Följ oss

Nyheter

Vilka effekter har FEDs ekonomiska stimulans på tillväxtmarknaderna?

Publicerad

den

Vilka effekter har FEDs ekonomiska stimulans på tillväxtmarknaderna?

Vilka effekter har FEDs ekonomiska stimulans på tillväxtmarknaderna?. Den amerikanska centralbanken FED fortsätter att avveckla sin ekonomiska stimulans i jämn takt, men rörelserna över tillväxtmarknader har varit allt annat än jämna. Tillväxtekonomier fortsätter under 2014 generellt sett den utveckling som de hade under slutet av 2013 och såväl valutor som aktiemarknaderna i många tillväxtländer har noterat betydande nedgångar. Vilka effekter har FEDs ekonomiska stimulans på tillväxtmarknaderna?

Med en minskad global likviditet till följd av att FEDs ekonomiska stimulans successivt dras in, har haft olika konsekvenserna bland nya och gränsmarknader, så kallade frontier markets. Under februari 2014 publicerade det globala kreditvärderingsinstitutet Moodys en rapport som tydligt markerade att tillväxtmarknader inte skall betraktas som en homogen grupp. Rapporten visar att effekterna av FEDs åtgärder har haft skilda effekter i dessa länder, och att mer robusta nationer som Sydafrika, Ryssland och Turkiet har alla klarat sig helt annorlunda än de mindre stabila länderna. Moodys konstaterar att det är länder med ett stort beroende av extern finansiering varit de som varit mest utsatta för effekterna av nedtrappningen av FEDs kvantitativa lättnader och kommer så att förbli.

Enligt Moodys har påverkan på många viktiga suveräna kreditmått bland tillväxtmarknadsländerna hittills varit och kommer sannolikt att fortsätta att vara begränsade. De negativa effekterna på dessa ekonomier, säger Moodys, kommer troligen att vara tillfällig och en del av deras anpassningsprocess till normaliseringen av penningpolitiken i de mer utvecklade ekonomierna.

Brasilien, som inledde sin monetära åtstramning under 2013 innan FED tillkännagav sina planer för nedtrappningen av den ekonomiska stimulansen har inte påverkats lika hårt som länder som Sydafrika och Turkiet, till exempel, har vars valutor drabbats av kapitalflödesjusteringar.

Ryssland har också varit något avskärmad från FEDs åtgärder främst på grund av ett större överskott i bytesbalansen tillsammans med sina större valutareserver, två faktorer som skyddat landets ekonomi från negativa effekter av åtstramningen av den globala likviditeten.

Den negativa påverkan på tillväxtekonomierna

Både tillväxtekonomier och frontier markets kommer att påverkas om den amerikanska penningpolitiken fortsätter på samma sätt som nu. Moodys konstaterar dessutom att den senaste tidens utveckling bekräftar att en ökning av finansieringskostnaderna i USA och globalt kommer att ha en större, och mer negativ, påverkan på tillväxtekonomiernas utveckling än vad det kommer att ha för de mer utvecklade länderna i västvärlden.

Moodys uppskattar att åtstramningen av den ekonomiska stimulansen kommer att leda till en negativ BNP-tillväxt för tillväxtekonomierna under perioden 2013 till och med 2016 som ackumulerar till mellan 2,8 och 3,2 procent beroende på snabbheten i åtstramningspaketen. Detta är nästan dubbelt stor effekt som för de mer så utvecklade ekonomierna. Moodys anser emellertid att dessa negativa effekter kommer att vara relativt begränsade och tillfällig karaktär.

Bland de nationer som är mest utsatta för en minskning eller återföring av de finansiella flödena rankas tillväxtmarknaderna högt eftersom dessa var mottagare av stora kapitalinflöden under perioden av kvantitativa lättnader i USA. De historiskt sett låga räntor och den rikliga likviditeten i de utvecklade ekonomierna, framför allt i USA, har bidragit till att driva kapitalflöden in i många snabbväxande tillväxtländer under de senaste åren. Inflödena på obligationsmarknaden är ett bra exempel. Men så stor uppmärksamhet, tog den globala tillväxten en vändning under 2013 leder tillväxtländerna på det hela för att uppleva en större avveckling.

Denna omsvängning i tillväxtutsikterna och den pågående minskningen av överdriven likviditet ledde till en nedgång i differential avkastningen på tillgångarna i avancerade ekonomier och tillväxtekonomier. Detta ledde till kapitalutflöden, vilket i sin tur utlöste fall i aktie-och obligationsindex samt valutadeprecieringar i precis samma tillväxtmarknader som gynnades av de ursprungliga inflödena.

I en separat rapport som Moodys publicerade framgår att åtstramningen av de ekonomiska stimulanspaketen från FED även framgent kan komma att ha en negativ effekt på en del av EMEA-ländernas ekonomier.

Det största hotet mot likviditet i vissa tillväxtmarknader till följd av effekterna av nedtrappningen av FEDs kvantitativa lättnader kan ligga i politiska åtgärder som påverkar den inhemska makroekonomiska miljön och ekonomiska system, inklusive lokala banker.

Statliga och penningpolitiska beslut som skulle kunna höja räntan är en viktig faktor som kan påverka företagens kassaflöden negativt och även minska utrymmet för finansiella åtaganden eller krediter där tillit är den outnyttjade anläggningar, noterar Moodys som också konstaterar att EMEA Liquidity Stress Index stiger om likviditeten försvagas. Indexet har ökat något till 14,7 procent i december 2013, något som i första hand pekar på svagare operativa resultat för ett fåtal företag, trots den allmänna trenden av kreditstabilisering.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

QDVA ETF ger exponering mot aktier i USA med ett högt momentum

Publicerad

den

v

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI USA Momentum tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 121 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF har tillgångar på 320 miljoner GBP under förvaltning. QDVA ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför QDVA?

  1. Exponering för en undergrupp av MSCI USA-aktier som har upplevt en uppåtgående kurstrend
  2. Direktinvesteringar i amerikanska företag som har upplevt en uppåtgående pristrend
  3. USA-exponering med fokus på aktier som har upplevt en uppåtgående kurstrend

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av en undergrupp av MSCI USA-aktier som har upplevt en uppåtgående kurstrend.

Investeringsstrategi

MSCI USA Momentum-index spårar aktier med högt kursmomentum från USA. Indexet består av titlar som har upplevt prisökningar under de senaste 6 och senaste 12 månaderna med antagandet att ökningarna kommer att fortsätta i framtiden.

Handla QDVA ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXIUMF
gettexEURQDVA
Stuttgart Stock ExchangeEURQDVA
London Stock ExchangeUSDIUMO
SIX Swiss ExchangeUSDIUMO
XETRAEURQDVA

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
AAPLAPPLE INCInformation Technology5.07US0378331005USD
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCHealth Care4.91US91324P1021USD
XOMEXXON MOBIL CORPEnergy4.79US30231G1022USD
JNJJOHNSON & JOHNSONHealth Care4.66US4781601046USD
CVXCHEVRON CORPEnergy4.29US1667641005USD
PGPROCTER & GAMBLEConsumer Staples4.20US7427181091USD
ABBVABBVIE INCHealth Care3.95US00287Y1091USD
LLYELI LILLYHealth Care3.87US5324571083USD
BRKBBERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS BFinancials3.86US0846707026USD
PFEPFIZER INCHealth Care3.31US7170811035USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Cryptoassets of the Month: May 2023

Publicerad

den

Cryptoassets of the Month: May 2023 Every month, our research team will present the cryptoassets of the month that increased or dropped in value by more than 15%. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Every month, our research team will present the cryptoassets of the month that increased or dropped in value by more than 15%. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Figure 1 – 30-Day Performance: Cryptoassets of the Month vs. Traditional Asset Classes

Data Source: 21Shares, CoinGecko, and Yahoo Finance, from 30-Apr-2023 to 31-May-2023 (Close Price)

Ethereum (ETH)

Ethereum traded down 0.57% over the past month. On May 15, Lido V2 went live, enabling users to withdraw their stETH (staked Ether). As of May 31, Lido has processed over 460k stETH withdrawals without voluntarily exiting a single validator. The protocol achieved this by implementing a buffer that accumulates ETH via daily deposits, partial withdrawals, and rewards. On the scaling front, Aztec revealed its “hybrid zk-rollup,” which will enable private smart contract execution, allowing users to protect their data and on-chain activity with programmable anonymity. Finally, Ethereum’s beacon chain suffered a technical issue that caused the network to stop finalizing blocks briefly.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin traded down 7.21% over the past month. On May 17, Tether announced it would use 15% of its monthly net operating profits (i.e., the realized gains from T-bills and similar investments) to buy Bitcoin. The move aims to diversify Tether’s reserve surplus. In addition, it could have a considerable effect on BTC’s structural supply and demand dynamics, as it can offset a significant portion of the selling pressure we can expect from the 41k BTC that the U.S. government intends to sell this year. On another front, transaction fees on the Bitcoin network rose five-fold from $23.5 million in April to $124 million in May, primarily driven by Ordinals and BRC-20 tokens.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) traded down 15.08% over the past month as activity in the decentralized virtual world waned significantly. About 2,740 unique wallet addresses interacted with Decentraland throughout May, down ~26% from April. In other news, on May 18, Decentraland DAO introduced “Decentraland Studios,” a platform to connect creators who want to build experiences on the platform but lack the technical skills to do it. This move is part of a broader trend in crypto attempting to lower the barrier of entry for new developers and creators.

Stacks (STX)

Stack’s native token STX traded down 16.47% over the past month. On May 23, ALEX – the most prominent decentralized exchange (DEX) on the Stacks network – introduced permissionless listings for BRC-20 tokens. Despite the combined market cap of BRC-20 tokens reaching close to $500 million, they mainly consist of “meme coins” because Bitcoin does not natively support smart contracts, nor is it designed for fast performance. Thus, Bitcoin needs Layer 2s like Stacks to be usable at scale and open the segway for new use cases. Regarding ecosystem traction, the Stacks networks reached 65,000 deployed smart contracts on May 25.

Avalanche (AVAX)

Avalanche’s native token AVAX traded down 17.85% over the past month despite exciting ecosystem developments. On May 24, Ava Labs announced AvaCloud, a launchpad that allows businesses to deploy custom, fully managed blockchains using an intuitive no-code portal. In addition, the AvaCloud product suite includes managed validators with automated installation for enhanced security, comprehensive data tools, and chain interoperability between all blockchains on the Avalanche network. If successful, the release could mark a paradigm shift in enterprise adoption by removing the complexity of building a public or private blockchain.

Algorand (ALGO)

Algorand’s native token ALGO traded down 18.34% over the past month, underperforming the broader market. The Algorand Foundation recently released AlgoKit, an application that handles the developer environment setup, project generation, and deployment. AlgoKit aims to lower the barrier of entry for developers entering the ecosystem. In this regard, attracting new talent is an area Algorand has struggled with – the blockchain had only 38 full-time developers as of April 2023, according to Electric Capital. The network’s inability to attract new talent may be worrisome as developer engagement is an early and leading indicator of value creation.

Fantom (FTM)

Fantom’s native token FTM traded down 26.28% over the past month. On May 8, the Fantom Hackathon Q2 2023 opened for submissions with a prize pool of over $300k for innovative dApps built on the blockchain. On May 17, the Fantom Foundation released Fantom Academy, a series of lessons for developers, including Solidity basics, token standards, and more. Finally, regarding ecosystem traction, Fantom became available on The Graph, allowing developers to leverage subgraphs to load data on the Fantom blockchain securely and reliably into their dApps.

Strategies of the Month: March 2023

Every month, our research team will also present the best-performing strategies of the month in our product suite. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Figure 2: 30-Day Performance: Strategies of the Month vs. Traditional Asset Classes Data

Source: 21Shares Index Management Console and Yahoo Finance, from 28-Apr-2023 to 31-May-2023 (Close Price)

SBTC

The 21Shares Short Bitcoin ETP (SBTC) rose 5.72% over the past month. SBTC seeks to provide a -1x return to the performance of Bitcoin for a single day. Despite its strong fundamentals, BTC’s implied annual volatility has consistently been above 70% and has experienced drawdowns from its all-time high of more than 80%. By comparison, the annual volatility of the S&P 500 sits around 20%. As a result, sophisticated investors with stringent risk-management practices may benefit from tactical short-term inverse exposure to BTC.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

Ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn

Publicerad

den

VettaFis energiforskningschef Stacey Morris talar med Thomas Warner från Proactive om den senaste utvecklingen inom midstream-sektorn och i Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP). Han säger att det varit ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn.

VettaFis energiforskningschef Stacey Morris talar med Thomas Warner från Proactive om den senaste utvecklingen inom midstream-sektorn och i Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP). Han säger att det varit ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn.

Morris lyfter fram en stark resultatsäsong, med energiinfrastrukturföretag som överträffar förväntningarna och höjer vägledningen. Midstream-bolags stabila kassaflöden och solida utförande bidrog till deras motståndskraft och positiva utdelningstrender, vilket väckte intresse från allmänna investerare.

Hon pratar också om det senaste meddelandet om oljeproduktionsnedskärningar från Opec+, som hon tror kanske inte har en omedelbar inverkan på midstream, men som i slutändan kan visa sig gynnsam för sektorn.

Handla JMLP ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära