Följ oss

Nyheter

Vad innebär den kinesiska börskraschen?

Publicerad

den

den kinesiska börskraschen? Den turbulenta finansmarknadsdynamiken under de senaste veckorna har visat på vikten av att stänga ned bullret, på att diversifiera

Vad innebär den kinesiska börskraschen? Den turbulenta finansmarknadsdynamiken under de senaste veckorna har visat på vikten av att stänga ned bullret, på att diversifiera brett och att anta ett aktivt förhållningssätt till tillgångsallokering. I den här artikeln, vi ta itu med situationen i Europa och Kina och vad detta innebär för placeringsmarknaden. Vi tittar bland annat på vad innebär den kinesiska börskraschen?

Under den senaste månaden har den kinesiska aktiemarknaden, mätt i form av Shanghai Composite Index, drabbats av kraftiga prisfall på närmare 30 procent. Det är emellertid värt att notera att de investerare som gått lång i den kinesiska aktiemarknaden under det senaste året fortfarande kan glädja sig åt en betydande positiv avkastning, närmare 70 procent. För de investerare som nyligen tagit en exponering mot Kina har den senaste tidens priskorrigering haft en dramatiskt negativ inverkan.

Som svar på börsraset i Kina har People’s Bank of China sagt att banken direkt kommer att bidra till att assistera China Securities Finance Corporation (CSFC), en leverantör av finansieringsmarginal, för att garantera tillräcklig likviditet för de kinesiska mäklarhusen. Samtidigt har landets försäkringsregulator sagt att de kinesiska försäkringsbolagen tillåts öka sina ackumulerade aktieinnehav till 40 procent från tidigare 30 procent genom att köpa så kallade ”blue chip stocks”. All blankning, det vill säga att sälja aktier som inte ägs med förhoppningen om att kunna återköpa dem billigare i framtiden, har förbjudits. Kinesiska medier anstränger sig för att lugna medborgarna. Sammantaget visar detta att den kinesiska regeringen har för avsikt att göra vad som krävs för att stabilisera situationen.

Vad innebär detta för Kinas ekonomi och Kinas aktiemarknad?

Vår uppfattning är att detta är en betydande priskorrigering för den kinesiska aktiemarknaden snarare än ett illavarslande tecken för Kinas ekonomiska tillväxt. Det är viktigt att komma ihåg att den kinesiska aktiemarknaden kännetecknas av en betydligt högre volatilitet än vad vi är vana vid i västvärlden. Visst har den senaste tidens utveckling visat på stora fall, men uppgångarna den senaste tiden har varit betydligt större.

Bortsett från dess inverkan på kort sikt på marknadssentimentet, är det i detta skede osannolikt att anta att volatiliteten kommer att ha en mer djupgående effekt på marknaderna. Skälen till detta är följande:

1. De flesta kinesiska konsumenter har begränsad exponering mot Kinas aktiemarknad: Det är värt att understryka att den genomsnittliga kinesiska investeraren endast har cirka tio procent av sina tillgångar i aktier. Jämför detta med amerikanska investerare som har cirka femtio procent av sina tillgångar i aktier.
2. aktieutförsäljningen inte visar några tecken på att ha orsakats av likviditetsbrist eller bankstress: Företagsobligationerna har förblivit stabila, och interbank likviditeten har i själva verket förbättras.
3. Kinas centralbank sänkte sina styrräntor igen i juni, detta bör bidra till att stödja den ekonomiska tillväxten under det kommande året. Policy reflationen i Kina är långt ifrån över.
4. Kinas bostadsmarknad stabiliseras: Fastighetsmarknaden redovisade för andra månaden i rad blygsamma värdeökningar i juni.
5. Den kinesiska ekonomin är inte i en lågkonjunktur: Företagsundersökningar såsom Inköpschefsindex tyder på att Kinas reala ekonomiska tillväxten fortfarande ligger på en tillväxttakt runt 6,5 procent. Kinesiska fundamenta är fortfarande sunda, och den senaste tidens korrektion har inte haft någon påverkan på bolagets resultat.

Vad innebär detta för australiensiska aktier?

Börskaoset i Kina har påverkat andra finansiella marknader, och under den senaste veckan har vi sett nedgångar också på den svenska aktiemarknaden som på de amerikanska börserna och i Australien, en av Kinas viktigaste handelspartners. Det är viktigt att notera att om korrigeringen i Kina hade utlösts av verkliga tecken på ekonomisk stress så hade påverkan på de australiska aktierna kunnat komma att bli långvariga.

Som situationen ser ut bedömer vi emellertid att Australien kommer att kunna rapportera en blygsam reell ekonomisk tillväxt om 2,5 procent under 2015. En lägre australisk dollar kommer att gynna australiska exportörer och lägre australiska räntor har hjälpt fastighetssektorn att rapportera rekordhöga vinster i byggverksamheten.

Vad innebär detta för globala fastighetsbolag, infrastruktur och den asiatiska aktiemarknaden?

Volatiliteten på aktiemarknaden har självklart också drabbat globala börsnoterade fastighetsbolag, globalt noterad infrastruktur och de asiatiska aktiemarknaderna. Som framgår av protokollet från FOMC från tidigare i veckan, kommer centralbankerna att följa situationen i Grekland och Kina.

Om oron fortsätter in i september är sannolikheten en amerikansk räntehöjning i september låg. Detta skulle sannolikt ha en stödjande effekt på tillgångsslag såsom globala börsnoterat fastighetsbolag och globala börsnoterad infrastruktur som brukar utvecklas relativt väl i en lågräntemiljö.

Har läget i Grekland blivit värre?

Vi kan komma att förvänta oss ytterligare osäkerhet rörande Grekland, och andra euroländer. Detta kommer sannolikt att medföra att marknaderna dansar nära utgången på kort sikt. Risken för att detta kommer att smitta av sig till resten av Europa är betydligt starkare än vad det var under krisen 2010/2012 i Eurozonen. I gengäld är försvarsmekanismerna mot smitta i Eurozonen starkare är vid den tidigare krisen. Som ett resultat ser vi inte att det grekiska debaclet kommer att kunna störa den ekonomiska återhämtningen i vare sig Europa eller på global nivå. Så medan korrigeringen i aktier ser ut som det skulle kunna gå vidare på kort sikt, kommer den ekonomiska tillväxten sannolikt att fortsätta sin breda stigande trend.

Kan kombinationen av Kina och Grekland komma att få en mer betydande inverkan?

Centralbankerna världen över bevakar situationerna i Kina och Grekland noga, och de kommer att vara beredda att agera tillsammans för att undvika att några negativa effekter spiller över till de egna ekonomierna. Det är viktigt att komma ihåg att situationen vi befinner oss i dagsläget skiljer sig väsentligt från den 2012 när de europeiska myndigheterna var oense om hur de skulle agera.

Är det ett köpläge i kinesiska aktier?

När det gäller vår syn på tillgångsallokering, ser vi för närvarande kinesiska börskraschen som ett köptillfälle för kinesiska aktier. Även om det har skett en betydande justering i värderingar är resultaten för de kinesiska företagen fortsatt god. Vi är fortsatt övertygade om att ett aggressivt stöd från centralbanker för att hejda en eventuell negativ inverkan på ekonomiska fundamenta.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.