Följ oss

Nyheter

WH2E ETF investerar i globala health care aktier

Publicerad

den

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E ETF) investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Health Care, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E ETF) investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Health Care, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,18 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc försöker spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care-index. S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care-index spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning)

Produktbeskrivning

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc syftar till att ge nettototalavkastningen av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care Index (”Referensindexet”), minus avgifternas inverkan.

Referensindexet spårar prestanda för stora och medelstora företag inom hälso- och sjukvårdssektorn på utvecklade marknader och strävar efter att förbättra sin ESG-profil och minska sitt koldioxidavtryck, i förhållande till S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Health Care Index (”Parent Index” ).

Referensindexet är konstruerat från moderindexet genom att exkludera värdepapper som:

1) är involverade i tobak, kontroversiella vapen, oljesand, handeldvapen, militärentreprenad eller termiskt kol;

2) inte följer FNs Global Compact-principer;

3) har en S&P DJI ESG-poäng som ligger inom de lägsta 20 % av aktierna i moderindex (eller inte har en ESG-poäng);

4) har koldioxidintensitetsnivåer som rankas bland de sämsta 10 % av företagen i både deras GICS Industry Group och det bredare S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Index (eller saknar koldioxidintensitetsdata); eller

5) möta potentiella ESG-riskincidenter och/eller kontroversiella aktiviteter, enligt indexleverantörens bedömning.

De återstående värdepapperen optimeras sedan och viktas om, i syfte att uppnå en höjning av S&P DJI ESG Score motsvarande en poäng som skulle uppnås om 25 % av aktierna med lägst ESG-poäng (med fritt flytande börsvärde) från GICS Industry Group togs bort, och antingen en 30 % minskning av koldioxidintensiteten i förhållande till moderindexet eller koldioxidintensitet motsvarande borttagningen av värdepapper som har koldioxidintensitetsnivåer rankad bland de sämsta 25 % av företagen i både GICS Industry Group och moderbolaget Index.

Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att så långt det är möjligt och praktiskt möjligt hålla alla värdepapper i referensindex i sina respektive vikter. Fonden balanseras om på halvårsbasis, i linje med referensindexets ombalanseringsplan.

Denna ETF förvaltas passivt.

Handla WH2E ETF

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURWDHE
London Stock ExchangeGBXWHCG
London Stock ExchangeUSDWHCE
SIX Swiss ExchangeUSDWHCE
XETRAEURWH2E

Största innehav

NamnISINVikt %
UNITEDHEALTH GROUP INC USD0.01US91324P102110.27%
ABBVIE INC USD0.01US00287Y10916.23%
ELI LILLY & CO NPVUS53245710835.13%
MERCK & CO. INC. USD0.5US58933Y10554.40%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5CH00120052674.26%
NOVO NORDISK A/S-B DKK0.2DK00605349154.20%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD1US88355610233.93%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NPVCH00120320483.83%
ASTRAZENECA PLC USD0.25GB00098952923.82%
ABBOTT LABORATORIES NPVUS00282410003.26%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära