Följ oss

Nyheter

Vad hände med Tenoris One? Försvann fonden helt?

Publicerad

den

Under sensommaren 2020 tittade på en helt ny fond, Tenoris One, som då sades vara ett sätt att få exponering mot råvarumarknaden. Parallellt med Etfmarknaden driver vi också Nordens största sajt för råvaror, under namnet Råvarumarknaden.se.

Under sensommaren 2020 tittade på en helt ny fond, Tenoris One, som då sades vara ett sätt att få exponering mot råvarumarknaden. Parallellt med Etfmarknaden driver vi också Nordens största sajt för råvaror, under namnet Råvarumarknaden.se.

Av den anledningen såg vi denna fond som i allra högsta grad intressant, även om vi ansåg att det var ont om info på deras hemsida, samtidigt som ett fast förvaltningsarvode på en (1) procent kändes högt. Förvaltarna tog dessutom tjugo (20) procent av överavkastningen som bestod i statsskuldsväxelräntan om vi minns det korrekt. Det betydde att med den tidens räntor fick förvaltarna 20 procent på i princip all positiv avkastning. Några uppgifter om denna fond valde att arbeta med så kallad high water mark fick vi aldrig fram.

Initialt var vi i kontakt med denna fond, för att se om vi kunde få mer information. Detta var i samband med att fonden skulle noteras. Det kan ha förklarat att de personer från fonden vi var i kontakt med kanske inte alltid var så pass öppna i sina svar, de kan alltså haft för litet tid. Knappheten kring information, som sedan blivit ännu värre under den tid som denna fond varit noterad.

Vi fick aldrig någon egentlig återkoppling på de frågor vi ställde och skickade runt mail till de olika råvarudeskar som då fortfarande fanns på de olika storbankerna i Sverige. Ingen kände till dessa förvaltare, duon Henric Nordin och Jacob Andersson, vilket kan förklaras av att de i olika editorials, så kallade betalda artiklar placerade på olika sajter, skrev att de mest handlade med Exchange Traded Commodities, ETC, och inte med den underliggande tillgången. Nå, både SEB, Nordea och Handelsbanken hade sådana.

När vi nu tittar efter information kring denna fond så ser vi att det finns ett månadsbrev publicerat i oktober 2021, när fonden fyllde ett år. I detta framgår att under september 2021 hade Tenoris Ones portfölj omfattat långa positioner i till exempel guld, S&P 500 och naturgas. Vidare fanns det en kort exponering mot metaller som palladium, koppar och silver. Även om just S&P500 kanske inte kan räknas som en råvara så var det i alla fall en omfattande positionering mot metallmarknaden. Totalt sett gav denna fond en avkastning på 1,3 procent under denna månad trots en hög turbulens.

Nyhetsbyrån Finwire skriver i oktober 2021 om denna fond och att förvaltarna fått flera av de negativa trender man identifierat under sommaren bekräftade. Däremot har de samtidigt sett ett antal positiva trender, både inom råvaror och aktier. Varför de pratar om aktier förstår vi inte eftersom fonden skulle vara en råvarufond.

Hade som mål att avkasta mellan sju (7) och tolv (12) procent per år, till en låg risk. Tanken var att Tenoris One skulle ha en låg risk, mätt i form av standardavvikelse som var lägre än fem (5) procent, något som skulle rapporteras varje månad. Oktober 2021 var för övrigt den sista månaden vi såg ett månadsbrev från detta bolag. Tittar vi under fliken Nyheter hos Avanza finns det inget alls från denna fond sedan detta datum.

I februari 2023 skrev HedgeNordic att efter att förvaltaren Henric Nordin lämnade Tenoris One i december 2022 har en ny portföljförvaltare tagit plats i form av Martin Redgård. Vad som har hänt med Jacob Andersson har inte framgått.

Martin Redgård som senast kommer från rollen som investeringschef hos den amerikanska CTA-förvaltaren Taaffeite Capital Management, tog vid årsskiftet över förvaltningen av Tenoris One som nu döpts om till Epok, för att driva sin systematiska trendföljningsstrategi. Epok ökade med 4,7 procent under sin första månad.

