Följ oss

Nyheter

VanEck’s Dividend ETF når 500 miljoner euro i förvaltad volym

Publicerad

den

Regelbundna utdelningar efterfrågas: I början av 2024 översteg VanEck's Dividend ETF, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV) från kapitalförvaltaren VanEck en fondstorlek på 500 miljoner euro. ETFen investerar i 100 utdelningsaktier från industriländer över hela världen – men inte bara utdelningsavkastningen tas med i beräkningen: Faktorer som utdelningsstabilitet, förväntad utdelningstillväxt, global diversifiering och hänsyn till ESG-kriterier är också avgörande vid valet av enskilda företag.

Regelbundna utdelningar efterfrågas: I början av 2024 översteg VanEck’s Dividend ETF, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV) från kapitalförvaltaren VanEck en fondstorlek på 500 miljoner euro. ETFen investerar i 100 utdelningsaktier från industriländer över hela världen – men inte bara utdelningsavkastningen tas med i beräkningen: Faktorer som utdelningsstabilitet, förväntad utdelningstillväxt, global diversifiering och hänsyn till ESG-kriterier är också avgörande vid valet av enskilda företag.

”Det starka inflödet till VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF visar oss att i tider av ökad inflation letar många investerare efter ytterligare regelbundna inkomster, till exempel via vinstutdelningar från utdelningsaktier”, förklarade Martijn Rozemuller, vd för VanEck Europe. ”Med vår ETF kan investerare göra riktade investeringar i ett urval av företag som erbjuder hög utdelningsstabilitet och som dessutom är diversifierade över olika regioner och sektorer.”

Strikt aktieurval med syftet en mer hållbar utdelningstillväxt

För detta ändamål följer ETF Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Analysföretaget Morningstar identifierar 100 aktier från det breda universum av utvecklade marknadsaktier för indexet. Utöver strikta kriterier som rör bolagens utdelningspolicy, prognoser för framtida utdelningar och likviditeten i aktierna tillämpas även ESG-filter för att utesluta exempelvis brott mot FN:s Global Compact och kontroversiella produktinvesteringar. ETF har dock inte hållbara investeringar som investeringsmål.

”Med detta strikta urval är vår ETF mycket framgångsrik och syftar till att spåra crème de la crème av utdelningsaktier, så att säga,” sa Rozemuller. ”Om en fond fokuserar för mycket på en hög direktavkastning, kan investerare snabbt hamna i en utdelningsfälla när aktiekurserna faller, det vill säga de kan vilseledas av ett till synes gynnsamt förhållande mellan utdelning och aktiekurs orsakad av ett fall i aktiekursen. Med den noggranna genomgången som vår ETF bygger på vill vi säkerställa att utdelningsbetalningarna är hållbara och stabila på lång sikt, så att investerare kan dra nytta av attraktiva och regelbundna intäkter på lång sikt.”

Den fysiskt replikerande ETFen har en total kostnadskvot (TER) på 0,38 procent p.a. och delar ut utdelningsintäkter kvartalsvis. Den nuvarande direktavkastningen är 5,0 procent.

ETFVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
IndexnamnMorningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
ISINNL0011683594
Ticker Xetra / BloombergVDIV/VDIV GY
FörvaltareVanEck Asset Management B.V.
HemvistHolland
BasvalutaEUR
IndexleverantörMorningstar
RebalanseringHalf-yearly
StrukturFysisk replikering
Lanseringsdatum23 maj 2016
Total expense ratio (TER)0.38% p.a.
InkomstbehandlingDistributing (kvartalsvis)

Aktiemarknadsrisk: Priserna på värdepapper i fonden är föremål för de risker som är inneboende i att investera på värdepappersmarknaden, inklusive allmänna ekonomiska förhållanden och plötsliga och oförutsägbara kursfall. En investering i fonden kan leda till förluster.

Valutarisk: Eftersom fonden helt eller delvis investeras i värdepapper denominerade i utländsk valuta, kan fondens investeringar i utländsk valuta och förändringar i värdet av utländska valutor mot basvalutan leda till lägre avkastning för fonden och värdet av vissa utländska valutor kan vara föremål för betydande fluktuationer.

Handla VDIV ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

0GZB ETC spårar kopparpriset och hedgas i euro

Publicerad

den

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB ETC) med ISIN DE000PZ9REC4, försöker följa RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) index. RICI Enhanced Copper (EUR Hedged)-index spårar priset på terminskontrakt på koppar. Valutasäkrad till euro (EUR).

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB ETC) med ISIN DE000PZ9REC4, försöker följa RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) index. RICI Enhanced Copper (EUR Hedged)-index spårar priset på terminskontraktkoppar. Valutasäkrad till euro (EUR).

Denna ETCs TER (total cost ratio) uppgår till 1,20 % p.a. BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC är den enda ETC som följer RICI Enhanced Copper (EUR Hedged)-index. Denna ETC replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC är en mycket liten ETC med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETC lanserades den 7 augusti 2019 och har sin hemvist i Nederländerna.

Information

ISINDE000PZ9REC4
Securities identification number (German WKN)PZ9REC
Bloomberg0GZB GY
Reuters0GZB.DE
TypeETC
CurrencyEUR
Currency hedgedYes, EUR Hedge
Roll optimizedYes
LeveragedNo
Physical deliveryNo
Total Return Yes
ExchangeFrankfurt Stock Exchange (Regulated Market – Xetra®), Stuttgart Stock Exchange
Trading periods08:15 am – 20:00 pm
Maturityopen end

Handla 0GZB ETC

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR0GZB

Fortsätt läsa

Nyheter

WisdomTree lanserar Global Sustainable Equity ETF tillsammans med irländska Life Investment Managers

Publicerad

den

WisdomTree, en global finansiell innovatör, har idag lanserat sin första hållbara kärnaktielösning, WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSDG), i samarbete med Irish Life Investment Managers (ILIM). WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF har noterats idag på Börse Xetra och kommer att noteras på Londonbörsen den 12 juni 2024.

WisdomTree, en global finansiell innovatör, har idag lanserat sin första hållbara kärnaktielösning, WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSDG), i samarbete med Irish Life Investment Managers (ILIM). WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF har noterats idag på Börse Xetra och kommer att noteras på Londonbörsen den 12 juni 2024.

WSDG strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS Index (”Indexet”) och klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR och har en total kostnadskvot (TER) på 0,29 %.

Strategin, utvecklad med ILIM, är utformad för att spåra prestanda för börsnoterade företag från utvecklade marknader som positivt bidrar till sociala och/eller miljömässiga mål enligt definierade hållbarhetskriterier samtidigt som de strävar efter robust ekonomisk avkastning. ILIM har lång erfarenhet av ansvarsfulla investeringar och har utvecklat en egen forskningsplattform och ramverk för hållbarhetsintegrering för att arbeta med kunder för att stödja deras hållbarhetsmål. ILIM förvaltar för närvarande över 53 miljarder euro i strategier som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper.

Den unika strategin använder FN:s ramverk för hållbar utveckling (SDG) för att investera i företag med produkter och tjänster som syftar till att hjälpa till att tackla klimatförändringar och sociala ojämlikheter, främja en cirkulär ekonomi och/eller hjälpa till att skydda vårt naturkapital. Dessutom undviker strategin negativa externa effekter genom starka ”Do No Significant Harm” (DNSH) och ”Good Governance”-skärmar och utesluter investeringar i kontroversiell affärsverksamhet. Strategin syftar till att begränsa avvikelser från ett globalt riktmärke för utvecklade marknader, vilket ger ett hållbart alternativ för allokering av kärnaktier.

SDG-ramverket som antagits av WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF klassificerar 11 av FN:s 17 SDGs i fyra pelare:

  • Klimatåtgärder: prisvärd och ren energi, klimatåtgärder
  • Cirkulär ekonomi: ansvarsfull konsumtion och produktion
  • Friska ekosystem: rent vatten och sanitet, liv under vattnet, liv på land
  • Social rättvisa: noll hunger, god hälsa och välbefinnande, utbildning av hög kvalitet, minskad ojämlikhet och hållbara städer och samhällen

Alexis Marinof, Europachef på WisdomTree, sa: ”Tills nu har våra hållbara investeringslösningar utnyttjat vår expertis och expertpartnerskap inom råvaror och tematiska aktier, vilket ger tillgång till metaller och företag kopplade till energiomställningen. Idag, i samarbete med Irish Life Investment Managers, har vi lanserat vår första hållbara aktie-ETF. Den nya artikel 9 ETF ger ett differentierat tillvägagångssätt för globala utvecklade marknadsaktier genom att integrera 11 av de 17 SDGs i investeringsprocessen.”

Världens ledare antog enhälligt 2030-agendan för hållbar utveckling 2015, med ambitiöst mål att påskynda ekonomiskt välstånd och socialt välbefinnande samtidigt som miljön skyddas. I mitten av genomförandet av 2030-agendan, håller världen inte på att uppfylla dessa 17 hållbara utvecklingsmål till 2030. Även om vissa områden har sett framsteg, finns det fortfarande en oroande andel av målen som antingen går för långsamt eller går tillbaka.

Nicholas MacShane, Head of European Partnerships på ILIM, tillade: ”Med hjälp av vår expertis inom indexering, kvantitativ forskning och ansvarsfulla investeringar bygger detta samarbete med WisdomTree på vårt rykte om att skapa skräddarsydda lösningar som hjälper kunder att nå sina hållbarhetsmål. Vi är mycket stolta över att ha utvecklat denna innovativa strategi med WisdomTree-teamet.”

WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSDG) är WisdomTrees tredje artikel 9 ETF, efter lanseringen av WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF (WRNW) och WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WRCY).

Produktinformation

ETF NamnTERBörsValutaKortnamnISIN
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF0.29%LSEUSDWSDGIE000XNILW20
LSEGBxWSEQIE000XNILW20
XetraEURWSDGIE000XNILW20

Fortsätt läsa

Nyheter

PABX ETF ger exponering mot företag som arbetar mot nettonollutsläpp

Publicerad

den

Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (PABX ETF) med ISIN IE000CL68Z69, försöker spåra MSCI World Climate Paris Aligned Filtered-index. MSCI World Climate Paris Aligned Filtered-index spårar aktier från utvecklade marknader över hela världen. Indexet syftar till att ge större vikt till företag som gynnas av omställningen till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd. Det överordnade indexet är MSCI World.

Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (PABX ETF) med ISIN IE000CL68Z69, försöker spåra MSCI World Climate Paris Aligned Filtered-index. MSCI World Climate Paris Aligned Filtered-index spårar aktier från utvecklade marknader över hela världen. Indexet syftar till att ge större vikt till företag som gynnas av omställningen till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd. Det överordnade indexet är MSCI World.

Denna ETFs TER (total cost ratio) uppgår till 0,20 % p.a. Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc är den enda börshandlade fond som följer MSCI World Climate Paris Aligned Filtered index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 4 december 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc försöker replikera, så nära som möjligt prestanda för MSCI World Climate Paris Aligned Filtered Index, om trenden är stigande eller fallande samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan avkastningen minimeras av delfonden och avkastningen av indexet (”spårningsfelet”). Delfondens mål är att uppnå en tracking error-nivå för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.

Handla PABX ETF

Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (PABX ETF)

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAUSDPABX
Euronext ParisEURPABW
XETRAEURPABW
XETRAGBPPABY

Största innehav

NamnValutaKortnamnSektor
APPLE INCUSD5.50 %Information Technology
MICROSOFT CORPUSD4.89 %Information Technology
AMAZON.COM INCUSD2.33 %Consumer Discretionary
NVIDIA CORPUSD2.23 %Information Technology
ALPHABET INC CL CUSD1.66 %Communication Services
TESLA INCUSD1.40 %Consumer Discretionary
META PLATFORMS INC-CLASS AUSD1.24 %Communication Services
SCHNEIDER ELECT SEEUR1.09 %Industrials
ELI LILLY & COUSD1.03 %Health Care
BROADCOM INCUSD1.02 %Information Technology

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära