Följ oss

Nyheter

Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

Publicerad

den

Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

Tillhör Du en av alla de svenskar som är intresserade av nya investeringsformer? Tycker du att avgifterna för traditionellt fondsparande och andra investeringar är för höga? Med börshandlade fonder kan Du få tillgång till en fond direkt, och slippa vänta till nästa dag. ETF, Exchange Traded Funds är den nya generationens fonder, och de är lätta att köpa och sälja genom sin standardiserade utformning. De kan också ge möjligheter till en bra avkastning och kännetecknas av att de ofta har en lägre avgift än traditionella fonder. Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

Du kan använda börshandlade fonder som en grund i Din portfölj. Genom att äga en sådan kan Du få en bred marknadsexponering men Du kan också köpa den för att få en vikt mot vissa enskilda marknader och segment. De kan då komma att fungera som ett komplement till en nuvarande portfölj. Av den anledningen passar ETFer både den långsiktiga investeraren som vill ha ett kostnadseffektivt sparande med många valmöjligheter och den kortsiktige investeraren som snabbt vill komma in och ur en underliggande marknad.

ETFer har funnits i Sverige sedan 2001, och Sverige var ett av de första länderna i Europa att anamma detta koncept. Trots detta anser många att ETFer är relativt ny sparform. Utbudet har de senaste åren ökat i takt med att intresset hos placerarna blivit större. I den här texten beskriver hur ETFer kan användas.

Vad är en ETF?

Innan vi fördjupar oss i vad en ETF är, låt oss klargöra begreppen om namn. ETF är en förkortning av Exchange Traded Fund vilket på svenska betyder börshandlad fond. Alla de tre namnen används synonymt för varandra. Oavsett vad de kallas för så skiljer de sig från vanliga, traditionella fonder genom att de handlas direkt på börsen precis som aktier. En ETF följer utvecklingen av en underliggande tillgång som kan vara ett index, en korg aktier, räntepapper eller råvaror.

När Du investerar i en börshandlad fond köper Du såldes in Dig i olika värdepapper eller fonder som är konstruerade att följa utvecklingen i olika tillgångsslag och marknader till en lägre kostnad än om du hade investerat i dem var för sig. kombineras de olika fonderna, med varandra eller med en traditionell aktieportfölj, kan du styra Din egen riskexponering utifrån din personliga investeringsprofil. Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

ETF Fakta

  • Den första börshandlade fonden började handlas på Stockholmsbörsen 2001.
  • Handeln med börshandlade fonder på Nasdaq Stockholm, i dagligt tal kallat Stockholmsbörsen, omsätter ungefär 10 miljarder svenska kronor i månaden.
  • Det globala värdet av tillgångarna som har investerats i börshandlade fonder uppgick i april 2015 uppgick till 2,800 miljarder dollar.
  • På den amerikanska marknaden svarar börshandlade fonder för en fjärdedel av den totala aktiehandeln.
  • I Sverige finns det 38 ETFer noterade på Nasdaq Stockholm, och de är utgivna av fem olika emittenter.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.