Vi hittar ingen information alls på www.tenoris.se, detta trots att fonden faktiskt fortfarande är listad som Tenoris One hos Avanza. Eftersom fonden skulle ha bytt namn till Epok har vi sökt på detta namn också, utan framgång. Hos Allabolag återfinns en värdepappersfond med organisationsnummer 515603-2426 med ett sådant namn. Denna fond är emellertid registrerad i april 2022 vilket gör att det inte riktigt stämmer med starten av Tenoris One.

En allvädersfond

Duon Henric Nordin och Jacob Andersson sade att Tenoris One skulle vara en så kallad allvädersfond, som satsade på att fylla det gap som fanns på den svenska finansmarknaden när det gällde lågriskinvesteringar. En fond som investerar i olika typer av certifikat är kanske inte vad vi skulle vilja kalla för en lågriskinvestering, men förvaltarna angav i sitt material att deras fond hade riskklass 4 av 7 möjliga. Som jämförelse kan nämnas att den indexföljande XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) ligger i riskklass 6. På Avanzas sida står det numera att Tenoris One har risknivå 3 av 7, vilket innebär att fonden nu skall anses som mindre riskfylld än tidigare.

Någonstans under resans gång har denna fond kommit att överge sin femton år gamla riskbeprövade strategi, och istället kommit att bli en multistrategifond, som med minimal risk skulle leverera en avkastning som skulle ge en lika stor avkastning som aktiemarknaden under en normal börscykel. Det skulle bland annat göras genom att köpa futures, så kallade terminskontrakt. ETCer behöver inte innebära en högre risk, det kan göra det beroende på eventuell hävstång, men terminskontrakt är en form av derivat och det innebär att risken genast stiger. Risk behöver inte vara fel, rätt hanterad så genererar en sådan en trevlig överavkastning till sina investerare.

Hur har det då gått?

Grafen nedan, som är hämtad från Avanza, visar att Teteris One sedan starten i oktober 2020 som mest har ökat med 3,07 procent från startvärdet. I januari 2023, när fondens nya förvaltare klev in hade fonden emellertid en bra uppgång, 4,7 procent. Det betyder att denna fond på en månad tog igen alla tidigare förluster.

Fonden är i våra ögon ganska dyr, den har inte gett någon bra avkastning, vilket alla vet inte behöver betyda något under en kortare period, men vi hade gärna sett att den i alla fall hade följt ett bredare börsindex. OMX-indexet är den gula grafen i diagrammet nedan, och har utvecklats betydligt bättre. Nu går det inte att köpa index, men det går som bekant att följa börshandlade fonder, ETFer, som följer index. Dessa gör det dessutom till en betydligt lägre kostnad och utan att andelsägarna betalar någon form av överavkastningsavgift.

Vi har inte varit i kontakt med denna fond, vi hittar helt enkelt inga kontaktuppgifter till fonden. Att investera i denna typ av fonder är en risk, i vissa fall betalar den sig, i andra inte, men det råder mycket oklarheter kring fonden där det inte ens går att hitta en hemsida och det råder oklarheter kring vad denna fond ens heter eller vilka förvaltare eller vilken strategi som finns så är det kanske en bra idé att tänka till två gånger innan en investering görs i denna fond.

Källa: Avanza

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Bitcoin Halving and Beyond

Publicerad

den

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event. Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event.

Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Download Full Report

What is the Bitcoin Halving?

The Bitcoin halving is a programmed event that reduces the reward for mining new coins by 50% approximately every four years, ultimately limiting the total supply of Bitcoin, akin to the scarcity of gold. This mechanism, embedded in Bitcoin’s protocol, aims to maintain its value proposition as a decentralized, fixed and immutable monetary system, although its performance is influenced by various factors that go beyond the halving.

How are miners impacted by the halving?

The Bitcoin halving impacts miners through reduced block rewards and shifts in profitability, influenced by Bitcoin’s price fluctuations. Miners may seek refinancing options to sustain operations, while decreased mining difficulty during downturns encourages cost-effectiveness and strengthens the network. As a result of this cycle’s unique demand, miners are selling less BTC on exchanges, indicating a more bullish stance amidst price surges and increased market accessibility driven by ETF inflows.

How can I get access via ETPs?

Easily access Bitcoin through Exchange-Traded Products (ETPs) listed on regulated exchanges. With these ETPs, you can trade Bitcoin via your regular brokerage accounts without the need for a digital wallet. Rest assured as you invest confidently, supported by transparent documentation and similar tax treatments as traditional ETPs or securities. Start trading Bitcoin ETPs today for a seamless investment experience that combines the convenience of traditional trading with the potential of cryptocurrency assets.

