Följ oss

Nyheter

Varför tillväxt är att föredra framför värde 2015

Publicerad

den

Varför tillväxt är att föredra framför värde 2015 Varje gång aktiemarknaderna famlat och återhämtat sig under året har de så kallade Large Cap aktierna och de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av dessa återhämtat sig medan Small Cap aktierna konsekvent har halkat efter. Det finns ett stort antal akademiska studier som visar att så kallade value stocks och small caps levererar en överavkastning över tiden. Trots detta är det Large Caps som har tagit täten under 2015.

Varför tillväxt är att föredra framför värde 2015 Varje gång aktiemarknaderna famlat och återhämtat sig under året har de så kallade Large Cap aktierna och de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av dessa återhämtat sig medan Small Cap aktierna konsekvent har halkat efter. Det finns ett stort antal akademiska studier som visar att så kallade value stocks och small caps levererar en överavkastning över tiden. Trots detta är det Large Caps som har tagit täten under 2015.

Till exempel, year-to-date har iShares S & P 500 Growth ETF (NYSEArca: IVW) ökat med 6,3%, Vanguard S & P 500 Growth ETF (NYSEArca: VOOG) har stigit med 6,4% och SPDR S & P 500 Growth ETF (NYSEArca: SPYG) har gett sina ägare en värdeökning på 6,0 %.

Samtidigt har Small Cap halkat efter i år, Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEArca: VBR) är ned 1,1 procent, iShares S & P Small Cap 600 Value Index (NYSEArca: IJS) har backat med 4,2 procent och iShares Russell 2000 Value Index (NYSEArca: IWN) handlas 4,1 procent lägre än vid årets början.

Värdeaktier handlas vanligtvis till billigare priser i förhållande till de fundamentala parametrarna av värde, såsom resultat och det bokförda värdet på tillgångarna. Däremot tenderar tillväxtaktier att handlas till högre värderingar eftersom investerare räknar med en snabb tillväxt i de företag baserat på de åtgärder som deras styrelse vidtar.

Dessutom kan den nuvarande underutvecklingen för de börshandlade fonder som fokuserar på värdeaktier påverkas av investeringssentimentet. Investerare är i allmänhet mer aggressiva under perioder av ökad volatilitet och jagar då ofta populära tillväxtaktier av rädsla att missa en kursuppgång, något som får dessa att stiga ytterligare på aktiemarknaden.

Eftersom tillväxtaktier visar höga multiplar, förväntar sig investerarna att företagen kommer att upprätthålla en hög tillväxttakt. Många placerare anser att företag med låga multiplar kommer att fortsätta att uppleva en ljummen tillväxt.

JPMorgan Chase hävdade nyligen att investerare inte bör luta mot värdeaktier eftersom företagen inte har nått en punkt där de kan stödja återhämtningen. Vägning på värdeaktiernas utsikter, kan Federal Reserve fortfarande komma att höja räntorna i december, och energibolag, råvaruproducenter och andra företag som är beroende av tillväxtmarknaderna är sårbara för framtida förluster om räntorna stiger. Dessutom finns det ingen garanti för att en ”reflation handel” gynnar värdeaktier kommer att utvecklas, särskilt som konsumentprisindex endast steg 1,3% förra månaden jämfört med samma period föregående år och den totala inflationen fortfarande envist ligger under Feds 2% -mål.

Amerikanska Large Cap- aktier har också utvecklats bättre än sina utländska motsvarigheter eftersom den globala volatiliten gör att investerare håller sig till säkrare aktier och stabilare varumärken.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BNQP ETC är en satsning på kopparpriset

Publicerad

den

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

Denna ETCs TER (total cost ratio) uppgår till 1,00 % p.a. BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är den största ETC som följer RICI Enhanced Copper-index. Denna ETC replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är en mycket liten ETC med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETC lanserades den 13 oktober 2016 och har sin hemvist i Nederländerna.

Information

ISINDE000PB8R1C7
Securities identification number (German WKN)PB8R1C
BloombergBNQP GY
ReutersBNQP.DE
TypeETC
Entitlement0.00926322
CurrencyEUR
Currency hedgedNo
Roll optimizedYes
LeveragedNo
Physical deliveryNo
Total Return Yes
ExchangeFrankfurt Stock Exchange (Regulated Market – Xetra®), Stuttgart Stock Exchange
Trading periods08:15 am – 20:00 pm
Maturityopen end

Handla BNQP ETC

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBNQP

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetfs Hector McNeil om tillväxt i aktiva ETFer

Publicerad

den

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

McNeil förklarade att uppkomsten av aktiva strategier är en naturlig utveckling efter framgången med passiva investeringsspårare och smarta beta-tematiska ETFer. Han lyfte fram bekvämligheten med att köpa ETF:er via onlineplattformar och inflytandet från den amerikanska marknaden, där 75 % av nya ETFer är aktiva.

McNeil nämnde att HANetf får allt större förfrågningar om aktiva ETFer, vilket speglar en bredare trend i Europa. Tillväxten på ETF-marknaden förväntas öka exponentiellt, med tillgångar som förväntas öka från 11 biljoner dollar till 30 biljoner dollar globalt inom de kommande fem åren.

McNeil påpekade skattefördelarna med att hålla amerikanska aktier i irländskt hemmahörande ETFer, och betonade en källskatt på 15 % på utdelning jämfört med 30 % i andra jurisdiktioner. Han noterade att attraktionen mot aktiva ETFer också drivs av potentiella alfavinster och det växande intresset från stora kapitalförvaltare i Europa. Till exempel gick Guinness Global Investors nyligen med i HANetfs plattform.

Han nämnde också att strategier sträcker sig över aktie-, ränte- och optionsbaserade produkter.

Fortsätt läsa

Nyheter

C71P ETF en penningmarknadsfond som investerar i korta amerikanska statsskuldsväxlar

Publicerad

den

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,07 % p.a. Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar).

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 6 december 2023 och har sin hemvist i Irland.

Skäl att överväga C71P

Exponering för amerikanska statsobligationer: Genom att investera i kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar kan ETF erbjuda ett mycket likvidt, räntebärande alternativ till kontanter.

Låg volatilitet: ETFen är koncentrerad till löptider på 1-3 månader och syftar till att maximera exponeringen mot kortfristiga statsräntor, vilket kan minska portföljvolatiliteten och hjälpa investerare att spåra rådande marknadsräntor.

ETF-effektivitet: Denna ETF ger exponering mot en korg av kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar för bara en kostnadskvot på 0,07 % – allt i en enda affär.

Handla C71P ETF

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURC71P
London Stock ExchangeGBPCLPP
London Stock ExchangeUSDCLIP

Största innehav

NamnVikt (%)Värdepapperstyp
B 01/25/249.18Treasury Bill
B 02/15/247.67Treasury Bill
B 02/01/247.60Treasury Bill
B 02/08/247.51Treasury Bill
B 01/18/247.29Treasury Bill
B 01/11/247.21Treasury Bill
B 01/04/247.14Treasury Bill
B 01/02/246.97Treasury Bill
B 01/09/246.97Treasury Bill
B 01/16/246.96Treasury Bill

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära