials5.29IT0005239360EUR
ATLATLANTIAIndustrials3.36IT0003506190EUR
CNHICNH INDUSTRIAL NVIndustrials3.16NL0010545661EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf om AIs inverkan på råvaror

Publicerad

den

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

Bailey betonade att AIs ökande energibehov, särskilt för AI-datacenter, nödvändiggör en övergång till mer robusta kraftgenereringsmetoder, inklusive kärnenergi. Han påpekade att kärnenergi ses som en hållbar lösning på grund av dess låga koldioxidutsläpp.

Bailey diskuterade den växande efterfrågan på råvaror som uran och koppar. Han förklarade att AI-datacenter och den bredare energiomställningen, inklusive elfordon och förnybar energi, driver denna efterfrågan.

HANetf har utvecklat ETFer fokuserade på uran- och koppargruvarbetare, genom vilka investerare kan utnyttja dessa trender. Den bredare Sprott Uranium Miners UCITS ETF, som lanserades för två år sedan, inkluderar stora och mindre aktörer, medan en nyare Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF fokuserar på mindre företag.

Dessutom har Copper Miners ESG ETF, som betonar ren kopparbrytning och inkluderar ett ESG-screeningselement, presterat bra.

Bailey avslutade med att notera de starka resultaten för dessa ETFer, med Copper Miners ESG ETF upp 35 % hittills i år och den breda Uranium Miners ETF upp 15 %. Han uttryckte optimism om den pågående råvarans supercykel som drivs av olika faktorer, inklusive energiomställningen och industripolitiska förändringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP spårar priset på ICP

Publicerad

den

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Internet Computer är ett blockchain-projekt som syftar till att skapa en decentraliserad och skalbar internetinfrastruktur genom att låta smarta kontrakt köras direkt på dess nätverk, vilket eliminerar behovet av traditionella serverbaserade arkitekturer. Det strävar efter att möjliggöra ett nytt paradigm för webbutveckling, där applikationer lagras på blockkedjan, vilket ger större säkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Produktdetaljer

EmittentValour Inc.
NamnValour Internet Computer (ICP) SEK
ISINCH1213604510
Valoren121360451
BasvalutaSEK
Underliggande tillgångINTERNET COMPUTER (ICP/USD)
FörfallodagOpen-ended
Förvaltningsavgift1,9 %

Handla Valour Internet Computer (ICP) SEK

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en europeisk börshandlad produkt som handlas på bland annat Nordic Growth Market.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsKortnamnValuta
Nordic Growth MarketVALOUR INTERNET COMPUTER (ICP) SEKSEK

Fortsätt läsa

Populära