Följ oss

Nyheter

VAMO ETF för värde och momentum

Publicerad

den

Cambria Value and Momentum ETF (BATS: VAMO ETF) är en aktivt förvaltad portfölj av stora, medelstora och småbolagsaktier noterade i USA. Aktierna väljs ut baserat på långsiktiga värdefaktorer

Cambria Value and Momentum ETF (BATS: VAMO ETF) är en aktivt förvaltad portfölj av stora, medelstora och småbolagsaktier noterade i USA. Aktierna väljs ut baserat på långsiktiga värdefaktorer och mellanliggande momentumfaktorer. Förvaltarna har mandat att hedga upp till 100% av portföljen. VAMO är en utdelande ETF som har en förvaltningskostnad på 0,63 procent.

VAMO Factset Analytics Insight

VAMO, som lanserades i september 2015, erbjuder värde- och momentumbaserad exponering mot amerikanska aktier med ett aktivt aktiesäkringsöverlag. Fondförvaltarna ser långsiktigt på värdet och ser 5 till 10 år tillbaka på resultat, utdelning, kassaflöde och liknande och justerar för inflation.

Detaljerna är glesa på momentumscreeningen bortom karakteriseringarna som absoluta och relativa och en 1-års tidsram. Åtminstone bör momentumskärmarna rensa ut lager med tankpriser som annars kan se tilltalande ut i värdeskärmar. Aktiesäkringen kan återställas varje vecka, med breda gränser från 0% till 100%, i syfte att ta bort marker från bordet när ingenting ser billigt ut eller när marknaderna befinner sig i en nedåtgående trend.

Fonden innehar vanligtvis 100 värdepapper som valts utifrån genomsnittligt värde och momentum och uppdaterar sin portfölj kvartalsvis. Sammantaget skiljer VAMO: s aktiesäkring och dess CAPE-värde på värde sig från de flesta multifaktorindexbaserade peer-ETF: er.

Fondöversikt

Investeringen söker inkomst och kapitalökning från investeringar på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden kommer att sträva efter att uppnå sitt investeringsmål genom att under normala marknadsförhållanden investera minst 80% av värdet på fondens nettotillgångar i amerikanska börsnoterade värdepapper. Det kan säkra upp till 100% av värdet på fondens långa portfölj. Fonden kan investera i värdepapper i företag i vilken bransch som helst, men begränsar den maximala tilldelningen till en viss sektor till 25%. Det kan investera upp till 20% av värdet av sina nettotillgångar i amerikanska dollar och penningmarknadsinstrument i icke-amerikanska dollar eller andra högkvalitativa skuldförbindelser eller ETF.

Handla VAMO

Cambria Value and Momentum ETF (BATS: VAMO ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i denna börshandlade fond. Till IGs ETF Screener.

Innehav

ViktNamnKortnamn
51.73%Cash Equivalent
2.49%Antero Resources Corp.AR
2.09%Rent-A-Center Inc.RCII
2.04%Ultra Clean Holdings Inc.UCTT
1.87%Big 5 Sporting Goods Corp.BGFV
1.65%Hecla Mining Co.HL
1.61%Matador Resources Co.MTDR
1.48%Bonanza Creek Energy Inc.BCEI
1.47%Quanta Services Inc.PWR
1.44%Mr Cooper Group Inc.COOP

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.