Följ oss

Nyheter

Xtrackers by DWS lanserar ESG global statsobligations-ETF

Publicerad

den

Xtrackers av DWS har lanserat en miljö-, social- och styrning (ESG) global statsobligations-ETF baserad på en omfattande ESG-statlig obligationsbedömning och viktningsram som utvecklats av FTSE Russell. ETFs indexmetodik syftar till att ge meningsfull ESG-tiltning med hjälp av ett djupgående bedömningssystem som bygger på 41 ESG-indikatorer såväl som brett erkända externa datapunkter.

Xtrackers av DWS har lanserat en miljö-, social- och styrning (ESG) global statsobligations-ETF baserad på en omfattande ESG-statlig obligationsbedömning och viktningsram som utvecklats av FTSE Russell. ETFs indexmetodik syftar till att ge meningsfull ESG-tiltning med hjälp av ett djupgående bedömningssystem som bygger på 41 ESG-indikatorer såväl som brett erkända externa datapunkter.

Xtrackers ESG Global Government Bond ETF har noterats på Deutsche Börse och på Londonbörsen. ETFen refererar till FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (FTSE ESG Select WGBI-DM). Indexet använder FTSE Russells etablerade ESG-ramverk för statsobligationer med strängare ESG-lutningar för att övervikta länder med högre ESG-prestanda och undervikta länder med lägre ESG-prestanda. Den innehåller också uteslutningar för de lägsta ESG-presterande och, som svar på investerares efterfrågan, länder som inte anses vara ”fria”.

ESG-poäng för varje land härleds genom att utvärdera varje lands prestation över tre ESG-prestandapelare (var och en med flera underindikatorer):

• Miljöprestanda: tar hänsyn till energi, klimat och resurser

• Social prestation: tar hänsyn till ojämlikhet, sysselsättning, humankapital, hälsa och samhälleligt välbefinnande

• Styrningsprestanda: tar hänsyn till korruption, regeringens effektivitet, politisk stabilitet, regleringskvalitet, rättsstatsprincipen och röst och ansvarsskyldighet

”Den nya Xtrackers ESG Global Government Bond ETF syftar till att ge förbättrade ESG-egenskaper samtidigt som attraktiva riskjusterade prestationsmått bibehålls. Målet är att ge en djup analys som för marknaden framåt när det gäller att tillhandahålla intelligent och nyanserad ESG-exponering”, säger Simon Klein, Global Head of Passive Sales. ”Med detta tillägg till vår ETF-svit har investerare nu ett brett utbud av Xtrackers ESG-exponeringar de kan använda, över aktier och ränteintäkter.”

ETF har en årlig all-in avgift som börjar på 0,20 %. GBP-säkrade, USD-säkrade och EUR-säkrade aktieklasser finns också tillgängliga (se produkttabell).

Handla XZE5 ETF

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZE5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna statsobligations-ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

NamnBörsValutaISINFörvaltningskostnad (%)
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (1D)London Stock ExchangeEURLU23850681630.20
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (1D)Deutsche BörseEURLU23850681630.20
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (2D – GBP Hedged)London Stock ExchangeEURLU23850682470.25
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (3D – USD Hedged)London Stock ExchangeEURLU23850683200.25
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (4D – EUR Hedged)Deutsche BörseEURLU23850685930.25

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.