Följ oss

Nyheter

V3YA ETF är en ackumulerande fond som investerar i Nordamerika

Publicerad

den

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA ETF) Investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Nordamerika. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). FTSE North America All Cap Choice tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 1 663 aktier.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA ETF) investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Nordamerika. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). FTSE North America All Cap Choice tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 1 663 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,12 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating är en mycket liten ETF med tillgångar på 4 miljoner euro under förvaltning. ETF:n är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Mål

Fonden använder sig av en passiv förvaltning – eller indexering – investeringsmetod och strävar efter att följa resultatet för FTSE North America All Cap Choice Index (”Index”).

Indexet är ett börsvärdevägt index som består av stora, medelstora och småbolagsaktier i företag i USA och Kanada. Börsvärde är värdet av ett företags utestående aktier på marknaden och visar storleken på ett företag. Indexet är konstruerat från FTSE North America All Cap Index (”förälderindexet”) som sedan screenas för vissa miljömässiga, sociala och bolagsstyrningskriterier av indexets sponsor, som är oberoende av Vanguard.

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att utesluta företag från sin portfölj baserat på inverkan av deras beteende eller produkter på samhället och/eller miljön. Detta uppnås genom att spåra indexet.

Indexet exkluderar aktier i företag som FTSE Russell, både som sponsor för indexet och som datakälla, bestämmer sig för att vara engagerad eller involverad i och/eller erhåller intäkter (över en tröskel som specificeras av indexleverantören) från följande aktiviteter : (a) Vice-produkter (d.v.s. vuxenunderhållning, alkohol, hasardspel, tobak, cannabis); (b) Icke-förnybar energi (d.v.s. kärnkraft, fossila bränslen (inklusive kraftproduktion från olja, gas och termiskt kol)); och (c) Vapen (kemiska och biologiska vapen, klustervapen, antipersonella landminor, kärnvapen, civila skjutvapen och konventionella militära vapen). Indexmetoden utesluter också företag som, enligt indexleverantörens beslut, är inblandade i allvarliga kontroverser (d.v.s. företag som inte uppfyller arbets-, mänskliga rättigheter-, miljö- och antikorruptionsstandarder som definieras av FN:s Global Compact-principer ).

Fonden kan inneha värdepapper som inte uppfyller indexets ESG-krav tills de relevanta värdepapperen upphör att utgöra en del av indexet och det är möjligt och genomförbart (enligt investeringsförvaltarens uppfattning) att avveckla positionen.

Om FTSE Russell har otillräckliga eller inga tillgängliga data för att på ett adekvat sätt bedöma ett visst företag i förhållande till ESG-kriterierna i indexet, kan sådana företag uteslutas från indexet tills de kan bedömas vara kvalificerade av FTSE Russell.

Företagets produkt- och beteendeengagemang övervakas på årsbasis av indexleverantören och när ny data görs tillgänglig för indexleverantören.

I detta avseende överensstämmer indexet med de egenskaper som fonden främjar.

Investeringsstrategi

FTSE North America All Cap Choice-index spårar stora, medelstora och småbolagsaktier från utvecklade nordamerikanska länder (Kanada och USA). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Moderindexet är FTSE North America All Cap.

Handla V3YA ETF

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURV3NA
Euronext ParisEURV3NA
XETRAEURV3YA
gettexEURV3YA
Frankfurt Stock ExchangeEURV3YA
Euronext AmsterdamEURV3NA
London Stock ExchangeGBPV3NB
London Stock ExchangeUSDV3NA
SIX Swiss ExchangeCHFV3NA

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

En av världens största ETFer ordnar om sina innehav i Apple och Nvidia

Publicerad

den

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

Apples aktier steg med mer än 10% efter presentationen av sin plattform för artificiell intelligens. Detta ledde till att teknikföretaget blev, återigen, om än tillfälligt, det största företaget på planeten, med en värdering på 3,30 biljoner USD.

Nvidia har å sin sida stigit med 170 % hittills i år och nått 3,27 miljarder USD. Därmed kunde den placera sig på tredje plats bland de mest värdefulla företagen, till och med överträffa Alphabet och Amazon.

Som ett resultat är den börshandlade fonden Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), som följer utvecklingen för de ledande teknikföretagen på den amerikanska marknaden, på väg att balansera om sin portfölj för att följa reglerna, vilket kan påverka aktiekurserna. Följ kursen här.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. Men snart måste Apples och Nvidias positioner bytas ut.

Flytten skulle innebära en försäljning på cirka 11,4 miljarder dollar för Apple, en total som representerar en hel dag med genomsnittlig handel, och köp på 10 miljarder dollar för Nvidia, ungefär en fjärdedel av den dagliga volymen.

Även om siffrorna bleknar i jämförelse med de två jättarnas börsvärden, är sanningen att de fortsätter att antyda ett flöde av pengar som kan ha en inverkan på priserna på deras aktier. Hur som helst kan de icke-professionella investerarnas frenesi dämpa effekterna av denna omstrukturering.

Fortsätt läsa

Nyheter

D6RE ETF investerar i gröna företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är den enda ETF som följer iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 2 augusti 2023 och har sin hemvist i Tyskland.

Investeringsmål

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel värdepappersfond som replikerar resultatet av iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (prisindex). Hållbarhetskriterier beaktas vid sammansättningen av indexuniversum. Indexet består av företagsobligationer utgivna för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön.

Indexuniversum

Gröna obligationer som ingår i iBoxx EUR Green Bonds Select Index och klassificeras som sådana av Climate Bonds Initiative (CBI).

Inkluderar euro-denominerade obligationer från stora och medelstora företag baserade i euroområdet, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och Schweiz

Lägsta obligationsrating på BBB-/Baa3 (Investment Grade Rating)

Handla D6RE ETF

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURD6RE

Fortsätt läsa

Nyheter

Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETPer och godkänner första emittent samt två instrument

Publicerad

den

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer av värdepapperiserade derivat som listas för handel på en marknadsplats. De första två instrumenten av denna typ som godkänts för handel är trackercertifikat på Core och HBAR (Hedera). Emittenten som ställer ut instrumenten är Valour Inc.

”Vår långsiktiga strategi är att utöka möjligheterna till handel på Spotlight Stock Market både när det gäller omfattningen av produkter som kan handlas och att underlätta för fler internationella aktörer att handla på marknadsplatsen. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETPer på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp ny leverantör av handelsystem var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför är vi glada över att nu ha godkänt vår första emittent och de två första instrumenten för handel”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Fortsätt läsa

Populära