Följ oss

Nyheter

Vet Du varför aktivt förvaltade fonder underpresterar?

Publicerad

den

Vet Du varför aktivt förvaltade fonder underpresterar? Att försöka hitta kursvinnare på börsen kan ibland vara ett hopplöst företag, något som inte enbart privatpersoner har upplevt. Även professionella förvaltare upptäcker detta tid efter annan.

Vet Du varför aktivt förvaltade fonder underpresterar? Att försöka hitta kursvinnare på börsen kan ibland vara ett hopplöst företag, något som inte enbart privatpersoner har upplevt. Även professionella förvaltare upptäcker detta tid efter annan. Aktivt förvaltade fonder har till uppgift att köpa aktier och obligationer som förvaltarna tror att har goda förutsättningar att överträffa de bredare marknadsindexen, till exempel S&P 500, Dow Jones eller vårt eget OMXS30. Dessa förvaltare har ofta stora staber av analytiker, verktyg, analysprogram och andra hjälpmedel som nästan ingen privatperson ens kommer i närheten av. Trots detta är det ofta så att de aktivt förvaltade fonderna sällan slår sina jämförelseindex med tillräckligt mycket för att kunna motivera sina höga förvaltningsarvoden. Faktum är att aktivt förvaltade fonder underpresterar ganska ofta.

Det finns undantag, det finns förvaltare som år efter år lyckas med att överträffa aktiemarknaden, men de är sällsynta. Regel nummer ett är, både på Stockholmsbörsen och de stora börserna på Wall Street, att tidigare resultat inte utgör en garanti för en framtida avkastning. En fond som överträffade börsen förra året kommer sannolikt inte lyckas lika bra i år.

Underpresterar över längre tid

Under 2014 misslyckades 86 procent av de aktivt förvaltade fonderna att slå sina jämförelseindex enligt S&P Dow Jones Indices. Den som rycker på axlarna och säger att detta endast avsåg ett år bör fortsätta titta närmare på de underliggande siffrorna. 89 procent av dessa fonder misslyckades med att överträffa sina jämförelseindex under den senaste femårsperioden och hela 82 procent underpresterade under den senaste tioårsperioden.

Det är osannolikt att en aktiv förvaltning lyckas ge ett så kallat alfa, en överavkastning, under en längre tidsperiod. Under en kortare period, till exempel ett år, kan en hög andel aktiva förvaltare under vissa omständigheter lyckas med detta. Under längre perioder är det däremot sällsynt.

(klicka för att förstora) Vissa förvaltare klarar av att leverera ett alfa, men att hitta en förvaltare som ständigt överpresterar är precis lika svårt som att hitta en aktie som alltid går bättre än börsen. Det finns en rad olika orsaker till att de aktivt förvaltade fonderna oftast underpreseterar. Den huvudsakliga orsaken är så klart att de har valt fel aktier, men det finns en rad andra orsaker som har en negativ inverkan, till exempel skatter och avgifter.

Avgifter

Många aktivt förvaltade fonder debitera fasta förvaltningskostnader på mellan en och två procent per år. Jämför detta med en börshandlad fond som oftast är passivt förvaltad. Det finns börshandlade fonder som debiterar sina ägare förvaltningskostnader som understiger en tiondels procent.

Dessutom tar många (men långt från alla) aktivt förvaltade fonder ut försäljningsavgifter, vilket gör att värdet på investeringen minskar vid en försäljning. En investerare kan då tvingas välja mellan att stanna i sin investering och se värdet erodera på grund av felaktiga placeringar och höga förvaltningskostnader eller sälja och drabbas av dyra kostnader för detta.

Skatter och transaktionskostnader

Eftersom aktivt förvaltade fonder försöker överträffa aktiemarknaden och plocka vinnare, tvingas förvaltarna att köpa och sälja aktier och andra finansiella tillgångar ofta. Det medför att fondens affärer utlöser skattepliktiga resultat som har en negativ påverkan på fondens resultat. Detta gäller om den går plus. Oavsett om den utvecklas väl eller inte kommer transaktionskostnaderna att minska fondens resultat.

Aktiemarknadens effektivitet

De flesta som har bedrivit någon form av studier i ekonomi har hört talas om begreppet ”Effektiva marknadshypotesen”. Det betyder i korthet att börsen är effektiv vilket gör att det enligt denna teori skall vara svårt att hitta undervärderade aktier, alternativt för dyra aktier som kan blankas. Den effektiva marknadshypotesen säger att aktiemarknaden ständigt anpassar sig till nyheter och information och att det i förlängningen innebär att aktiekurserna återspeglar det verkliga värdet. Kort sagt, det finns endast på mycket kort sikt en chans att hitta undervärderade aktier att köpa eller övervärderade aktier att blanka. Detta gör det nästan omöjligt att överträffa marknaden genom individuella aktieurval och market timing

Ett ohållbart tillvägagångssätt

Om aktiv förvaltning kan överträffa aktiemarknaden är ett kontroversiellt ämne. Många experter säger att de verkligen kan slå marknaden. Några av dem kan till och med göra det ett år eller två, eller till och med fem, men hur väl lyckas de i det långa loppet? Det är helt enkelt inte hållbart, och att tro något annat är farligt.

Om data visar att de allra flesta av de mest välutrustade professionella investerarna inte kan slå sina jämförelseindex, varför ska du tro att de kan det?

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.