Följ oss

Nyheter

Valour lanserar unik bitcoin-produkt med staking

Publicerad

den

Bitcoin

Genom ett unikt samarbete mellan kryptoaktören Valour och layer 1-blockkedjan Core Chain kan investerare nu, via en ny börshandlad produkt från Valour, investera i bitcoin och samtidigt få ytterligare avkastning tack vare så kallad staking. Avkastningen för staking uppgår till 5,65 procent årligen (3,75 procent efter avgifter) och adderas till den avkastning som exponeringen mot bitcoin ger. (sponsrad artikel)

“Staking har tidigare aldrig varit möjligt för just bitcoin då den är baserad på en så kallad proof-of-work mekanism, till skillnad från proof-of-stake som många andra kryptovalutor baseras på. Men genom vårt samarbete med Core Chain kan vi som enda leverantör i världen erbjuda staking med bitcoin som underliggande investering”, säger Johanna Belitz, ansvarig för försäljning och marknadsföring i Norden på Valour.

Proof-of-work (PoW) och proof-of-stake (PoS) har det gemensamt att de styr hur nya block skapas i en blockkedja. Medan PoW baserar nya block på hur användare löser kryptografiska pussel (så kallad mining) adderas nya block via PoS genom att användarna validerar transaktioner genom mängden kryptovalutor de håller och är villiga att stake:a eller upplåta till blockkedjan för verifiering och ökad säkerhet. Som belöning för att detta görs får användaren återkommande avkastning (så kallade staking rewards).

Men hur är det möjligt att via Valours börshandlade produkt få staking rewards i bitcoin (som använder proof-of-work) och vilka risker medför det?

“Anledningen till att investerare nu kan få staking rewards i bitcoin är att Valour ingått ett unikt samarbete med blockkedjan Core Chain. Samarbetet innebär att Valour delegerar bitcoins till en validerare på Core Chain genom så kallad non-custodial native staking. Som ersättning för detta får Valour Core-tokens som sedan återinvesteras i form av bitcoin i vår bitcoin staking produkt”, säger Johanna Belitz.

Enligt Johanna innebär det faktum att man använder bitcoin native non-custodial staking att ingen ytterligare motpartsrisk läggs till investeringen för att erhålla dessa rewards.

“I samband med stakingen sker en så kallad lock-up period för att valideringen ska kunna ske, men ingen aktör förutom ägaren, det vill säga Valour, kan komma åt dessa bitcoin. Innehaven låses upp och görs tillgängliga för ägaren när lock-up perioden avslutas. Hanteringen av tillgångarna och risknivån är densamma som för Valours övriga produkter – ingen ny risk tillkommer med staking-momentet.”

Enligt Johanna är Valours Bitcoin Staking ETP, som produkten kallas, ett utmärkt sätt att få extra avkastning för den som tror på bitcoin långsiktigt. Det faktum att avkastningen från stakingen sömlöst adderas till produktens NAV dagligen gör också att man som investerare inte själv behöver vara aktiv för att skapa denna extra avkastning.

“Med Valours Bitcoin Staking ETP får du exponeringen mot bitcoin samtidigt som avkastning skapas genom staking rewards. Det är ett väldigt bra sätt att få exponering mot krypto och dra nytta av de skattemässiga fördelar som finns med att produkten kan handlas i ISK eller kapitalförsäkring”, avslutar Johanna.

Läs mer om Valour Bitcoin Staking ETP (BTC) SEK här

Valour är emittent av börshandlade produkter som gör det möjligt för privatpersoner och institutionella investerare att få tillgång till digitala tillgångar som Bitcoin på ett enkelt och säkert sätt via sitt traditionella bankkonto. Grundarna av Valour noterade världens första krypto-ETP på Nasdaq Nordic 2015 och var först med att lista ett crypto mining-bolag på Toronto Stock Exchange 2017. Idag består Valour av ett kunnigt och nyskapande team med lång erfarenhet och djup expertis inom finansiella marknader och digitala tillgångar. Besök www.valour.com för mer information om Valour.

Innehållet i denna artikel utgör endast marknadsföringsmaterial och ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon produkt eller tjänst.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. Innan du bestämmer dig för att investera bör du noggrant överväga dina investeringsmål och din risktolerans, samt läsa prospektet för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Ett godkännande av prospektet innebär inte ett godkännande av de värdepapper som prospektet täcker.

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning. Prospekt, KID och slutliga villkor finns på valour.com

Avkastningen på 5,65% kan komma att ändras. Årsavgift 1,9%.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

En av världens största ETFer ordnar om sina innehav i Apple och Nvidia

Publicerad

den

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

Apples aktier steg med mer än 10% efter presentationen av sin plattform för artificiell intelligens. Detta ledde till att teknikföretaget blev, återigen, om än tillfälligt, det största företaget på planeten, med en värdering på 3,30 biljoner USD.

Nvidia har å sin sida stigit med 170 % hittills i år och nått 3,27 miljarder USD. Därmed kunde den placera sig på tredje plats bland de mest värdefulla företagen, till och med överträffa Alphabet och Amazon.

Som ett resultat är den börshandlade fonden Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), som följer utvecklingen för de ledande teknikföretagen på den amerikanska marknaden, på väg att balansera om sin portfölj för att följa reglerna, vilket kan påverka aktiekurserna. Följ kursen här.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. Men snart måste Apples och Nvidias positioner bytas ut.

Flytten skulle innebära en försäljning på cirka 11,4 miljarder dollar för Apple, en total som representerar en hel dag med genomsnittlig handel, och köp på 10 miljarder dollar för Nvidia, ungefär en fjärdedel av den dagliga volymen.

Även om siffrorna bleknar i jämförelse med de två jättarnas börsvärden, är sanningen att de fortsätter att antyda ett flöde av pengar som kan ha en inverkan på priserna på deras aktier. Hur som helst kan de icke-professionella investerarnas frenesi dämpa effekterna av denna omstrukturering.

Fortsätt läsa

Nyheter

D6RE ETF investerar i gröna företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är den enda ETF som följer iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 2 augusti 2023 och har sin hemvist i Tyskland.

Investeringsmål

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel värdepappersfond som replikerar resultatet av iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (prisindex). Hållbarhetskriterier beaktas vid sammansättningen av indexuniversum. Indexet består av företagsobligationer utgivna för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön.

Indexuniversum

Gröna obligationer som ingår i iBoxx EUR Green Bonds Select Index och klassificeras som sådana av Climate Bonds Initiative (CBI).

Inkluderar euro-denominerade obligationer från stora och medelstora företag baserade i euroområdet, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och Schweiz

Lägsta obligationsrating på BBB-/Baa3 (Investment Grade Rating)

Handla D6RE ETF

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURD6RE

Fortsätt läsa

Nyheter

Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETPer och godkänner första emittent samt två instrument

Publicerad

den

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer av värdepapperiserade derivat som listas för handel på en marknadsplats. De första två instrumenten av denna typ som godkänts för handel är trackercertifikat på Core och HBAR (Hedera). Emittenten som ställer ut instrumenten är Valour Inc.

”Vår långsiktiga strategi är att utöka möjligheterna till handel på Spotlight Stock Market både när det gäller omfattningen av produkter som kan handlas och att underlätta för fler internationella aktörer att handla på marknadsplatsen. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETPer på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp ny leverantör av handelsystem var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför är vi glada över att nu ha godkänt vår första emittent och de två första instrumenten för handel”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Fortsätt läsa

Populära