Bitcoin Key Metrics

Explore our meticulously crafted Dune Dashboards. Click below to uncover essential insights and track the countdown to the next halving event.

EXPLORE BITCOIN DASHBOARDS

Featured Products

Explore our Bitcoin ETPs for streamlined cryptoasset investment.

2BTD

21BC

Reach out to learn more about Bitcoin & Halving and download the report

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

GinsGlobal lyfter fram unik investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap

Publicerad

den

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Tech Megatrend ETF utmärker sig för sitt globala fotavtryck och omfattar ett mångsidigt teknikriktmärke med cirka 60 % exponering mot den amerikanska marknaden och betydande allokeringar till Japan, Kina och Europa. Till skillnad från NASDAQ, som är starkt koncentrerad till ett fåtal stora teknikföretag, använder GinsGlobal Index Fund ett lika viktat tillvägagångssätt över sina 120 innehav, där inget enskilt innehav normalt överstiger 2 %.

Denna strategi gör det möjligt för fonden att fånga ett brett spektrum av teknikunderteman, inklusive digital underhållning, sociala medier, blockchain, elfordon, cybersäkerhet, artificiell intelligens och robotik. Ginsberg underströk fondens gynnsamma pris-till-vinst-förhållande, som för närvarande svävar runt 18 gånger, vilket tyder på att dess aktier inte är övervärderade jämfört med vissa marknadssegment. Han lyfte också fram potentialen för expansion bortom megabolagsbolag, understödd av positiva ekonomiska indikatorer i USA och möjligheten till lägre räntor, vilket kan båda gott för medel- och småbolagsaktier.

När det gäller förvärvstrender noterade Ginsberg det aktiva engagemanget från både stora och medelstora företag i fusioner och förvärv, med medelstora företag som representerar attraktiva mål som inte utlöser antitrustproblem.

Han diskuterade också de potentiella effekterna av en stark dollar och den amerikanska regeringens initiativ som syftar till att minska beroendet av utländsk teknologi, vilket kan stärka Nordamerikas konkurrenskraft och stimulera landningstrender. Sammanfattningsvis belyser Ginsbergs insikter det dynamiska landskapet inom tekniksektorn och den strategiska positioneringen av Tech Megatrend ETF inom den.

Eftersom fonden fortsätter att navigera i marknadstrender och dra nytta av nya möjligheter, kan investerare förvänta sig att dra nytta av dess diversifierade portfölj och framtidsinriktade investeringsstrategi. Håll ögonen öppna för ytterligare uppdateringar eftersom GinsGlobal Index Fund fortsätter att driva innovation och tillväxt inom teknikområdet.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

JPHG ETF ger exponering mot 400 japanska aktier, hedgat i brittiska pund

Publicerad

den

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är den enda ETF som följer JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. Denna ETF replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 28 maj 2015 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP strävar efter att så nära som möjligt replikera utvecklingen av utvecklingen för det yendenominerade JPX-Nikkei 400-indexet (återinvesterade nettoutdelningar), oavsett om trenden är stigande eller fallande och har en månatlig valutasäkring i GBP. Denna ETF gör det möjligt för investerare att dra nytta av en exponering mot ett urval av japanska aktier utvalda enligt kvantitativa kriterier och kvalitativa kriterier för bolagsstyrning, och viktade enligt deras börsvärde.

Handla JPHG ETF

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUR18MQ
Euronext ParisGBPJPHG
London Stock ExchangeGBXJPHG
SIX Swiss ExchangeGBPJPHG

Största innehav

Denna fond använder syntetisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
TOKYO ELECTRON JPY50JPY2,40 %Informationsteknologi
TOYOTA MOTOR CORPJPY2,08 %Sällanköpsvaror
MITSUBISHI CORPORATIONJPY2,08 %Industri
HITACHI LTDJPY2,05 %Industri
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50JPY1,88 %Materials
RECRUIT HOLDINGS CO LTDJPY1,85 %Industri
MITSUI & CO LTDJPY1,82 %Industri
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
TOKIO MARINE HOLDINGS INCJPY1,68 %Finans

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära